Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • Irkçılık12.11.2004 - 12:13

  ırçılık..
  milletler arasında ırksal farklılıklar bulunduğuna inanılan bu farklılıkların genetiksel olarak nesilleri aktarıldığını kabul eden görüş..

  ırkçı insanlar bağlı bulundukları ırkın çıkarlarını düşünürler

  1) IRK VAR MIDIR
  ırkın var olduğu bugünün bilimsel araştırmaları ortaya koymuştur. bahsettiğimiz ırk seceresini bir ağaç olarak düşünebilirsiniz..ağaç ta 3 adet dal yukarı çıkar bunlar kendi aralarında da bölünürler..(örneğin çin moğol türk kavimleri belli bir zaman aralığında beraber idiler..daha sonra zaman içerisinde ırksal çeşitlilikleri arttık ayrıldılar ve bu gün çin türk ve mogol dediğimiz milletlet oluştu.. ki bu grubu ön türk denilir ve bu grup içerisinde bır kısım kızılderili kabileler olduğu kabul edilir.. henüz kesin sonuçlar elde edilmedi bu konuda..)

  2) IRKÇILIĞIN ÇEŞİTLERİ

  bunu en basit olarak 2 ye ayırabiliriz..
  1. kısım nazist anlayıştır.. en mükemmel ırkın kendi ırkları olduğunu savunan ve başkalarını öldürme yok etme hakkını kendilerinde gören ırkçılık..
  2. kısım ise var olduğu ırkın özelliklerini korumaya çalışangörüştür.. bu görüş te her ırkın güçlü ve güçsüz olduğu özellikler vardır..bir ırkı daha üstün görme yoktur sadece içinde bulunduğu ırkı sevme ve koruma duygusu vardır.. başkaları yok etme dürtüsü yoktur(türk ırkçılığı)

  bunlar birbirinden ayrılmalı ve konu daha iyi irdelenmeli.. ön yargılı olunmamalıdır

 • türk solu dergisi27.10.2004 - 02:18

  olması gereken bir fikir akımının yayın kolu.. umarım bu görüş birgün siyasi bir akıma dönüşerek partileşir..aksi hali devrim dir.

 • doğu türkistan27.10.2004 - 02:14

  kuzey çin.. urguristan..müslüman uygur türkleri yaşamaktadır..sistematik bir asimilasyon hareketi mağruz kalmaktadırlar.kurtuluş mücadeleleri devam etmektedir.

 • dış türkler27.10.2004 - 02:12

  araştırılması gereken büyük bir dünya.. büyük bir güç..

 • Irkçılık05.08.2004 - 02:04

  IRKÇILIK ÜZERİNE

  ırkçılık üzerine derin bir önyargı var.sanırım nazi almayası yüzünden.ırkçılık bu kadar kötü birşeymidir

  her fikrin dalları olduğu gibi ırkçılıkta hakkındada farklı yorumlar vardır.. ırkçılığıda farklı yorumlayıp savunan insanlar vardır

  türk ırkçılığının savunucuları (rahmetli nihal atsız ve değerli reha oğuz türkkan vs) nazi ırkçılığından farklı bir yol tutarlar

  prof.dr.reha oğuz antropoloji dalında eğitim görmüştür. detaylı bilgiyi onun kitaplarından makalelerinden bulabilirler.. kendisi hali hazırda bu fikir uğruna çalışmaktadır

  kısaca türk ırkçılığının tabirini yapar isek.. soyca kendine benzer insanların mutluluğunu gözetmektir diyebiliriz..bu çok doğal bir duygudur tıpkı kendi ailenden bir bireyi örneğin kardeşini sokakta yürüyen bir insandan öte tutman onun çıkarını gözetmen gibi..

  türk ırkçılığının nazi ırkçılığından farkı başka ırkların yaşam hakkını elinden almaz. türk ırkı kendi üstün meziyetlerini bilir öğrenir korur.. başkı ırkların üstünlüklerine saygı gösterir..kendi ırkından olanların yaşamını korumak için çalışır.. başka ırkların yaşamlarını yok etmek için değil..

