Kültür Sanat Edebiyat Şiir

hacet namazı sizce ne demek, hacet namazı size neyi çağrıştırıyor?

hacet namazı terimi Hakem Rashidi tarafından 15.03.2005 tarihinde eklendi

 • Esra Güler
  Esra Güler 02.04.2011 - 12:50

  Gece uyanıp teheeccüd vaktinde kılınması makbul bir namaz.Duaların kabulüne vesile olan bir formüldür.

 • Esmanur Türk
  Esmanur Türk 20.08.2009 - 03:16

  SELAM.ALEYKÜMtmm herşeye devamlı kılıyorum her yatsı namazından sonra 2rekat dünya ve ahiret haceti için...ama boy aptesti almadan normal namaz abdestiyle kıldığım yatsı namazının arkasına...ayrıca konuşuyorum..bunlar şartmı yani konuşmamak ve boy abdesti...zaten boy abdestsiz(gusl) gezemeyiz.ibadet yapamayız...her gece kıldığım hacet namazı için boy abdesti almam şartmı...bunun kışı var....kısaca bunedenden bu hacet namazımı terketmek istemiyorum..bide takıldığım konuşmamak bildiğim kadarıyla istare namazıydı aydınlatırsanız çok sevinirim.

 • Ferruh Safak
  Ferruh Safak 25.10.2008 - 15:49

  Islam dininin civisinin birileri tarafindan cikarildiginin gostergelerinden biridir. Bu halktan daha ne isterler hic anlamam...

 • Hakem Rashidi
  Hakem Rashidi 11.03.2008 - 03:33

  HACET NAMAZI

  Hacet namazinin persembeyi cumaya baglayan gecelerde veya kandil gecelerinde kilinmasi asildir. Ama bütün gecelerde kilinabilir. Önce boy abdesti alinir. Sonra hacet namazina niyet edilir.
  Namazda asagidaki âyetler okunur:

  1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

  2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

  3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları.

  Namaz tamamlandiktan sonra Allah'tan hacet neyse o istenir. Allah'tan mürsid istemek için bu namaz kilindiysa mürsid istenir.

  Bu namazdan sonra hiç konusmadan yatmak gerekir. Yatarken kibleyi saga alacak sekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kibleye çevrilerek yanüstü yatilir, 3 Âyetel Kürsî okunur ve Allah'tan mürsid istenir. Eger kisinin haceti mürsid degil de baska bir hedefe ulasmaksa (zahirî veya batinî bir hedef olabilir) o hedefe ulasmak istenir. Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra baslar. Yanüstü yatildigi için sag kulak yastiga gelecektir. Bas biraz saga, sola oynatilarak kulakta kalbin atislarinin, basinç sebebiyle rahatça duyulacagi pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atisinda 'Allah, Allah' diyerek kisi Allah'i zikr-i hafî ile (yani sessiz olarak) içinden zikredecektir.

  Eger ilk namazdan sonra yatildiginda birsey görülmez ise tekrar tekrar, her persembeyi cumaya baglayan gece namaza devam edilmelidir. Her gece de kilinabilir.

 • Senem Kara
  Senem Kara 02.11.2007 - 00:39

  hacet namazı nedir ögrenmek istiyorum beni aydınlatırsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim allah razı olsun

 • Fatma Fatma
  Fatma Fatma 10.08.2007 - 22:24

  bana çok şey ifade ediyo daha önce bu namazı 3 defa kıldım yaqradan beni geri çevirmadi dualarımı kabul eyledi inşaallah iyi niyetli herkesin duası kabul olur

 • Sonsuzluk Kervani
  Sonsuzluk Kervani 28.07.2006 - 12:29

  Maddi veya manevi bir ihtiyacın gerçekleşmesi niyetiyle,yatsı namazından sonra kılınması efdal olan iki veya dört rekat kılınabilen namaz.

 • Selma Doğan
  Selma Doğan 28.07.2006 - 01:01

  bir dileğinin gerçekleşmesi için kılınan namaz.....

