Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Miladi Takvim sizce ne demek, Miladi Takvim size neyi çağrıştırıyor?

Miladi Takvim terimi Sezgin Yeşiltaş tarafından 13.03.2005 tarihinde eklendi

 • Ömer Özkul
  Ömer Özkul 28.02.2012 - 14:27

  Varlıklar alemi yaratılırken pek çok şeyle birlikte zaman da yaratıldı. Bu nedenle zamanın doğumu,pratik bir ölçüyle belirtilemediği için bilinemez.

  Takvim zamanı ölçebilmek için insanların kullandığı bir ölçü aracıdır. İnsanlar yaşadıkları bölgede kurdukları her kültürün gereğine uygun bir ölçü birimiyle zamanı ölçmeye kalkışmışlardır. bir sonraki kültür kendi anlayışına uygun bir başlangıçla bir ölçü birimi kullanmış ve bu güne kadar gelinmiştir. Şimdilerde moda batı kültürünün kullandıklarını kabul etmek. Bu da zamanı tam anlatmıyor. Gelecekte insanlık kültürünü etkileyecek olan uzay kültürü birim ve başlangıç olarak neyi kullanacak bilemeyiz. Şimdiki ölçüm dünya içindir. başka gezegenler için başka bir zaman ölçümü gerekmeyecekmi. Bu kadar çok farklı ölçümün yaratacağı karışıklığı gidermek için tek bir standart uygulaması ihtiyacı doğmayacak mı? Milad yani doğum kimin doğumu? her kültürün kendi kutsalı farklıdır. Bu yüzden zamanın miladına dikkati çekerim. Başlangıç verisi onun hakkı değil mi?

 • Mete Esin
  Mete Esin 14.02.2012 - 23:32

  Mîlât ve Tüm Takvimler…

  İlkokula başladıktan sonra yaşadığımız bütün yılbaşlarını hatırlayabilmekteyizdir. Hepsi başlı başına birer olay sayılmışlardır. Hele de şu son zamandaki iki bin yılına girişimiz… Milenyum diye-diye neredeyse kıyâmet koparılmıştı! Medya organları “milenyum” sözünü kullanabilmek için, âdetâ bahâneler îcat etmişlerdi! Bunda o kadar ileri gitmişlerdi ki, “milenyum”u bir yıl önceye bile almışlardı!

  Milenyum “bin yıl” demek oluyor. Nasıl ki her yüz yıla asır demekteysek, aynen öyle. İşte bu yüzden, yeni milenyum '2001'de başlıyordu. Ama gerek bizde gerekse dışarıdaki medya, “milenyum”u bir yıl öncesinden ilân etmişlerdi bile!
  O zaman Allah’ın bir kulu çıkarak, durun yâhu “milenyum”a daha bir yıl var, dememiştir! Hayret ki, hayret! ..

  Milenyum sözünün kökü, gerilere gidip Latince’ye uzanıyor. Oradan Fransızca’ya geçmiş, oradan da dünyâya yayılmıştır. Söz bin yılı anlattığından, öyle sık-sık kullanılması da gerekmemiştir. Îtiraf edelim ki, milenyumu biz de ancak o zaman (2000’e girerken) duyup öğrenmişizdir.

  İnsanoğlu zamanı iyi kullanabilmek için, bu kavramı dilim-dilim bölerek tanımlamaya çalışmıştır. Bölümlemenin bâzıları, ay ve dünyânın dolanımlarına bağlı olup, doğaldırlar. Gün, ay ve yıl bölünmeleri bir bakıma böyledirler. Fakat, aynı gün, ay ve yılı bir de insanlar bölmüşlerdir. Günün saat, dakîka ve sâniyeleri; ayın haftaları ve ayrıca istenilen günlere bağlanması, yılın mevsimleri böyle bölünmelerdir. Hâlen kullandığımız Gregoryen (Mîlât) takvimi, uygar dünyânın en yaygın olarak kullandığı zaman aracı olur. Yeni takvim, Cumhuriyet'imizin de devrimlerinden biridir. Dünyâya entegre olabilmek üzere, 26.12.1925 gün ve 698 sayıyla duyurulan Yasa, 01.01.1926'da hukûken ve fiîlen yürürlüğe girmiştir.

