Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Gökhan Yılmaz
Gökhan Yılmaz

ÖLÜMÜN BİZİ NEREDE BEKLEDİĞİ BELLİ DEĞİL. İYİSİMİ BİZ ONU HER YERDE BEKLEYELİM.

 • sabetayist23.01.2008 - 19:00

  Sabetayist, sabetayizmi savunan, o görüşe bağlı bulunan kişi veya sabetaycı. Sabetaycılık, 17 yüzyılda ortaya çıkan, Sabetay Sevi kurmuş olduğu, mesih kabul edildiği, kabbalayla münasebeti bulunan gizli inançtır. Sabetay Sevi, İspanya'dan kovulup, Osmanlı'ya sığınan Yahudi bir ailenin çocuğudur. Yahudilerin kurtarıcı mesih peygamerin geleceği beklentilerinin olduğu sırada, Sabetay Sevi kendini mesih ilan etmiştir. Din adamlarının karşı çıkmalarına karşın, çok sayıda taraftar toplamıştır. Sonunda tutuklanmıştır ve öldürülme emri verilmiştir. Bu sırada müslümanlığa geçer ve Aziz Mehmet Efendi adını alır. O'nun müslümanlığa geçişi yahudiler arasında şok etkisi yapmış, bir kısmı ona inanmayı bırakmış, bir kısmıda onun arkasından müslüman olmuştur. Bugün bile hala varolan çeşitli mezheplere ayrılmışlardır. (Karakaşlar, Yakubiler gibi) Sabetay ailelerden yetişen çok sayıda ünlü vardır. Evliyazade ailesinden Adnan Menderes, Uşakizadelerden, Atatürk'ün eşi Latife hanım örnek gösterilebilir.

 • charlie parker22.01.2008 - 15:40

  Amerika'nın ünlü caz sanatçısıdır. Döneminin en iyi saksafon yorumcularından biri olmuştur. 'Bird' lakabıyla anılmaktadır. Saplandığı uyuşturucu batağı yüzünden çok genç yaşta yaşamını yitirmiştir.

 • komünist22.01.2008 - 01:23

  Komünizm, 1970 dönemlerinden bu yana, karşı çıkan insanların hiç birinin aslında kitaplardan okumadığı, kulaktan kulağa kötü bir kavram olduğu fikrinin dolaşması sonucu, hakkında çoğu insanın iyi şeyler düşünmediği bir yönetim biçimidir. Ayrıntı isteyen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışırım. Bu görüşün savunucusu olan komünistler ise, genç nesile kin duyması nedeniyle aktarıldığı kadarıyla, eşitliğe ve paylaşıma dayanan sistemde, herşeyini; hatta namusunu bile paylaşan insan, hain ve düşmandır. Genel olarak bu şekilde yorumlanmaktadır.

 • aşk22.01.2008 - 01:12

  Aşk, belirli bir kalıp altında alınamayacak, 'şudur veya budur' gibi sözlerle ifadesi mümkün olmayan ve de hissedilen bir duygunun belirli bir derece biçimi olarak gösterilemeyecek bir olgudur. Genel geçer bir yargıdır. İnsandan insana değişkenlik gösterir. Herkez kendinden birşey katar. Bazen basitleşerek, bir erkeğin, güzel bulup beğendiği bir kızdan, karşılık alabilme ihtimali olduğunu anladığı anda hissettiği bir duygu oluverir, bazende yücelip, iki sevgilinin arasındaki duyguların insanüstü boyuta çıkışı. Soyut bir kavram olmasına karşın, 'Beni ne kadar seviyorsun? ' gibi sorularla nicel anlama büründürülmeye çalışılmıştır. Küçümsediğim düşünülmesin :)