Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • emperyalizm16.06.2002 - 21:41

  adı üzerinde emilmek bir ülke insanlarının bir bölümünün kanlarının alınterlerinin vampir bir ülke tarafından (genelde ABD gibi) emilmesi! ! ! ! ! EMperyalizm! ! !

 • şizofreni16.06.2002 - 21:35

  yaşadığı gerçeğin yerine istem dışı tarzda halüsünasyon ve paranoyaları koymak. psikyatrinin en zor hastalıklarından denir. şizofrenlerin çok ilginç hikayeleri olduğu söylenir. Hatta gizli şizofren denen türdeki şizofrenlerden bazılarının çok geniş topluluklara liderlik ettikleride bir başka söylenti.

 • sosyalizm16.06.2002 - 21:23

  Başka türlü güzel bir dünya bir başka türlü güzel insan bir başka türlü güzel toplum ve Yaşanası hayat işte bütün bunların adıdır sosyalizm. Sosyalizmin reel yaşamımızı karşıtı olan kapitalizm kadar etkileyememesi yani 'çökmesi' yanlış bir kurgu olmasından değil anlaşılır olmaktan çıkmasındandır. bunun nedeni de ne sosyalizm kurgusunun yanlış olmasından nede tarih boyunca sosyalistlerin yaptığı hatalardandır. Bizlerin eşitlik paylaşım barış gibi kavramları artık komik bulmaya başlamamızda aramak gerekiyor bazı nedenleri; yani kapitalizmin kafalarımıza zorla soktuğu bencillikte çevremize hatta kendimize olan yabancılığımızda aramalıyız sosyalizmin yaşamımızı etkileyemesinin nedenlerini. sosyalizm biz insaların dışında ve yabancısı bir kavram değil aksine başkatürlü güzel bir yaşamın tamamlanmamış projesidir. ve onu tamamlayacak olanlar kendine, emeğine yabancılaşmadan yaşayan insanlar olacaklardır.

 • aşk16.06.2002 - 20:50

  yaşam ile ölüm arasında
  amansız bir savaş ise hayatın kendisi
  yaşamın kesin galip geldiği biricik süreçtir
  AŞK
  aşksızlıksa ölümlerden ölüm beğenme süreci