Kültür Sanat Edebiyat Şiir

avukat sizce ne demek, avukat size neyi çağrıştırıyor?

avukat terimi 3rd3m tarafından tarihinde eklendi

 • mustafa
  mustafa

  avukat

 • Ege yıldırım
  Ege yıldırım

  Dünyadaki herkes pırt demek

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  "Avukat eylemi değil, eylemi işleyen faili savunur".

 • Eren Dündar
  Eren Dündar

  Dersler kötü gitmezse bir kaç yıla kalmaz kazanabileceğim sıfatlardan biri :)

  Extra Bilgi: Bölüme başlayan sayısı genellikle 130 ile 150 arasındadır. Fakat bitiren sayısı yine genellikle 45 ile 60 arasındadır.

 • Harun İşlek
  Harun İşlek

  yalancı şahit olacağıma avukat olurum daha iyi.... ;)))

 • Vera Tunahan
  Vera Tunahan

  bir hekimoğlu ismail klasiği geliyo aklıma:

  [[kendine savcı, karşındaki insana avukat olmalısın her zaman]]

  uygulaması zor gibi :))

 • Fatma Özer
  Fatma Özer

  yalan söylemek zorunda kalabiliyorlar.
  Hakkı savunmak güzel ama her zaman haklı olanı savunmadıklarını düşünüyorum.

 • Esra Lionking
  Esra Lionking

  olmayı çok istediğim ancak puanlarına baktığımda içimin sıkıldığı meslek :-)

 • Sener Kahraman
  Sener Kahraman

  layıkıyla ve hukukun olduğu bir ülkede yapıldığında bundan güzel bir meslek yok diyebilirm, hem psikolog hem doktor hem muhasebeci hem tahsildar... vs vs ve hem insan..kimse son dediğimi düşünmüyolar..

 • Öznur Türkmen
  Öznur Türkmen

  Arkasından atılıp tutulsada bir gün bürosuna gidip 'size güveniyorum' denilen dert satın alıcısı...

 • Ömer Parlak
  Ömer Parlak

  Hukuk

  ÖSS–PUAN TÜRÜ: EA

  Programın Amacı

  Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

  Eğitim Süresi ve Okutulan Belli Başlı Dersler

  Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir.

  Gereken Nitelikler

  Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir.

  Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

  Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar 'Lisans Diploması' almaktadırlar. Hukuk fakültesini bitirenler genellikle 'Hakim', 'Savcı' ve 'Avukat' unvanları ile çalışmaktadırlar.

  Hakim Mahkemede, vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkların hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesine çalışır.

  Hakim veya savcı olabilmek için bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakınlığına başvurur. İsteklilerin ihtiyaçtan fazla olması halinde stajyer atamalarında hukuk diplomasının derecesine bakılır. Aynı dereceye sahip olanlar arasında önce başvuranlar sonrakilere, doktora yapmış olanlar hepsine tercih edilir. Stajyerlik dönemini bitirenlerin atanacakları yer kura ile belirlenir.

  Hakimlere ve savcılara, kendi yasaları hükümlerince bazı maddi ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar, iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi yapar) , maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır.

  Hakimlerin görevleri gereği, siyasal etkilerden uzak tutulmaları ve kendilerini güvenlikte hissetmeleri için bazı önlemler alınmıştır. Sözgelişi, kendileri istemedikçe, hastalık veya yüz kızartıcı bir suç işlemiş olma durumları dışında, Anayasa'da gösterilen yaştan önce işten çıkarılamazlar, emekliye ayrılamazlar.

  Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar. Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler, gerekirse davanın açılması için yol gösterir, savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca yazılı ya da sözlü olarak sunar, davayı kovuşturur, gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır.

  Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer, Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar.

  Her avukat, avukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır.

  Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı, bulunan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır.

  Bunun dışında, hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, noterlik, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.

 • Hamza
  Hamza

  Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler.

 • İsmail Gürsoy
  İsmail Gürsoy

  avukat ne iş yapar

 • Oguzcan Demir
  Oguzcan Demir

  En son şimdi ne diyor avukat, bu mesele hakkında... İçerde temelli tıkılıp kalmıycaksın değil mi? .. Dövüyorlar mı? .. İyi bir durumda değilsindir, uğraşıp duruyorlardır... Ya ne olacaktı... Kendi isteğinle teslim oldun ya, mahkeme acırmış sana ha! ..

  Mahkemede yanımda, babamın görevlendirmesiyle koruyuculuğumu üstlenen şu avukat vardı... Beni kurtarmak gibi bir niyete sahipti... Oysa ben cezamı çekmek için can atıyordum... Toplumda saygın bir yeri olan, kayda değer dostlara sahip bir insan olarak sürdürmek niyetinde değildim yaşamımı...