Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Vedat Koparan
Vedat Koparan

SARILMIŞIZ MAVİ DÜŞLERİMİZE ÇABALIYORUZ ONUN İZİNİ SÜRMEYE YAŞAMSA BİZE HER AN BEYAZ SAYFADA KARA NOKTALAR SUNMAKTA BİZE KALANSA DİRENMEK

 • Ergenekon09.07.2008 - 19:16

  Gündeme Düşenlere Dair

  Toplumsal Bilincin Ve Kişilerin Yaşama Dair Düşünceleri O Düşüncelerini Uygulamaları Genel Olarak Ortada, Ne Var Ki Somut Olanlarda Bile İnsanımız Ne Kadar Kör Ya da Görmek İstemiyor Saplantı Halinde.
  Savunu Elbet Bir Haktır Çarpıtmak Hak Değildir. Kişi Somut Olay Ve Olguları Ve Düşünceleri Görmeyebilir, Eksik Algılayıp Yorumlayabilir Tarafta Olabilir Bunlar Normaldir.
  Savunusunu; Çarpıtma, Haksızlığı Haklı Ya Da Hafifletme Yaklaşımında Olamaz, Tarihi Gerçekleri Kendimizce Yorumlasak Bile, “O Gerçek”; Verili Olan Somut Gerçeği Değiştiremez.

  Mümtaz'er Türköne Gazeteci-Yazar Bay 'Açıkça Söylemekte; 'Bu Bir 27 Mayısla Hesaplaşmadır.'
  Kendilerini O Denli Güçlü Görüyorlar Ki, Bunu İtiraf Bile Edebiliyorlar. (Ayrıca Seçimler Ne Kadar Dürüst Birde Onu İrdelemek Gerekiyor…) Bu Güçlü Görme, Sanılmasın Ki Yüzde Bilmem Kaç Oy Alındı Da Dillenmekle Olduğu, Evet Ağababaları Amerikan Emperyalistleri Ve Yerli Taşeron İşbirlikçileri Olduğu Çok Açık.Ayrıca Bu Din Bezirganları Saf Rahmani Dini İnançlı Müslüman İnsanlarımızı Pek Güzel Safsatalarla Kandırabilmekte(Bu Aynı Zamanda Milliyetçi-Mukaddesatçı Geçinen Bir Avuç Irkçılar İçinde Geçerlidir..Onlar Aslında Hepsi İçimizdeki İşbirlikçi Emperyalist Uşaklarıdır...12 Eylül Çocukları -Aydınlar Ocağı..vb) Değerli -Onurlu-Dürüst-Temiz Düşünce Duygularıyla Yurtsever Emekçi Halkımız Onların Dışındadır.

  Kaldı Ki Sosyal Açıdan On Yıllardır Sindirilip Aç Ve İşsiz Kalmama Kaygısına Düşürülmüş Emekçi Halkımız İç Ve Dış Göçler de Dâhil, Elbet Bu Düzenbaz- Madrabazların Tuzaklarına Sahte Söylemlerine Pek Ala Kanıp Onların Kulvarına Akacaklardır Zemin Nasılsa Hazır...

  Türkiye; Kapitalizmini Kendi Kurup, Gerçekleştiremediğinden(Atatürk’ün Ölümüyle) Her Şeyi Tepeden Geliştirilen Bir Ülke Olduğundan Bu Dışa Bağımlılığımızın Faturası, İpleri Ellerinde Tutan Egemenlerce Bizlere Çıkartılmakta...

  Dünya Emperyalist Sistemi Özellikle İkinci Bunalım Döneminden Sonra Bağımlı Ülkelerde Faşizmi Kendilerince 'Çağdaşlaştırarak' Sömürge Tipi Denilen Yeni Sömürgeci Yöntemlerle Faşizmi Kurumsallaştırmıştır...(Bunun İllegal Yapılanmaları Da Kontrgerilla-Gladio Olduğu Avrupa Da Ortaya Çıkarılmıştır. Bu Tür Yapılanmalar Öncelikle Anti Komünistlere Ardından Sisteme Muhalif Olan Herkese Her Tür İnsanlık Dışı Vahşeti Uygulayan Oluşumlardır)
  Bir Deyişle Faşizm Yalana Dayanır..Faşist Franco Bile İspanyayı 40yıl 3 F İle Yönetti, Eh Bizde De Toplumu En İyi Yönetip Kandırmak Gütmek Hatta Gaza Getirmek-Katliamların Zeminini Oluşturmak İçin, Din –Bayrak- Irksal Yani Türklük Damarı Ve Diğer Damarlarda Kaşınarak Egemenlikler Sürdürülmekte,Geçmiş Ve Bugün Yaşanan Tarihe Bakarsak Bunu Birçok Olguda Görebiliriz...

