Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ahmet Arslan Hadimi
Ahmet Arslan Hadimi

SEN Şu dünyanın süsüne aldırıp aldanma sen İmtihan için geldin bir gün biter vazifen Verirler bir tek şeyi, oda üstünde kefen Bilmiş ol ki o zaman, omuzlarda yüksün sen…..Ahmet ARSLAN HADİMİ

 • uyku20.06.2018 - 16:22

  uy-ki kurtul

 • üç şey20.06.2018 - 15:52

  halk
  halık
  mahluk

  ve, veya, ya da

  hak, hukuk, ahlak

 • Kendi Kendime Dedim ki20.06.2018 - 15:49

  insan hiç bir zaman asla yalnız değildir. kendi kendine, kendisiyle beraberken bir şey söyleye bilir....

 • şu an ne dinliyorum20.06.2018 - 15:46

  kendime zaman ayırmak, yalnızlık göstergesi değil ya,kendi kendime, kendimle beraber, kendimi dinliyorum.

 • darbe12.07.2017 - 00:40

  DAR-BE
  anne karnı iki büklüm
  huzur dolu idi gönlüm
  geldim koskoca dünyaya
  sığmadım burası dar-be

  seni hemde her şeyinle
  sırdırdım küçük kalbime
  sahip olsam tüm dünyaya
  yetmez bana yerim dar-be

  gözüm kara ufkum derin
  ben yanarım etraf serin
  gelmem iki kez dünyaya
  her şeyim var yerim dar-be

  dört artı bir benim evim
  sığamadım sanki devim
  bir göz attım şu dünyaya
  dedim gerçekten dar, dar-be

  anne karnı dünya derken
  kabir geliverir erken
  sığmam diyordun dünyaya
  iki metre çukur dar-be

  ötesi var ta ötesi
  artıracaklar vitesi
  kara gözünle dünyaya
  sığmaz iken kabir dar-be....ahmet arslan hadimi

 • ahmet aslan22.06.2010 - 12:27

  Ahmet Arslan (hadimi) (akrostiş)

  A lemlerin Rabbine ulaşmaksa amacın
  H amd ile övgü olsun bu konuda aracın
  M ahlûkatın sırrını sayar ise sayacın
  E lin, gönlün birlikte yanında dursun acın
  T arihten al ibreti kıssalardır baş tacın

  A ra hele bulursun mutluluğu sohbette
  R ahmetten ümit kesme seninledir elbette
  S alât selam bulundur Muhammedi sepette
  L a*deme kimseye sen insanlık fazilette
  A klın varsa şükür et şu ilahi rahmette
  N eye yarar adamlık kalmış isen zillette

  H ak Habibin gönderdi rehber olsun O sana
  A rşı a’lada adı yardımcıydı babana
  D evri cahiliyede Mekke ana vatana
  İ ndirdi Rabbim O’nu büyüklük taslayana
  M edine kucak açtı olmuştu O’na ana
  İ bret sunar bak tarih, insan Ahmet Arslana
  Ahmet Arslan (hadimi) Konya
  *La=hayır, yok

  Ahmet Arslan (hadimi)

 • üç şey01.06.2009 - 10:05

  HALIK:yaratıcı
  MAHLUK:yaratılanlar
  Aralarındaki ilişki,insanın insanla,insanın hayvanla,insanın çevreyle,insanın yaratıcısıyla olan hertürlü ilişkisi,davranış
  biçimleri =AHLAK

 • üç şey27.05.2009 - 18:36

  H a l k

  H a l ı k

  M a h l u k

  A h l a k

 • ölüm18.05.2009 - 09:58

  göz yaşlarında görülen bolluk
  dostlarının arkandan geldiği oluk oluk
  suratların genelde sararmış soluk
  omuzlarında sevdiklerinin yapılan yolculuk

 • mutluluk30.04.2009 - 17:42

  işte o alınmaz parayla,pulla
  eğitimi öğretimi de solla
  gençlik ve ihtiyarlığı yolla
  zararlılarda sen kendini kolla

  şükret bulunduğun her hale
  geçici olanlar alınmaz kaale
  yap işini uğratma sen zevale
  aynaya bak kendini koy tuvale

  tuvaldeki mutluluğun resmidir
  o hakikatin ve gerçeğin ismidir
  belki huzur,saadetin cismidir
  söyle hele gördüğün şey pismidir