Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • tanrı10.12.2003 - 10:20

  Asırlar ve asırlar öncesinde ateşe ve yıldızlara tapınarak, 'tanrı' mevhumu ile kendini kozaya hapseden insanoğlu; daha sonraki devirlerde de yetiştikleri çevrelerin şartlandırmaları ile, tefekkürden uzak bir biçimde yaşam sürmelerinin pahasını 'tanrılarına' köle olmak ve bununla kendilerini tatmin etmek suretiyle ödemişlerdir... Elbette ki kozalarını günden güne daha kalınlaştırmak ve daha içinden çıkılmaz hale getirmek suretiyle! ..

  http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/allah/

  devamı

 • tanrı10.12.2003 - 10:17

  Tanrı, sana bir takım emirler verecek; ve sen, onun emirlerine uyarak onun gönlünü edeceksin, ki seni cennetine soksun; sana sayısız dünya güzellikleri bağışlasın; ya da kendi hür aklın, hür iraden ile ona karşı gelmek suretiyle onun düşmanlığını kazanacaksın ve o da bu yüzden senden intikam alıp, seni türlü türlü azaplara dûçar edecek! ..

  http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/allah/

  devamı için...

 • tanrı10.12.2003 - 09:33

  TANRI - İLÂH, tapınılan varlık anlamına gelir.. Öğülen, yüceltilen, büyütülen ve bütün bunların karşılığında da kişiye istek ve arzuları istikametinde bağışlarda bulunacağı umulan varlıktır TANRI! ..

 • allah (c.c)05.12.2003 - 12:06

  ALLAH, 'sınırsızlık' özelliğine sahip olana işaret eden özel isimdir.

  Sınırsızlık ne demek, iyi düşünün. Sınırsız olan tektir ve kendinden başka birşey yoktur. Çünkü sınırı veya bittiği bir yer yoktur. Sınırlı olanın ise sınırından sonra ikinci bir sınırlı varlık olabilir.

  Onun için İhlas suresinde 'eşi dengi yoktur, hiçbirşeye benzetilemez' denmiştir. Çünkü bildiğiniz başka bir şeye benzetilebilmesi için, sınırlı olması gerekir. Ama sınırı yok. Yani haddi yok, yani AHAD.. kulhuvallahu ahad...

  http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/bal

  Allah ismiyle işaret edilen sınırsız olduğuna göre, Doğmamış ve doğrulmamış ne demek...

 • allah (c.c)05.12.2003 - 12:04

  ALLAH, ötelerindeki tanrı kavramını kafalarından atabilen ve bilimsel düşünebilen beyinlere hitap eden bir mânâdır.

  USA Stanford Üniversitesinden ünlü bilimadamı nörofizyolog Karl PRIBRAM ve ünlü fizikçi Einstein’in öğrencisi David BOHM’un yaptığı araştırmalara ve en son bilimsel tesbitlere göre; EVRENİN ASLI, KUANTSAL YAPIDAN OLUŞAN ve HOLOGRAFİK ÖZELLİK GÖSTEREN BİR BÜTÜNSELLİK ve TEKLİKTİR.

  Aynı şekilde, BEYİN de titreşimlerden (dalgalardan) meydana gelen ve bir HOLOGRAF olarak çalışan kütledir.. “ÖLÜM, Holografik bir boyuttan, başka bir holografik boyuta geçmek suretiyle bilincin yaşamının devamıdır.”

  Holografik yapının özelliğine göre, varlığın tümünde olan her özellik, varlığın her zerresinde tam olarak mevcuttur. Herşey birbirinin devamı olarak süreklilik arzetmektedir; herşey, bir diğer şeyin taşıdığı tüm üzellikleri bünyesinde barındırmaktadır ve aynı diğer “şey”dir. Varlık, bildiğimiz “evren” kavramı ötesinde, Bölünmez, parçalanmaz, parçaların bütünü olarak meydana gelmemiş TEK bir yapıdır! .

  http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/kitapciklar/booklet_tur_03.htm

  devamı için...

 • allah (c.c)05.12.2003 - 12:01

  ALLAH, 'sınırsızdır', yani sınırı yoktur. Sınırı olmadığı için, zaten varoolan bir tek Odur. Ondan başka birşey yoktur. Ortada olan ne varsa, Allah'ın varlığından meydana gelmiştir. Her şeyin varedicisi Allah'tır.

  Allah vardır veya yoktur diye tartışmak abestir. Çünkü olan zaten odur. Yokluğunu iddia etmek, gözünün önündekinin yokluğunu iddia etmek gibidir. Çünkü gözünün önündeki şeyin özündedir ve onun varedicisidir Allah. O şeyi Allah varetmektedir, her an, her yerde.... O şey yok olabilir, kaybolabilir, ama o şeyi vareden ALLAH orada daima sınırısız olarak vardır. Herşey Allahın varlığıyla vardır.

  Allahın varlığı tartışılmaz, çünkü o yoksa ben de yok olurdum zaten... Benim ve her şeyin varedeicisidir O... Ondan başkaca birşey de yoktur zaten...

  Allahın yokluğunu tartışmak, gözünün önündekini ve kendi varlığını inkar etmekten farksızdır....

  Yaradılmışı hoş görürüm, onu varedeninden, yaradanından dolayı, denmiştir. Çünkü her yaradılmışın varedeni Allah'tır; aslı, özü Allah'a dayanmaktadır. Yaradılmışı hoş göremiyorsam, bu benim basiret yetersizliğimdendir.

  http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/allah

  Allah ismiyle neye işaret edildiğini dünyaya açıklayan tek kitap

 • allah (c.c)05.12.2003 - 11:59

  ALLAH, evreni varedene işaret eden özel isimdir.

