Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • Sihirli Annem12.04.2006 - 00:14

  yaw bu dizide nerdeyse dizideki tüm karakterler bir şekilde yalan söylüyor. ve bu diziyi izleyen çocuklar yalanın çok doğal ve zararsız bir şey olduğunu düşünüyorlar.ben çocuklarıma bu dizinin seyredilmemesi gerektiğini söyledim. kesinlikle bir baskıda uygulamadım. ve bildiğim kadarıyla seyretmiyorlar. bence gerçekten çok sakıncalı bir dizi.

 • kafir28.02.2005 - 00:31

  gerçekleri örten, gizleyen.

  başkalarına ve kendi nefsine zulmeden, nankör

  hakkı inkar edip batıla çanak tutan, zavallı, ahmak

 • ateist28.02.2005 - 00:22

  “Elbette insanları etkiledim, bu yüzden vermiş olabileceğim büyük zararı gidermek istiyorum ve bunun için çaba göstereceğim”. (Antony Flew)

  81 yaşındaki İngiliz felsefe profesörü Flew, 15 yaşında ateist olmayı seçmiş ve adını akademik alanda ilk olarak, 1950 yılında yayınladığı bir makaleyle duyurmuştu. Sonraki 54 yıllık sürede, eğitim vermekte olduğu Oxford, Aberdeen, Keele ve Reading Üniversiteleri ile ziyaret için bulunduğu çok sayıda Amerikan ve Kanada üniversitesinde, tartışmalarda, kitap, ders ve makalelerde ateizmi savundu. Ancak Flew, geçtiğimiz günlerde, bu yanılgısını terk ettiğini ve evrenin yaratılmış olduğunu kabul ettiğini açıkladı.

  Bu köklü karar değişikliğinde etkili olan şey, modern bilimin yaratılış hakkında ortaya koyduğu açık ve kesin kanıtlar. Flew, yaşamın bilgiye dayalı kompleksliği karşısında, hayatın gerçek kökeninin bilinçli tasarım olduğunu gördü ve 66 yıl boyunca savunduğu ateizmin, çökmüş bir felsefe olduğunu kabul etti.
  Flew, bu inanç değişikliğinin temelinde yatan bilimsel sebepleri şu sözlerle açıklıyordu:

  'Biyologların DNA araştırmaları, yaşam için gerekli düzenlemelerin neredeyse inanılmaz olan kompleksliğini ortaya koyarak, yaşamın temelinde bilinç bulunmuş olması gerektiğini gösterdi”. (1) “Artık, üreyebilen o ilk hücrenin naturalist evrime dayali bir açıklamasını oluşturmayı düşünmeye başlamak bile aşırı derecede zor bir hal almıştır'(2) . “İlk canlının cansız maddeden evrimleştiği ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerliliği olmadığına, kesin bir şekilde kanaat getirdim”. (3)  1- Richard N. Ostling, “Lifelong atheist changes mind about divine creator”, The Washington Times, http://washingtontimes.com/national/20041209-113212-2782r.htm
  2- Antony Flew’ün Philosophy Now dergisinin Ağustos-Eylül sayısına mektubu; http://www.philosophynow.org/issue47/47flew.htm
  3- Stuart Wavell and Will Iredale, “Sorry, says atheist-in-chief, I do believe in God after all,” The Sunday Times, 12 Aralık 2004, http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-1400368,00.html

 • ateist16.02.2005 - 01:05

  Darvin 'Teorinin Zorlukları' (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

  Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, ss. 172, 280.)

  Ernst Haeckel, balık ve insan embriyolarını birbirine benzetebilmek için sahte çizimler yapmıştır. Bunun ortaya çıkmasından sonra yaptığı savunma ise, diğer evrimcilerin de benzeri sahtekarlıklar yaptığını belirtmekten başka bir şey değildir:

  Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki; suçlu durumda yanyana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki, onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tahrif edilmiş şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor.(Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, Ticknor and Fields, New York, 1982, s. 204.)

 • ateist06.02.2005 - 23:59

  DİN: İnsanların hür iradeleriyle kabul ettikleri hükümler manzumesidir. Bu hükümler ilahi kaynaklı da olabilir, beşeri kaynaklı da. Bu bağlamda ateistlerde aslında bir din sahibidir. Peki bu din nedir? Bilim adamı olarak geçinen bir takım teorisyenlerin ortaya attıkları evrenin ve canlı, cansız varlıkların nasıl varolduklarına dair ortaya attıkları iddialar ki bunların adı teoridir. Hiçbir zaman bunun ötesine geçmemiştir. Bu safsatalar onların (ateistlerin) dininin itakadi kısmını oluşturur. Dinlerin emir ve yasaklarına muhalefet olsun diye yaptıkları hal va hareketler de dinlerinin ameli kısmını oluşturur. İlahları da kendi nefisleri ve bu teorilerin sahipleridir. Biz müslümanlar sizin cehennemde tedavi görmenizi arzu etmediğimiz için uyarıcı görevimizi yerine getiriyoruz. Kuran'da bir çok ayette insanoğlu düşünmeye ve akletmeye davet edilir. Lütfen kendi nefsinizin iyiliği için düşünün ve akledin

 • ateist31.01.2005 - 03:11

  Herkesin hemfikir olduğu bir konu var. Ölüm; yani hepimiz bir gün öleceğiz.