  Bir Ülkede Geri Kalmışlık, Sömürgeleşip Bağımlılık İlişkileri Sürüyor Ve Demokrasi Göstermelik Ya Da Nispi Anlamda Yer Yer İplerin Gevşetilmesi, Özünde Hep Gerili En Ufak Kıpırdanma Hak İstemede Şiddetini Çeşitli Biçimlerde Gösteriyorsa… Bunu İyi Sorgulamak Gerekmez Mi?
  Keza Sürekli Bir Bunalım Açmazında 40yıldır Süren Enflasyonla Akabinde Ki Devalüasyonla Bir Ülke Nasıl Yönetilinir Ki, Elbet Yönetenler Yönetemez Yönetilenlerde Pek Yönetilemez Hale Gelmesi Kaçınılmazdır…

  Her Ne Kadar Pek Bizde Olmasa Da …,Elbet Demokratik Bir Burjuva Düzeni Ve Devletinde Yasal Olmak Herkes İçin Geçerlidir Tüm Kirli -Karanlık İlişkiler Açığa Çıkarılıp Yargılanmalı Cezası Hukukça Verilmelidir. Normlar Standart Olmalı, Verili Yasaların Dışına Çıkmak Asla Savunulamaz.

  Adaletsiz Yönetimler Karşısında Elbet Söylenecekleri Bizden Önceleri Söyleyenler Vardır Örneğin: İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in, Daha Nice Düşünür Aydının Hatta Amerika Başkanı Bile …… 'Zulme Karşı Olmak Bir Haktır.'

  Bizlerinde Söyleyecek Sözü Olmalıdır Mutlaka
  Sana Zulmedene Öbür Yanağını Asla Uzatma
  Sen Her Ne Olursan Ol Ben İsa Değilim A Canım
  Lütfen Kusura Bakma Yalana Yanlışa Kalma –Kanma Da

  Her Şey Güç Etrafında Şekillenirken Adil Ve Adalette Elbet Göz Ardı Edilemez Her Kim Ya da Sistem Bunları Zaafa Uğratır Es Geçerse Tabi Ki Kaçınılmaz Olarak Kendi Mezarını Da Kazmış Olur..
  İlk Adım Olarak Önümüzde İki Seçenek Var Ya Anti-Emperyalist –Anti-Faşist Bir Yurtsever Olacağız Yada Çeşitli Renkten İşbirlikçi....
  Kesintiye Uğratılan Anadolu Devrimi Yolunda İlkin Yürümek Onu Daha İleri Götürmek Yine Emekçi –Aydın- Yurtsever- Tüm Ezilen Sömürülen Halkımıza Kalmakta.(Sınıfsal-Sosyal Konumu Ne Olursa Olsun İrdelenmeksizin..)
  Saygılarımla

 • Ergenekon06.07.2008 - 23:13

  Felsefede Çözümsüzlüğün Çözümü, Birde Felsefenin Sefaleti Geçer..

  Egemen Sınıflı Toplumlarda Sorunlar Karşısında Çözüm Her Zaman Egemen Olan Güçler İçin Olurken, Egemen Olmayan-Olamayanlar(Devrim Süreçleri Hariç..) İçin Çözümsüzlük Hüküm Sürmektedir.
  Sistemlerin Adaletsizliği,Adil Olmadıkları Ve Haksızlıklarından Ötürü Büyük Çoğunlukların Çıkarına İşlemediklerinden, Çözümsüzlüğü, Sefaletle, Kafaları Karıştırıp Halk Yığınlarını Yanıltıcı Uygulamalarla Varlıklarını- Egemenliklerini Sürdürürler.Bu Arada Kuruda Yaş Olanda Yanar,Kalan Sağlar Yine Onlarındır.