  Latin kökenli takvimimizin, ay adlarından bazıları da Latince’dirler: Mart, Mayıs, Ağustos gibi. Ocak, Ekim ve Aralık'ın Türkçe oldukları bellidir. Şubat, Nîsan, Hazîran, Temmuz ve Eylül Süryanî asıllı olmakla birlikte, bize Mûsevî takviminden geçmişlerdir. Kasım ise Arapça’dır. Günlere gelince… Salı ve Cumâ Arapça; Pazar, Çarşamba, Perşembe Farsça’dırlar. Türkler, İslâm’a girmeden önce güneş sistemine dayanan kendi takvimlerini kullanmışlardır. Bu takvim, on iki veyâ bunun beş katı olan altmış yıllık dönemlere bağlanıyordu. Böylece, bir dönem bitince bir yenisi başlamaktaydı. Burada ilgi çekici olan şuydu ki, her yılın hayvanlardan alınmış bir adı vardı. Ay adları sırayla şunlardılar: Sıçan, Sığır (Öküz) , Kaplan, Tavşan, Balık (Ejder) , Kertenkele (Yılan) , At, Koyun, Maymun, Tavuk, Köpek ve Domuz. Türkler ayrıca bir günü on iki eşite bölüp, bunun her birine çağ diyorlar ve bugünkü saat gibi kullanıyorlardı. Buna göre de, on iki çağlık bir günleri vardı. Başka bir târifle, şimdiki iki saatimiz onların bir saatleriydi.

  Yeryüzünde, dinî ve millî birçok takvimler kullanılmış ve kullanılmaktadırlar. Örnek olarak; Arabî (eski) , Arsatid, Aztek, Bâbil, Buddha, Capitolium, Çin, Diocletianus, Fransız (İhtilâl) , Hicrî (Arap-İslâm) , Hindu, Indictio, İsevî, İskender, İspanyol, Jülyen, Kamboç, Kıptî (Mısır) , Laos, Maya, Mısır, Mûsevî, Philippos, Roma, Roma (II) , Rumî (Osmanlı) , Saka, Samvat, Sâsânî, Selefkî, Yezdegert, Yunan takvimleri sayılabilirler.

  Takvimler, târih boyunca üç esas üzerine kurulmuşlardır: Ay esâsı, güneş esâsı ve her ikisi birlikte. Bir önemli nokta da başlangıç, yâni birinci yıldır. Birinci yıl, bütün takvimlerde önemli bir olaya bağlanmıştır. Şu var ki, bugün kullandığımız Gregoryen takviminin başlangıcı biraz farklıdır. Milât sözü Arapça’da doğum demek olur. Ama takvim söz konusu olunca, Milât özel olarak Îsâ'nın doğumunu anlatır. Hâl böyleyken, Îsâ öngörülen târihte doğmamıştır! Yapılan araştırmalar ve yürütülen hesaplar uyarınca, Îsâ'nın doğumu, MÖ 0004 veyâ 0005 yılının 25 Aralık günüdür! Noel de bunu işâret etmektedir ya. Bunun yanında, Îsâ diye birinin hiç yaşamadığı ve hiç var olmadığını dahî öne sürenler bulunmaktadırlar. Hem bunlar, öyle sıradan kişiler de değildirler. Yâni, bilgin ve uzman sınıfından adı büyük kişilerdir. Bunu öne sürerlerken de, kendilerine göre elbette kesin kanıtları bulunmaktadır!

  Konumuz başlangıç olunca... Bir takım takvimler, başlangıç olarak dünyânın yaratılışını almışlardır! Burada, kafalar tabiî ki karışacaktır! Dünyânın ne zaman yaratıldığı bilinmekte midir ki? .. İlim, dünyânın yaşını milyarlarla yıla bağlamaktadır ya... Anılan takvimlerin yapıcıları da, Tevrat'ın yazdıklarından hükümler çıkarmış ve bâzı târihler üzerinde durmuşlardır. Dünyâ bu târihte yaratılmıştır, diyerek! .. (Aslında, dünyânın yaratıldığı veyâ oluştuğu an veyâ süreyi bir târihe bağlamak ne kadar mümkündür! Çünkü... Târih dediğimiz kavram ancak bundan sonrası için söz konusu olabilecektir!) Bu kişilerle onların hesaplarına göre, dünyânın yaratılış yılları MÖ'si için olmak üzere şöyledir: J. Africanus için 5500’de, Ponodor için 5493’te, Konstantinopolis (Osmanlı öncesindeki İstanbul) ilâhiyatçılarından bâzıları için 5509’da, J.J. Scalinger için 3950’de, Pezron için 5873’te ve J. Usher için 4004’de!
  Dünyânın ulaştığı bu günlerin ilim kafası, bunlar için tabiî ki sâdece gülümseyecektir.

