Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

enderun sizce ne demek, enderun size neyi çağrıştırıyor?

enderun terimi Cay Keyfi tarafından tarihinde eklendi

 • Çağatay Yarlıgaç
  Çağatay Yarlıgaç

  ENDERUN NEDİR
  ! ! Murat zamanında çıkarılan devşirme kanunu ile ihtiyaca göre 3 5 sene de bazen daha uzun sürede gayrimüslim halktan 8/20 yaş arsında sağlıklı ve kuvvetli erkek çocuklar ACEMİ OCAĞINA alınmaktaydı.burada devşirilen gençlerin zeki ve kabiliyetli olanları saraya alınarak burada açılan enderun mektebinde eğitilmeye başlandı.
  Osmanlı devletinde enderunözellikle xv. yüzyıl ortalarından itibaren medrese dışından en önemli resmi eğitim kurumudur.
  Eğitim faliyetlerinş 1909 yılına kadar sürdüren enderun mektebi osmanlı devletinde çoook sayıda vezir,sadrazam,yüksek rütbeli asker,hattat,minyatür ustasıu,şair,müzisyen yetiştirmiştir ALINTI DEĞİLDİR TAMAMEN KENDİ FİKRİM ::D

 • Selim Elmas
  Selim Elmas

  enderun ne demektir

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  kandırıldım!

 • Ernur Düzağaç
  Ernur Düzağaç

  wakti zamanında devlet adamları yetiştirmiş üniversite düzeyindeki okul...ancak sadece devşirmeler için..neden? çünkü candarlı mustafanın yaptıı gibi ist un fethine engel olmk isteyen bi hain yetişmesin ayrıca arkasında kelleyi ucurduunda ayaklanma cıkaracak bi ailesi olmasın die...falan filan işte =)

 • Feyza Yüksel
  Feyza Yüksel

  Saray okulu...
  Hristiyan ailelerden küçük yaşta alınıp Müslümanlaştırılıp Türkleştirilen -devşirilen- çocuklar için iki seçenek vardı.
  Ya Yeniçeri Ocağı'na veriliyorlardı,ya da içlerinden yetenekli olanlar Enderun denilen saray okuluna verilip eğitimden geçiriliyorlar,sonuçta devlet yönetiminde önemli yerlere geliyorlardı.
  İçlerinde sadrazamlığa yükselenler bile vardı.

 • Borahan Bilen
  Borahan Bilen

  Topkapı Sarayının 3.bahçesine girip sağ tarafa yöneldiğinizde orada bulunan odalar silsilesi Enderun dur.Fakat bugün Sultanların kıyafetleri sergileniyor..Ayrıca bir kısmı da buğün hazine sergisi olan bölümde kalmıştır..

 • Var Mısın?
  Var Mısın?

  Enderûn: Sarayın bu bölümü, yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir okul ve eğitim yeriydi. Padişahlar bir kısmı sarayda ve bir kısmı da orduda olmak üzere Müslüman Türk terbiye ve kültürü ile yoğrulmuş, kendilerine sadık bir sınıf yetiştirdikten sonra, Osmanlı devlet idaresini bunların eline vermiştir.

  Küçük yaştaki devşirme denilen çocuklar, saraya alınmadan sivil Müslüman Türk ailelerin yanında büyük bir itina ile yetiştirilirlerdi. Dinî bilgileri ve Türkçeyi öğrenirler, daha sonra saraya alınırlar, burada da mükemmel bir tahsil gördükten sonra, sıraları gelince liyakat ve yeteneklerine göre saray dışındaki çeşitli devlet işlerine tayin edilirlerdi. Sarayda her koğuşun ve sınıfın fertlerinin kaydına mahsus defterler olup, bunların saray terbiyesi üzere yetişmeleri için, her koğuşta lala tabir edilen hocalar vardı.

  Osmanlı sarayı, hem devletin en yüksek idare organı, hem de en yüksek yöneticilerini yetiştiren bir müessese idi. Sarayın kendine mahsus usül ve erkânı vardı.

  Harem-i hümayun: Padişahın aile efradının; padişah kadınlarının, padişahın kız ve erkek çocukları ile harem ağalarının ve muhasiplerinin oturduğu yerdi. Yerleşim olarak valide sultanın dairesi, şehzadeler mektebi, padişahların yatak odaları, cariyelerin yetiştiği yerler gibi bölümleri vardı. Haremde; valide sultan, başkadın efendi, padişah kızları, gedikli kadın ve hizmetçi (cariye) ler bulunurdu.

  Osmanlı sarayının harem bölümü, hanedan mensuplarının özel aile hayatlarını yaşadıkları yerdi. Devletin bütün kurumları ve cemiyet hayatında olduğu gibi, buradaki günlük hayat da, İslâmî esaslara, Türk örf ve an'anesine titizlikle riayet edilerek yürütülürdü. Haremde bulunanlar, küçük yaştan itibaren çok titiz ve ciddî bir eğitimden geçirilerek yetiştirilir, saraya has âdab ve terbiyeye uymalarına özen gösterilirdi

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Topkapı Sarayın'da bulanan en büyük kütüphanenın adı ve yine yerde Osmanlı'da devlet adamlarının yetiştiği mektep'in adı......