  ırk ın var olmadığı söylecek eksik bilgili arkadaşlar olabilir.. fakat dünya üzerinde ırkların olduğu dna yolu ile özelliklerin aktarıldığı birçok milletin kendine ait karakteristik dna dizilişlerin olduğu bu dizilişler sayesinde belirli üstünlükleri yada zayıflıkları olduğu bilinmektedir..

  hatta dr.babuna olayında yurt dışına gidin binlerce türk kanı dna analizleri ile araştırılmış bu noktalar büyük güçlerle tesbit edilmiştir... buda başka bir kısmı...

  sonuç olarak
  ırkçılık düzgün yorumlanmalı
  nazi ırkçılığı ile türk ırkçılığının farkları anlaşılmalı
  ve ait oluduğumuz ırkın korunması yolunda dikkat edilmelidir

  konu ile ilgili ayrıntı detaylı fikir isteyen arkadaşlara iletebilirim....

  bu doğal döngü her an karşınıza çıkmaktadır aslında.. bunu aşağılık bir fikir olarak görmek olsa olsa hodbin liktir

 • ülkücülük ve faşizm31.07.2004 - 21:51

  IRKÇILIK ÜZERİNE

  sürekli bizim yaptığımız ırkçılık değildir ülkücülük ırkçılık değildir deniliyor..

  evet ülkücü doktrinde ırkçılık yoktur..(bu arada ülkücülük bir ülküye bağlanmaktır marksist insanlarda ülkücü olabilirler enternasyonal sosyalizm savunucularıda bir ülkü uğruna mücadele ettikleri için onlarda ülkücüdürler.. fakat biz burada alparslan türkeş in sistemleştirdiği türk milliyetçiliğinden bahsediyoruz)

  peki bu ırkçılık gerçekten kötü birşeymidir..
  her fikrin dalları olduğu gibi ırkçılıkta hakkındada farklı yorumlar vardır..

  türk ırkçılığının savunucuları (rahmetli nihal atsız ve değerli reha oğuz türkkan vs) nazi ırkçılığından farklı bir yol tutarlar

  prof.dr.reha oğuz antropoloji dalında eğitim görmüştür. detaylı bilgiyi onun kitaplarından makalelerinden bulabilirler.. kendisi hali hazırda bu fikir uğruna çalışmaktadır

  kısaca türk ırkçılığının tabirini yapar isek.. soyca kendine benzer insanların mutluluğunu gözetmektir diyebiliriz..bu çok doğal bir duygudur tıpkı kendi ailenden bir bireyi örneğin kardeşini sokakta yürüyen bir insandan öte tutman onun çıkarını gözetmen gibi..

  türk ırkçılığının nazi ırkçılığından farkı başka ırkların yaşam hakkını elinden almaz. türk ırkı kendi üstün meziyetlerini bilir öğrenir korur.. başkı ırkların üstünlüklerine saygı gösterir..kendi ırkından olanların yaşamını korumak için çalışır.. başka ırkların yaşamlarını yok etmek için değil..

  ırk ın var olmadığı söylecek eksik bilgili arkadaşlar olabilir.. fakat dünya üzerinde ırkların olduğu dna yolu ile özelliklerin aktarıldığı birçok milletin kendine ait karakteristik dna dizilişlerin olduğu bu dizilişler sayesinde belirli üstünlükleri yada zayıflıkları olduğu bilinmektedir..

  hatta dr.babuna olayında yurt dışına gidin binlerce türk kanı dna analizleri ile araştırılmış bu noktalar büyük güçlerle tesbit edilmiştir... buda başka bir kısmı...

  sonuç olarak
  ırkçılık düzgün yorumlanmalı
  nazi ırkçılığı ile türk ırkçılığının farkları anlaşılmalı
  ve ait oluduğumuz ırkın korunması yolunda dikkat edilmelidir

  konu ile ilgili ayrıntı detaylı fikir isteyen arkadaşlara iletebilirim....

  bu doğal döngü her an karşınıza çıkmaktadır aslında.. bunu aşağılık bir fikir olarak görmek olsa olsa hodbin liktir

 • adolf hitler 26.07.2004 - 22:26

  gerçekçi, bildiği doğruların peşinde koşan, lider, alman ırkçısı,nasyonal sosyalist, ve bunu diyen alman lideri: 'Doğa, güçlüler ile zayıflar arasında bir savaş, güçlülerin zayıflar üzerindeki mutlak galibiyetidir. Eğer böyle olmasaydı, doğada sürekli bir bozulma olurdu... Yaşayan savaşmak zorundadır. Sürekli savaşın bir yaşam kanunu olduğu bu dünyada, savaşmak istemeyen yaşam hakkına sahip değildir. Başka türlü düşünmek doğayı küçümsemektir. Istırap, mutsuzluk ve hastalıklar, bu insanın alacağı karşılıklardır.'