Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Nizar Kabbani sizce ne demek, Nizar Kabbani size neyi çağrıştırıyor?

Nizar Kabbani terimi Sîmar Masîcanik tarafından tarihinde eklendi

 • Donna Quixote
  Donna Quixote

  beyrut'u nizar kabbani'den daha iyi anlatabilecek birine rastlamadım henüz

 • Cin
  Cin

  sözlüklerdeki kelimeler öldü diye
  mektuplardaki sözcükler öldü diye
  öykülerdeki kelimeler öldü diye
  seni sevmenin yeni bir yolunu bulmak isterdim
  hiçbir kelimeye görünmeden


  n.k

 • Cin
  Cin

  çağdaş arap edebiyatının önemli isimlerinden..1923-1998 yılları arasında yaşamıştır...aklıma ilkin aşkın kitabı geliyor 15 dakikamı aldı okumak :) bir de ben beyrut..deneme...

  parmaklarımla saydım
  şöyle bir sonuca vardım
  bir aşkım sensin
  iki aşkım sensin
  üç aşkım sensin
  dört beş
  altı yedi
  sekiz dokuz
  on aşkım sensin

  işte nizar kabbani

 • Hayat Suyu
  Hayat Suyu

  Bir Kadın Yaratmakta Sufice Vehimler

  Eğer sen hayatımda olmasaydın
  Senin gibi bir kadın icad ederdim
  Boyu uzun kılıç gibi
  Gözleri berrak...
  Tıpkı yaz göğü gibi
  Yüzünü yapraklara resmederdim
  Sesini yapraklara kazırdım
  Göğüsünü Şam güvercinlerine benzetirdim
  Ve denize uzanmış bir balkona
  Suya dokunan ve batmaktan korkmayan
  Saçlarını gül bahçesi yapardım
  Beline bi kaside
  Ağızını bir şarap kadehi
  Gece boyunca meşgul olurdum
  Gerdanlığının titreyişlerini
  Kulak memelerinin musikisini
  Tasvir etmekle
  Olmasaydın kaderin sayfalarında
  Var ederdim ey sevgilim
  Şekillerden bir şekilde
  Bir parça Ay'dan ödünç alırdım
  Bir avuç deniz sedefinden
  Günün ilk ışıklarından
  Denizi, yolcuları, yolculuğu ödünç alırdım.
  Senin gözlerin için
  Yağdırırdım yağmuru...
  Sen hayatımda olmasaydın
  Yeryüzünde hava, su, ağaç olmazdı
  Yeyüzünde sen olmazdın...
  Sen olmasaydın... sevgilim
  Gerçekte...Aylarca uğraşırdım
  Bu geniş alın üzerinde
  Ve aylarca...ve aylarca
  Bu ince ağız ve parmaklar üzerine...
  Yine de senin gibi bir kadın düşünürdüm
  Elleri şeffaf
  Kirpiklerinin üzerine
  İki yıldız fırlatırdım
  Yatağının üzerinde
  İki mum yakardım
  Fakat varmı senin bir benzerin sevgilim
  Nerede bulunur...?
  Nerede...?

  NİZAR KABBANİ

 • Hayat Suyu
  Hayat Suyu

  GAZABA UĞRAMIŞ ŞİİRLER

  Şarkıcı nasıl söyler şarkısını,
  Dudakları dikilmişken efendim?
  Bir Arap şairi ölünce bugün
  Kim dua eder O'na?
  El öpmez benim şiirim
  Doğrusu sultanlara düşer
  Şiirimin ellerini öpmek!


  I
  Dostlarım
  Başkaldırmıyorsa,nedir ki şiir?
  Azgınları ve azışları devirmiyorsa,nedir ki şiir?
  Zamanda ve mekanda
  Sarsıntı yapmıyorsa, nedir ki şiir?
  Kisra Nuşirevan'ın başındaki tacı
  Yere çalmıyorsa, nedir ki şiir?

  II
  Bunun için çekiyorum isyan bayrağını
  Şu ana kadar gündüz nedir bilmeyen milyonlar adına.
  Nedir,dalla serçeyi ayıran
  Gülle sarı şebboyu ayıran nedir?
  Nedir memeyle narı ayıran
  Denizle zindanı ayıran nedir?
  Nedir mavi ayla karanfili ayıran
  Yiğitlik kelimesinin sırrını,
  Giyotinin sırrını ayıran?

  III
  Bunun için çekiyorum isyan bayrağını!
  Kediler gibi boğazlanmaya götürülen milyonlar adına
  Göz kapakları çıkarılanlar adına
  Dişleri sökülenler adına
  Sülfirik asitte eriyenler adına,kurtçuklar gibi
  Mahrum olanlar adına,
  Sesten,fikirden,dilden.
  Çekeceğim isyan bayrağını.

