Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ya istiklal ya ölüm22.07.2007 - 15:40

  Bakınız; Gökçe Fırat'ın yazdığı kitap.

 • ya istiklal ya ölüm22.07.2007 - 15:36

  Ya İstiklal Ya Ölüm

  Bu kararın dayandığı en güçlü muhakeme ve mantık şuydu:

  Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklâle sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklâlden yoksun millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.

  Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir.Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek başına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.

  Halbuki Türk'ün haysiyeti, gururu ve kaabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir! ...

  O halde, ya istiklal ya ölüm!

  İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır. Bir an için, bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranacağını farz edelim. Ne olacaktı? Esirlik!

  Peki efendim. Öteki karalara boyun eğme durumunda sonuç bunun aynı değil miydi?

  Şu farkla ki, istiklali için ölümü göze alan bir millet, insanlık haysiyet ve şerefinin gereği olan bütün fedakarlığı yapmakla teselli bulur ve hiç şüphesiz, esirlik zincirini kendi elleriyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete bakarak dost ve düşman gözündeki yeri bambaşka olur.

  Sonra, Osmanlı hânedan ve saltanatının devam ettirilmesine çalışmak, elbette Türk milletine karşı en büyük kötülüğü işlemekti. Çünkü, millet her türlü fedakarlığı göze alarak istiklalini kazanmış olsa da, saltanat sürüp gittiği taktirde, bu istiklale kazanılmış gözüyle bakılamazdı. Artık,vatan ve milletle hiçbir vicdan ve fikir bağlantısı kalmamış bir sürü delinin, devlet ve milletin istiklâl ve haysiyetinin koruyucusu mevkiinde bulundurulmasına nasıl göz yumulabirdi?

  Halifeliğin durumuna gelince, ilim ve tekniğin nurlara boğduğu gerçek medeniyet dünyasında gülünç sayılmaktan başka bir yanı kalmış mıydı?

  Görülüyor ki, verdiğimiz kararın uygulanmasını sağlayabilmek için daha milletin alışkın olmadığı bazı konulara dokunmak gerekiyordu. Ortaya atılmasında, kamuoyu bakımından büyük sakıncalar doğuracağı sanılan hususların dile getirilmesinde kaçınılmaz bir zaruret vardı.

  Osmanlı Hükumeti'ne, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine başkaldırmak, bütün milleti ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu.


  Kaynak ADD'nin internet sitesi
  http://www.add.org.tr/index.php? option=com_content&task=view&id=71&Itemid=62

 • vergi16.07.2007 - 13:52

  Maratuana Kardeşimize Katılıyorum....

 • vergi kaçırma16.07.2007 - 13:51

  Kurnazlık tabi biz bu ülkede ENAYİYİZ

 • rap müzik16.07.2007 - 13:49

  Emperyalizme Kucak Açma Sanatı

 • radikal dinci16.07.2007 - 13:48

  2 kelime: 1. Kelime VATAN
  2.Kelime Hayini
  Birleştirin bakem

 • ölüm16.07.2007 - 13:45

  Ölüm ölüm dediğin nedir be gülüm ben senin için yaşamayı göze almışım

 • öğretmen16.07.2007 - 13:44

  4. Sınıftayken beni zorla okuldan attıran
  ve 5. sınıfta başka okulda Arkadaşımdan iyi davranan = ÖĞRETMEN

 • mahmut tuncer16.07.2007 - 13:42

  KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO

 • kadın16.07.2007 - 13:41

  Kadınlar
  anamız, avradımız, yarimiz
  ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen
  ve soframızdaki yeri
  öküzümüzden sonra gelen