  Bu Gün Yeşil Kuşak Projesinin Çocukları..., İkinci Bunalım Döneminin Yeni Sömürge Emperyalist Uygulamalarının Bizim Gibi Bağımlı Kılınan Ülkelerin Emekçi Halklarının Başına Örülen Diğer Belalar Gibi Birer Beladırlar...

  Eğer Kan Uykularda Uyunacaksa Uyanık Uyumakta Hep Fayda Vardır.Geçmişte 'Kara 6/7 Eylül 1955 de' Oyanan Oyun Bir Taşla Bir Kaç Kuş Vurma Adınadır..(Osmanlı Dönemiden Beri Anadoluyu Ve Tüm Çeşitli Halkları Osmanlılaştırma-Türkleştirme Sürdüğü Tarihi Gerçektir...) Bu Yerde Tazıya Tut Tavşana Kaç Denir.Saflarını Doğru Yerde Oluşturamayan Emekçi Halklar Hep Savrulacak Hep Güdülerek Sömürülecek Demektir.

  Doğru Terori Doğru Önderlik,Halkların Yolunu Aydınlatan Işıktır.
  Dünya Emperyalist-Kapitalist Sistemi Sürekli Bir Bunalımda Olduğundan Faturayı En Ağır Yine Bağımlı Sömürge-Yenisömürge Emekçi Halkları Ödemektedir.

  Ulusal Kurtuluşumuz Kesintiye (Anadolu Devrimi) Uğratıldığından İşçi Sınıfının Bilimine Sarılmak Sömürgecileri Ve İşbirlikçilerini İyi Tanımak Gerekir,Safları Sıklaştırıp En Geniş Halk Katılımı Bu Temele Oturmalıdır.

  Burjuva Demokrasisinin Bile Olmadığı Tüm Bağımlı Ülkelerde Gerçek Demokrasiyi-En Geniş Katılımlı Özgürlüğü Ancak Ezilenler ve Öncülleri İşçisınıfı Bilimi Işığında Gerçekleştirebilirler.


  Saygılarımla

 • mehmet ali ağca13.01.2006 - 14:51

  neyi çağrıştırıyor?

  bir kanlı kara katil dönemi amerikanın darbe tezgahı ve halkın çocuklarının katli 1980öncesi ve sonrası ve hala yaşanan değişmesi gereken süreç..

 • ağaç28.12.2005 - 14:02

  leylaklar solmadan renkler bunca puslanmadan gel artık ne olur
  yeter beklettiğin bak sahildeyim dalgaların sesinde seninleyim
  martıların çığlığına karışır yokluğun bir özlem ezgisidir dilime dolanır
  rüzgar sert eser sabah ayazında üşürüm hep yokluğunda içimde volkanlar patlar.
  düştüm peşine düşlerin enginliğinde gece bekledim gelmedin gündüz bekledim gelmedin
  sen ne yağmur kaçağı güzel bir gülsün beni peşine düştüğüm yerde vurdun geçtin
  an gelirde ararsan beni yitik bir ezginin çığlığında bil ki gün koygunlarında
  ben hep sende yüreğimle bıraktığın yerdeyim
  hoş kokusu lodos eserken alıp götüren geçmiş zaman senfonisinde arayıp kırılgan geçitlerde bir mor hüzündün sen oysa ki ben mavi düşler birikitirirdim…
  saygı sevgiyle

 • mao zedung02.04.2004 - 04:35

  Çin devrim önderini..'bir çiçek açsın bin fikir tartışsın-çarpışsın'aklımda yalnış kalmış olabilir.

  uzak asyada ezilenlerin sosyalizm adına yola çıkılarak o kadar geri bir ülkede böyle bir devrimi gerçekleştirmesi büyük başarıdır..
  dünya devrin önderlerinden Mao Zedung saygı ile anarken teşekkürlerimle şiirle çağlamanızı dilerim.saygılar sevgiler