Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ateist18.09.2006 - 18:18

  DNA - MOLEKÜL-Görünüyor-

 • ateist18.09.2006 - 17:12

  Ateist demek palavra dan nağmeler demek.Bu güne kadar ortaya ne
  atmışlarsa yalan demek en güvendikleri laf (tesadüf) görmediğime
  inanmam lafı tesadüfü nerde görmüşler anlıyacağınız martavaldan nağme.

 • din12.09.2006 - 04:48

  Din Nedir?


  Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.

 • berat kandili08.09.2006 - 04:00

  BERAAT KANDİLİ
  Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. Gecesidir. Beraat gecesinde, beşerin kader programı nevinden bir ilaki icraat yapıldığı için, bu gece kadir gecesi kutsiyesindedir. Ve bu bütün senenin bir çekirdeği hükmündedir. Bu gece mahlukatın bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, ihya veya imate edileceklerine, ecellerine veya hacıların adetlerine dair Allah tarafından meleklere malumat verileceği beyan olunmaktadır.

  Beraat, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Sahih hadislerin beyanına göre: Şaban ayının on beşinci gecesi tevbe eden mümişnler, Allah’ın afv ü mağfireti ile günahlarından ve doşayısıyla Cehennemden beraat edecekler, kurtulacaklardır. Şabanın ortasındaki geceye Beraat isminin dışında; manen verimli, feyizli, bereketli ve kutsi bir gece olduğu için Mubarek gece; iyi değerlendirildiği taktirde günahlardan arınma ve suçlardan temize çıkma imkanı tarf-ı İlahi’den verildiği için Sak (Beraat, Ferman, Kurtuluş Belgesi) Gecesi; Lutf-u ihsanı aşkın, afv ü merhameti engin olan Allah’ın ikram ve iltifatlarına erişildiği için de Rahmet Gecesi de denilmiştir.

  Beraat gecesinin mübarekiyet ve hususiyeti hakkında sahih hadis-i şeriflerden bir-ikisi şöyledir: “Allah Teala, Şaban ayının onbeşşinci gecesinde –rahmetiyle-dünya semasına iner, orada tecelli eder ve kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınbdan daha çok sayıda günahkarı affeder.”1 Başka bir rivayete göre de Hz. Peygamber: “Şabanın ortasındaki (Beraat Kandili) geceyi ibadetle ihya ediniz, gündüzünde oruç tutunuz. Allah Teala o akşam güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘yok mu bernden af isteyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle, yokmu böyle! ’der.” buyurmuştur.2 Bir diğer hadiste ise, beraat kandilinde yapılacak duaların geri çevrilmeyeceği müjdesi verilmiştir.3

  Bir kısım alimlerin, Kıblenin Kudüsteki Mescid-i Aksadan Mekkedeki Kabe-i Muazzama istikametin eçevrilmesinin hicretin ikinci yılında Beraat gecesinde vuku bulduğu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazanamktadır.

  İslam kaynaklarında Beraat gecesinde beş hasletin varlığından bahsedilmektedir:

  1-her önemli işin bu gcee hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır.

  2-bu gece yapılan ibadetin(kılınan namazların, okunan Kur’an’ların, yapılan dua ve zikirlerin, tevbe istiğfarların) , gündüzünde tutulan oruçların fazileti çok büyüktür.

  3-İlahi ihsan, feyiz ve berektle dopdolu bir gecedir

  4- Mağfiret gecesidir.

  5-Resul-i Ekreme şefaat hakkının tamamı bu gece verilmişt

 • ateist bilim adamları04.09.2006 - 04:43

  'Bildiğimiz şeyler arttıkça, bilmediğimiz şeylerin ne kadar çok olduğunu daha iyi anlarız.Çünkü onların çevresi büyüdükçe, bilinmeyenle olan
  teması da çoğalır.
  Paskal.

  Ateist anlamaz anlaması.....?

 • ateist bilim adamları04.09.2006 - 03:54

  19 Yüzyılın büyük ingiliz ressamlarından William Holman Hunt, ın bir
  bahçeyi tasvir eden bir tablosu Londra kralıyet akedemisinde sergileniyordu.Hunt ın 'Kainatın işığı' adını verdiği bu tabloda geceleyin elinde fenerle bahçede duran filozof kılıklı bir adam görülüyordu.Adam
  serbest kalan eliyle bir kapıya vuruyor ve içeriden bir cevap bekler gibi
  görünüyordu.Tabloyu tetkik eden bir sanat eleştirmeni Hunt a dönerek:
  'Güzel bir tablo doğrusu,ama manasını bir türlü kavrayamadım' dedi
  'Adamın vurduğu kapı hiç açılmayacakmı? Ona tokmak takmasını
  unutmuşsunuz da...'
  Hunt gülümsedi 'Adam alelade bir kapıya vurmuyorki...' dedi.
  'Bu kapı, insan kalbini temsil ediyor. Ancak içeriden açılabildiği için
  dişında tokmağa ihtiyaç yoktur'.
  Ateist te tokmak mı........?

 • ebced hesabı30.11.2005 - 01:12

  ebced kelimelmelerin sayı karşılığıdır
  ebced rakamlara yüklenen anlamlardır