  İlim adamlarının milyarlarla hesapladıkları dünyâ yaşına veyâ bu ilâhiyatçılara inanmakta tereddüt edilmemelidir. Çünkü... Biri müspet ilimdir; elle tutulup gözle görülebilir. Diğeri dogmadır; kişinin inanç ve kabulüne kalmıştır. Târihler, MÖ ve MS arasındaki “sıfır' yılını göstermemektedirler. Oysa, astronomi bilginleri bu sıfırı kabûl etmişlerdir. Bu anlayış uyarınca, MÖ'ki târihler bir yıl daha kısa sayılmaktadırlar.

  Yazımızın sonunda, ayın doğal süresinin dörtte biri olan haftanın, ilk olarak Hammurâbi devrindeki Bâbil'de kullanıldığı bilgisini verelim.

  Mete Esin

 • Ahmet Saral
  Ahmet Saral 14.02.2012 - 22:47

  sistemlerin toplumlari kullanabilmek gelistirdigi dizilimdir tarih nerden baslasa gercek olana musait degil

 • Ufuk Ali Kaftanlı
  Ufuk Ali Kaftanlı 14.02.2012 - 21:45

  Günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan takvim çeşidi.

 • Hüseyin Gezer
  Hüseyin Gezer 14.02.2012 - 14:59

  Uydurma bir doğum tarihidir.

 • Su Gökbakar
  Su Gökbakar 17.11.2008 - 15:28

  Güneş yılını esas alır. Temeli Mısırlılar'a dayanır. İyon ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar Sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. yeniçağda papa XII.Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryan takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. milat takvimi hz. İsa'nın doğuşunu (sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder. 1926' dan itibaren kullandığımız takvimdir. Türkiye'de 1926' dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

 • Mansur Başlan
  Mansur Başlan 24.03.2008 - 20:15

  miladi takvim ve hicri takvim arasındaki fark nedir

 • Mehmet Güneri
  Mehmet Güneri 30.12.2007 - 16:22

  Bence çok farketmiyor, dünya dönüyor ya gerisini boş veer...

 • Emel Urgan
  Emel Urgan 05.05.2007 - 14:24

  amannnnn boşverirn gül gibi kendi takvimiminz varken miladiye ne gerek var..gerçi şimdiki takvimimizzzzzzzzzzzzzzzzzzz..............

 • Ela Mihrace
  Ela Mihrace 31.03.2007 - 22:09

  kendi takvimimiz varken özentiyle alınan bir şekil işte

 • Zeynep Cakır
  Zeynep Cakır 24.03.2007 - 16:52

  Miladi takvim, Türkiye'de 1927 yılında kullanıma giren Gregoryen takvimine verilen isim. Hz. İsa'nın doğumunu (Milad) başlangıç olarak aldığı için bu adla anılır.

  Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicri takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden mali takvim kullanılmıştı. Cumhuriyet'in ilanından sonra, mali 26 Kânunıevvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen 'Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun' ve 'Günün Yirmidört Saate Taksimi Hakkında Kanun' adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvim benimsendi. Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin yanı sıra günü 12 saat gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik gün kabul edildi.NOT:ALINTI BEN YAZMADIM ARKADAŞLAR VİKİPEDİA'DAN ALDIM.

 • Hakan Taskıran
  Hakan Taskıran 04.05.2006 - 09:05

  salakça bir site

 • Hazal Ergör
  Hazal Ergör 19.04.2006 - 20:51

  miladi takvim ve hicri takvim ne demektir?

 • Hazal Ergör
  Hazal Ergör 19.04.2006 - 20:44

  hz.İsa'nın doğumunu çağrıştırıyor.

 • Düşünmüyorum Yine De Varım
  Düşünmüyorum Yine De Varım 24.12.2005 - 11:39

  Zaman farkı yoook

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz 08.06.2005 - 23:57

  Hz İsa'nın doğduğu gün başlar...