 • Ömer Özcan
  Ömer Özcan 15.03.2005 - 17:52

  Devr-i Risalet Penâhî’de başa gelen bela ve musibetler karşısında Efendimiz (sav) hacet namazı kılmış ve dua etmişlerdir. Dua Mecmuası’nın 70-73. sayfalarında tamamen sahih rivayetlere istinât ederek anlatılan hacet namazı ve duası şöyledir:

  Hâcet Namazı ve Duası

  Hacet namazı ile alâkalı iki rivayet vardır: İkisini de teferruatıyla arzetmeye çalışalım:

  1) Abdest alınır. İki rekat namaz kılınır, namazdan sonra Allah’a hamd u sena tesbihat ve takdisatta bulunulur. “Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim” gibi.

  Daha sonra makbul bir dua olan Peygamber Efendimiz’e (sav) bol bol salat u selam getirilir ve şu dua okunur:

  'La ilâhe illallâhul halîmul kerim subhanallâhi Rabbil arşil azîm. Elhamdulillahi Rabbil âlemîn. Es'eluke mûcibâti rahmetike ve azaime mağfiretike vel ismete min külli zenbin vel ganimete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’lî zenben illâ ğafertehu velâ hemmen illa ferrectehû velâ hâceten hiye leke rıdan illâ gazaytehâ yâ Erhamerrahimîn. Allahumme ente tahkumu beyne ibâdike fîmâ kânû fîhi yahtelifûn. La ilâhe illallâhul aliyyul azîm. Lâ ilâhe illallâhul halîmul kerîm Subhâne rabbis semâvâtis-seb'i ve Rabbilarşil azîm. Elhamdulillahi Rabbil alemin. Allâhümme kâşîfe'l-gammi müferrice'l-hemmi mücîbe da’veti'l-muztarrîne izâ deavke. Rahmâne'd-dünya ve'l-âhireti ve rahîmehuma ferhamni fi hâceti hâzihî bi kadâihâ ve necâhihâ rahmeten tuğnîni biha an rahmeti men sivak.”

  Bu duanın akabinde şu dua okunur:

  “Allahummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi a’dâike ve a’dâina ve a’dâiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferrik cem’ahum ve mezzikhum külle mümezzak. Vec’al be’sehum beynehum.”

  2) Her iki rekatta selam verilmek suretiyle 12 rekat namaz kılınır. 12. rekatta teşehhütten sonra selam vermeden önce Allah’a hamdu sena, Peygamberimiz’e (sav) salat u selam getirilir. Sonra tekbir alınarak secdeye gidilir. Secdede 7 defa Fatiha, 7 defa Ayet’el Kürsi, 7 defa İhlas Suresi, 10 defa da:

  'La ilahe illallâhu vahdehu la şerikeleh. Lehul mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir.” duası ve müteakiben şu dua okunur:

  “Allâhumme innî es’eluke mekâidel izzi min arşike ve münteharrahmeti min kitâbike ve’smike'l-a’zami ve ceddike'l-a’la ve kelimâtike’t-tâmmeti.”

  Bu duanın peşinden de esas hacet ile ilgili şu dua okunur:

  “Allâhummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi a’dâike ve a’dâinâ ve a’daiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferrik cem’ahum ve mezzikhum külle mümezzak. Vec’al be’sehum beynehum.”

  Bütün bu dualar okunduktan sonra baş secdeden kaldırılır ve selam verilir.

  Bu hacet namazı ve duasına 40 gün devam edilmeli.

 • Fatma Sena Gündüz
  Fatma Sena Gündüz 15.03.2005 - 13:54

  her rekatında bol bol ayet-el kürsü okunan, şahsın tercihine göre 4-8 y ada 12 rekat şeklinde kılınıp sonunda da hacet duasının okunmasını gerektiren namaz...

  ''çok uraştım tanrım ben bunu yapamıyorum ve sen bunu benim için yapar mısının? ''özeti...