Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

grev sizce ne demek, grev size neyi çağrıştırıyor?

grev terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  İşime karım dedim,karıma Kavel diyeceğim
  Ve soluğum tükenmedikçe bu dünyada
  Güneşe karışmadıkça etim
  Kavel grevcilerinin,türkülerini soyleyeceğim.

  Hasan Hüseyin Korkmazgil

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  28 şubat 1963'te,İstanbul İstinye'deki Kavel Kablo Fabrikası'nda 170 iişçinin başlattığı hak alma direnişidir Kavel Grevi.En önemli özelliği,grev ve Toplu İş Şözleşme hakkının lkemizde 'fiili' olarak kazandırmış olmasıdır.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Bu kadar çalışan, bu kadar emekçi, bu kadar memur, bu kadar işçi nerede ki?

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  2006 ten beri yorum yapılmamış.
  Yazık:(

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  Paris'te işi bırakan eylemcilerin belediye binasının bulunduğu Grève meydanında toplanması
  ve bu meydanın
  Fransa'da sembol haline gelmesinden dolayı bu ismini almıştır.
  Aslı itibariyle 'çakıl taşı, kum' anlamına gelir..
  Zaten meydana bu ismin verilmesi
  o zamanların Fransa'sının en kalabalık meydanı olmasından dolayı
  insanlara yapılan teşbihtir..

 • Melek_aslan
  Melek_aslan

  İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin
  niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir
  kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi
  bırakmalarına grev denir.

 • Cem Sagol
  Cem Sagol

  açlık grevi yapan bir işçi grubu gördüm
  yemin ediyorum o hafta içinde hayatlarında yemedikleri kadar baklava yemişlerdir

 • Banu Cklr
  Banu Cklr

  'Asıl açıklanması gereken,neden aç insanın çaldığı ya da sömürülen adamın grev yaptığı değil,neden aç insanların çoğunun çalmadığı ve sömürülenlerin çoğunun greve gitmediğidir.'

  Wilhelm Reich

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  İş bırakımı anlamına gelen Grev: İşçilerin işveren üzerinde baskı yapmak ve bu yoldan amaçlarına erişebilmek için aralarında anlaşarak topluca ve geçici olarak işelerini bırakmalarıdır.

  Türkiye’de 1961 Anayasası ile işçilere grev hakkı tanınmıştır. Grev hakkını düzenleyen kanun hükümlerine dayanmaksızın en çok rastlanan grev türleri şunlardır:

  1. Siyasi Grevler: Siyasi görevler hükümetin iç ve dış politikasını etkilemeye yöneliktir.
  2. Dayanışma grvi: Başka bir işyerinde ya da işkolunda girişilen grev hareketlerinin başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılır.
  3. Yavaşlatma grevi: işçilerin işi bırakmamakla eraber, çok yavaş çalışarak ve verimi düşürerek işveren üzerinde baskı kurmalarıdır.
  4. Genel Grev: Bütün işçileri ilgilendiren bir konuda siyasi iktidarı ve kamuoyunu uyarmak amacıyla yapılan genellikle kısa süreli grevlerdir. Birçok ülkede genel yasal sayılmıştırç Türkiye’de ise genel yasaklanmıştır.
  5. İhtar grevi: İşverenleri ya da resmi makamları uyarma ve sendikaların gücünü gösterme amacını taşımaktadır.
  6. Oturma grevi: Grev ilan edildikten sonra işçilerin işyerinden ayrılmayarak üretim faaliyetlerinin büsbütün durmasına neden olmaları ya da işişyerinin yönetimine el koymalardır.
  7. Hak grevi: Yürürlükteki toplu sözleşmenin hüküm veya hükümlerinin uygulanmaması durumunda yapılan grevlerdir.
  8. Çıkar (Menfaat) grevi: Toplu sözleşmenin yasal prosedürü içinde ortaya çıkan grevlerdir. Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması veya uyuşmazlıkların belirli bir dönemde çözümlenememesi durumunda gerçekleştirilen grevlerdir.
  ___________________________________________________

  İşçilerin topluca işi bırakma veya işi yavaşlatma durumudur. Genellikle sendikal örgüt-
  ler aracılığıyla yapılan bu eylemler, ekonomik, demokratik, siyasal talepli olabilir. Dayanışma grevi ve genel grev gibi farklı grev türleri de uygulanmaktadır. Tarihin ilk grev eylemi, MÖ: 494 yılında Roma'da Plepler (halk) tarafından egemen sınıf olan Patricilere karşı yapılmıştır. (gulunesi.8k.com/bilinesi/G.html)