Kültür Sanat Edebiyat Şiir

jeoloji sizce ne demek, jeoloji size neyi çağrıştırıyor?

jeoloji terimi Melek Gökçe tarafından tarihinde eklendi

 • Harun Polat
  Harun Polat

  seni seviyorum

 • Kaan Kaan
  Kaan Kaan

  hayatımın anlamı olan kşinin bitiremediği ve bitirebileceği konusunda büyük şüpelere düştüğüm güzide bi mühendislik bölümüdür

 • Aykut Önalp
  Aykut Önalp

  petrol jeolojisinde uzmanlaşmaya çalışan ohio da eğtimine halen devam eden meltem polat....kendisi ank ünv ni zar zor bitirmiştir

 • Fazilet Akgün
  Fazilet Akgün

  yerbilimi
  karaları inceyen bilim
  yer altı bilimi
  deprem

 • Pari Volkan
  Pari Volkan

  4 sene boyunca duyacagım terim.
  5 6 7 de olabilir.
  8 olursa bırakırım artık<

 • Arthas
  Arthas

  Jeoloji bir gözlem bilimidir. Bugün dünyamızda gözlemleyebildiğimiz çok sayıda jeolojik olay cereyan etmektedir. Akarsuların yataklarını aşındırması, volkanların patlaması, depremler gibi olaylar hızla oluştuklarından insanlar tarafından doğrudan gözlemlenebilmektedir. Buna karşılık insanın zaman ölçeğine göre çok yavaş olan bazı olaylar ise doğrudan izlenememektedir.

  Jeolojinin temel prensiplerinden biri aktüalizm prensibidir. Üniformitaryanizm adı ile de bilinen bu prensibe göre bugün dünya yüzeyinde görebildiğimiz olaylar geçmişte de aynı şekilde gerçekleşmiştir. Öyle ise günümüzde örneğin bir akarsuyun aşındırma ve çökeltme işlevlerini inceleyen bir kişi bu sistemin özelliklerini ortaya koyar ve bu bilgiler ışığında kayaları incelerse milyonlarca sene önce varolmuş bir akarsuyu da kayalar içerisindeki izlerinden (jeolojik kayıttan) tanıyabilir.

  Jeoloji çok disiplinli bir bilim dalıdır. Fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dalları ile sıkı ilişkileri olan jeoloji kendi içerisinde de çeşitli bilim dallarını içerir. Bu bilim dallarının birkaçı aşağıdadır:


  Mineraloji: Yerin temel taşı sayılan minerallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler

  Petrografi: Yerkabuğunu oluşturan kayaların özelliklerini inceler

  Fiziksel Jeoloji ya da Genel Jeoloji: İç ve dış kuvvetlerin etkisi ile yerkabuğunda oluşan olayları inceler

  Tektonik: Yerkabuğunun büyük ölçekli hareketlerini inceler

  Yapısal Jeoloji: Yerkabuğundaki hareketlerin neden olduğu deformasyonları inceler

  Stratigrafi: Çökel kayaların yertarihi boyunca geçirdiği anorganik evrimi inceler

  Paleontoloji: Yeryüzü üzerinde yaşamış canlıları inceler

  Paleoklimatoloji: Jeolojik devirlerdeki iklim ve atmosfer koşullarını inceler

  Uygulamalı Jeoloji: Yol, baraj, bina gibi mühendislik yapılarının yapılması için gerekli olan jeolojik parametreleri inceler

  Maden Yatakları: Yerkabuğu içerisindeki madenlerin oluşum koşullarını inceler

  Jeokimya: Kayaların, minerallerin ve madenlerin kimyasal özelliklerini inceler

 • Arthas
  Arthas

  Jeoloji Yunanca Ge (Arz) ve Logos (Bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir ve Yerbilimi anlamına gelir.

 • F
  F

  yerbilimlerini inceleyen bilim dalı. maden yatakları, su, doğal enerji kaynakları, petrol, zemin etüdü ve depremleri inceler.