  IV
  Bunun için çekiyorum isyan bayrağını
  Küçük perdenin altında
  Öküz gibi oturan halklar adına
  Dostluğu büyük kaşıklarla içen halklar adına
  Develer gibi yük çeken halklar adına
  Gün doğusundan gün batısına
  Yük çeken deve gibi.
  Sudan ve arpadan başka hakkı yok
  Hasreti yok emirin karısının
  Emirin dişi köpeğinin
  Berberine ait olmaktan başka..
  Yaşasın bir demet yonca
  Yaşasın tek ilah diye Allah'a yalvaran
  Halklar adına

  V
  Ey şiirin dostları!
  Ben ateş ağacıyım,hasretlerin kahiniyim ben
  Elli milyon aşığın resmi
  sözcüsüyüm
  Sevgi ve inleyiş ehlinin ellerinde
  uyur
  Kah yasemin ağaçlarına.
  Ey dostlarım!
  Bıçağın saltanatını hep reddeden
  Bir yarayım ben..

  VI
  Ey mümtaz dostlarım!
  Dudaksızların dudağıyım ben
  Gözsüzlerin gözüyüm ben
  Okumazlara denizin kitabıyım
  ben
  Hapishane kaşalotlarına
  gözyaşıyla kazınan
  Yazılarım ben
  Bu çağ gibiyim ben,sevgilim!
  Çılgınlıklarla karşılarım çılgınlıkları
  Kırarım nesneleri çocukluk içre
  Kanımda devrim ve limon kokusu
  Hep bildiğiniz gibiyim ben
  Hoşlanırım kanun çiğnemekten
  Hep bildiğiniz gibiyim ben
  Şiirleyim...
  Yoksa var olmak istemem...

  VII
  Dostlarım!
  Hakiki şiir sizsiniz.
  Gülmenin de ehemmiyeti yok
  surat asmanın da
  Sultana öfkelenmenin de
  Siz benim sultanlarımsınız
  Sizden şeref,kuvvet,kudret
  istiyorum
  Tuz ve taş üstünde uyuyan
  şehirlerde
  Şiirlerim yasak.
  Şiirlerim yasak,
  Çünkü insana
  Sevginin ve medeniyetin
  kokusunu taşıyor
  Şiirlerim reddedildi,
  Çünkü her beyti muştu taşıyor
  Dostlarım!
  Sizi bekletmekteyim hala
  Kıvılcımı tutuşturmak için...

  NİZAR KABBANİ

 • Hayat Suyu
  Hayat Suyu

  Suriye'de varsıl bir Şamlı ailenin çocuğu olarak doğdu. Şam Üniversitesi'nde hukuk okudu. Dışişlerinde çalışmaya başladı. İlk kitabı Esmerim Anlattı bana(1942) henüz on dokuz yaşındayken yayımlandı. Bu kitapla kazandığı şöhreti her geçen yıl arttı. Ülkesini birçok Avrupa ve Asya başkentinde diplomat olarak temsil eden Kabbani, yönetimle olan uyuşmazlığı nedeniyle görevinden istifa etti. Kendisi bazı kaynaklara göre Adonis'le birlikte yaşayan en büyük Arap şairi olarak görülür. Bir aşk şairi olarak tanınan Kabbani, 1967 Arap-İsrail savaşından sonra Arap şiirinde çağ açıcı bir rol oynamıştır. 'Gerileme Kitabına Dipnotlar' şiiri Beyrut'ta Al-Adab dergisinin Ağustos 1967 sayısında yayımlanır yayımlanmaz bütün Arap dünyasında yasaklanmış ve Arap edebiyatının ilk samizdat örneği olarak gizlice elden ele dolaşmaya başlamıştır. Bu şiirin yayımlanışı aynı zamanda Al-Adab Al-Huzarani (Haziran Edebiyatı) akımını da doğurmuştur. Haziran Hareketi'nin kurucusu ve önde gelen şairi Kabbani, gerek 19550'lerdeki şiirde sadeleşme hareketinde, gerekse 1967'deki 'Altı Gün Savaşı'nın ardından patlayarak çığ gibi artan politik şiirde Arap şiirinin yol göstericisi olmuştur. Şiir kitaplarından bazıları şunlardır: Nizar Kabbani'den Şiirler (1957) , Yeşil Bir Lambadır Şiir (1964) , Geçkin Bir Kadının Güncesi (1968) , Aşk Kitabı (1970) , Yüz Aşk Mektubu (1972) Yasak Şiirler (1972) .

  Kaynak: www.yitikulke.com