  Özel isimlerin lisanı olmaz. Sizin isminizin Arapçası, Türkçesi, İngilizcesi veya başka bir lisana çevirisi olur mu? Olmaz. İsminiz Ali ise, İngilizler başka, Araplar başka bir isimle mi çağırır sizi?

  Allah isminin de başka bir lisana çevirisi olmaz. Başka lisanlardaki kelimeler, farklı anlamlara işaret eden farklı isimlerdir.

  Ayrıca Allah ismi dışında hiçbiri özel isim değildir. Çünkü hepsi bir sürü farklı varlığa verilmiş isimlerdir -cins isimlerdir ve doalyısıyla çoğul halde kullanılırlar.. Tanrı > tanrılar, god > gods, yaratıcı > yaratıcılar.... gibi.... Özel ismin ne demek olduğunu kavramak için, ilkokul 3. sınıf Türkçe kitaplarına başvurmak yeterlidir.

  www.ahmedbaki.com/turkce

  (kaynak)

 • allah (c.c)05.12.2003 - 11:57

  bütün nebiler insanlara 'ALLAH' ismiyle işaret edilen 'TEK'i ve O'nun EVRENDE YÜRÜRLÜKTEKİ SİSTEMİ olan DİN'i açıklamışlardır.

  İsim Değil Gerisindeki Kavram önemlidir.

  Hazreti Muhammed'den evvel de insanlar 'ALLAH' ismini kullanmaktaydılar, daha evvelki nebilerin kendilerine bildirmesiyle...

  Ancak bu, 'ALLAH' isminin Hazreti Muhammed' aleyhisselâm'dan evvel başka bir şeye işaret ettiği anlamına gelmez!

  Burada bizim bir yanlış anlamamız sözkonusu...

  http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/bal/bal016.htm

  (devamı için okuyun)

  Kelimelerin etimolojisi değil, o kelimeyle neye işaret edildiğidir mühim olan. Çünkü kelimeler, bir anlama işaret eden araçlardır sadece. Sizin isminizden gaye, size işaret etmesidir. Senin ismin şu orjinden gelmiştir, bu isimle sana işaret edildiğini kabul etmiyorum demek, o kelimeyle işaret edileni anlama yolunda hiçbir fayda getirmez.

  Mühim olan, ALLAH isminin etimoklojisi değil, Kuran'da o isimle nasıl bir varlık tarif edildiğini, o isimle neye işaret edildiğini kavrayabilmektir.

 • allah (c.c)03.12.2003 - 18:46

  İnsanların çoğu, ALLAH ismiyle işaret edilenin ne olduğunu öğrenmeye başladıklarında bir şaşkınlığa düşerler.

  Çünkü, çocukluktan beri, çevrelerinin şartlandırmalarıyla, kafalarında bir 'tanrı' yaratmışlar ve ALLAH ismini o kafalarındaki tanrıya etiketleyerek yaşamışlardır. O kafalarındaki 'tanrıyı' hayal etmişler, onu sevmişler, ona kızmışlar, onu övmüşler veya onu inkar etmişler, onu suçlamışlardır hep...

  Sonra da, ALLAH ismiyle işaret edilenin öyle bir tanrı olmadığını okuyup, öğrenmeye başladıklarında, toplumsal şartlanmalarla oluşmuş mantıkları alt-üst olmaya başlar... Bir boşluğa düşerler...

  Çünkü artık, o inkar edecekleri, kızacakları veya övecekleri 'tanrı' kalmamıştır ortada...

  ALLAH ise, sınırsız olduğu için artık inkar edilebilecek birşey değildir...

  Başlarlar düşünmeye... İnkar etmeye kalkışsalar, o inkar ettikleri bir 'tanrı' olmuş olacaktır... İnkar edeyim derken, tanrıyı kabul etmiş olacaklardır.... Oysa, tanrı yoktur.

  Kabul etmeye kalksalar, gururlarına yediremezler... Bir anda tanrıları yokolmuştur. Ama, ALLAH'ı da henüz anlamaya yanaşmaya gururlarıı elvermez... Bir daha düşünürler, düşünürler... Şöyle derler: Amma matıksız şey! İnkar bile edilemiyor...

  Çünkü zaten ALLAH ismiyle işaret edilen gerçek, insanların mantığının alamayacağı bir hakikattir... İnsanların mantığının aldığı şey ise bir tanrıdır, mantığa sığan o tanrı, inkar da edilebiir, kabul de...

 • allah (c.c)10.11.2003 - 10:47

  Hazreti Muhammed'e, kavmi tarafından 'tanrı, tanrılık yoktur (la ilahe) diyorsun, peki ALLAH nedir? ' diye sorulduğunda, cevap olarak Kuran'daki İHLAS SURESİ vahyolunuyor...
  De ki: Allah ahaddir (sınırsız, sonsuz tektir) , sameddir (bütün, yek, gediksizdir) , lemyelid ve lemyuleddir (kendisi birbaşka şeyden meydana gelmemiş, kendisinden de bir başka şey ayrılmamıştır) , .. eşi, dengi, benzer tutabilecek ikinci birşey yoktur, ahaddır... Devamını aşağıdaki sitede 'Hazreti Muhammed'in Açıkladığı Allah' isimli kitaptan okuyabilirsiniz.
  http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/allah