  Peki o zaman var sayalım ki ALLAH yok. (haşa) . Ölümden sonra dirilişte yok. Haliyle Cennet ve Cehennem de yok. Ben öldükten sonra bütün bunlara inandım diye ve noksanlarımla beraber yükümlülüklerimi yerine getirdim diye bana bir zarar gelmez. Tabiiki sizede bir zarar gelmez.

  Eğer ALLAH varsa, (elbetteki var) ölümde sonra dirilişte varsa, haliyle Cennet ve Cehennem de var olacaktır. Ben iman ettiğim için bana yine zarar yok. Ancak size bu sefer Cehennem! ! ! ! ! ! ALLAH muhafaza etsin.,

 • ateist30.01.2005 - 01:47

  YASİN SURESİ
  ........................
  48. Onlar: Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir? derler.

  49. Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar.

  50. İşte o anda onlar ne bir vasiyyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.

  51. Nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler.

  52. (İşte o zaman :) Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahmân'ın vâdettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! derler.

  53. Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar.

  54. O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız.

  ALLAH HİDAYET VERSİN.................

 • erbakan26.01.2005 - 01:34

  Türkiye’de ilk kez yerli motoru imal eden...
  –Türkiye’nin ilk yerli otomobilini üreten..
  –Türkiye’nin uçak sanayiini ayağa kaldırmak için olağanüstü bir mücadele veren ve büyük adımTürkiye’de ilk kez yerli motoru imal eden...
  KOBİ’lerin oluşumunu sağlayan, Türkiye’yi bir baştan bir başa sanayi siteleri ile donatan...
  –Anadolu sermayesini ayağa kaldıran...
  –Kıbrıs’ı Enosisçilere bırakmayan...
  –Sanayileşmeyi millî dava haline getirip bu uğurda ömrünü vakfeden...
  –Türkiye'nin siyasi, iktisadi ve kültürel bağımsızlığı için mücadele eden...
  –Milli kültürümüzü kurumlarıyla ayağa kaldıran...
  –Türkiye’nin onurlu duruşunun temsilcisi...
  –IMF’siz ekonomik kalkınmayı başaran...
  –İlk denk bütçeyi yapan...
  –Askerine, siviline, memuruna, işçisine; iktidarında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını veren...
  –Mahalli idareleri ayağa kaldırıp belediyecilikte devrim yapan...
  –Zamsız ve vergisiz kalkınmayı başaran...
  –İçte ve dışta onurlu politikalarıyla Türkiye’yi ayağa kaldıran...

  Gerçek bir lider ve vatanseverdir.

 • erbakan26.01.2005 - 01:27

  Erbakan’ın hakkı Erbakan’a

  28 Şubat’tan 6 yıl sonra Bayram Meral; (Bir kısım işverenleri kastederek) “Bunları Sayın Demirel doyuramadı, Sayın Turgut Özal doyuramadı, Mesut Yılmaz doyuramadı, Sayın Tansu Çiller doyuramadı! .. Sayın Erbakan... Erbakan’a doyuramadı demiyorum. O’na haksızlık yapmayalım. Sayın Erbakan bunlara kendini sevdiremedi.”

 • erbakan25.01.2005 - 00:29

  IMF'den borç almayan ve dış borcu azaltan tek Başbakan

  Döneminde KİT (Kamu İktisadi Teşekküllerinin) kar ettiği tek başbakan,

  %77 enflasyona karşılık memure %123, işçiye, emekliye, asgari ücretliye %100, bağkurluya çok alana %100 az alana %300 zam veren tek Başbakan

  Türkiyenin kontrolü dışında hareket edenn ve teröre destek verdiği herkes tarafından bilinen Çekiç Gücü etkisiz hale getiren ve uçuşları bir Türk pilotla beraber yapma zorunluluğu getiren tek Başbakan. (ABD o gün kaybettiği imtiyazları tekrar kaznabilmek için bu gün T.ERDOĞAN'ın kapısını aşındırmaktadır.)

  D-8 Projesinin de nekadar büyük bir proje olduğunu anlamak için D-8 projesine imza atan ülkelerin liderlerinin bu günkü akıbetlerini ve sebeplerini araştırmak yeterlidir.

  Kıbrıs'a giden ve kararlılığını gösteren ilk Başbakandır.

  Saygı ve Selam...