Kültür Sanat Edebiyat Şiir

fevzi çakmak sizce ne demek, fevzi çakmak size neyi çağrıştırıyor?

fevzi çakmak terimi F tarafından 15.06.2004 tarihinde eklendi

 • Okan Akın
  Okan Akın 13.03.2007 - 12:15

  T.C. de iki tane olan Maraşal rütbesine sahip komutanın dan birisidir... Birisi kendisi digeri de Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'tür....

 • Mehmet Ankaralıoğlu
  Mehmet Ankaralıoğlu 30.04.2006 - 19:20

  okuduğum lisenin adı :))

 • Alperen Musa
  Alperen Musa 13.07.2005 - 17:03

  Fevzı pasnın bır anısı;

  Fevzi Pasa... bu ifsayi, refikasi Fitnat hanima söyle açiklamistir:

  «Fitnat. Öyle birsey biliyorum ki ortaya çikip söylememe bugüne kadarki tutumumuz ve davranislarimiz müsait degil. Mecburum, bu sirri kendimle beraber mezara götürmege»

  Ve iste Maresalin senelrce sakladigi büyük sir ki, Sultan Vahdettin'in vatansever bir insan oldugunu ve kurtulusu (Istiklal savasin kazanilmasi) Anadolu'da gördügünü apaçik göstermektedir.

  Dinleyelim Fevzi Pasayi:

  «Mütareke senesinde, bir Cuma selamligindan sonra Sultan Vahdettin beni huzuruna kabul etti.
  'Pasa, dedi. Durumu görüyorsunuz. Bu isler anca Anadolu'da teskilatlanarak kurtarilabilir. Bana Anadolu'da teskilat kuracak, memleketi su karanlik durumdan kurtrabilecek Pasalarin bir listesini yapip getirin'
  Ertesi Cuma, yine selamliktan sonra huzruna girip hazizladigim listeyi verdim. Dikkatle okuduktan sonra, bir müddet sustu. sonra yari kapali gözleriyle agir agir, tane tane konusmaya basladi:
  'Pasa, Mustafa Kemal Pasa hirsiz midir'
  'Hasa Padisahim'
  'Bir namuzsuzlugu, ahlaksizligi var midir? '
  'Hasa Padisahim'
  'Beceriksiz ve kabiliyetsiz mdir? '
  'Hayir efendim. O hepimizden bilgili, kabiliyetli ve dinamiktir'
  'O halde bu listeye niçin onun adini yazmadiniz? ..'
  Hiç düsünmeden cevap verdim:
  'Padisahim, Mustafa Kemal Pasa yenilik, bilhassa öteden beri Cumhuriyet taraftaridir'
  Padisah elindeki kagidi atar gibi masanin üzerine birakti...Ayaga kalkip pencereye döndü. Limanda demirli Itilaf devletleri (Ingiliz, Fransiz, Italyan, Yunan) gemilerini göstererek:
  'Pasa, Pasa...Bu gemileri görmek kanima dokunuyor. Bu memleket kurtulsun da isterse Cumhuriyet olsun...Kendine selamla birlikte teblig ediniz, haftaya Cuma günü Mustafa Kemal Pasa'yi görecegim »

 • Oguzcan Demir
  Oguzcan Demir 10.04.2005 - 06:20

  Çakmak, askerlik hayatını iki ayrı döneminde, iki eser yayınladı:

  'Gorbi Rumeli'nin sureti ziya ve Balkan Harbi'nde Garp cephesi hakkında konferanslar' (1927)

  'Büyük Harbde Şark cephesi hareketleri' (1936) .

  23 yıllık genel kurmay başkanlığı yapmıştır
  ayrıca

  1948'de Millet Partisini kurdu.

  Atatürk dönemi bakanlarından Cami Baykut ve Tevfik Rüştü Aras ile birlikte sol eğilimli İnsan Hakları Derneğini kurdu.

  10 NİSAN 1950 VEFAT etti

 • F
  F 07.07.2004 - 15:24

  Kendisi 12 ocak 1944'de emekli edilir. Rivayetlere göre, Alman yanlısı olduğu bahanesiyle, ama yaş haddi gerekçesiyle yapılır bu işlem. 1945 yılında, Harbiye'nin 100. kuruluş yıldönümü törenlerine, bütün emekli subaylar çağrıldığı halde en yüksek rütbeli emekli subay çağrılmaz. Bunda bir kasıt vardır çünkü ertesi gün gazeteleri görünce okuldan yetişenler arasında adı bile zikredilmemiştir. Nişantaşı Sağlık Yurdu'nda ölüm döşeğindeyken kendisini ziyarete gelen İsmet İnönü'yü kabul etmez. Büyük Taarruz'un savaş planlarını hazırlayan bu ünlü kumandan, o gönül kırıklığı ile ölür. ayrıca Mustafa Kemal'i, Enver Paşa'nın onu kurşuna dizme kararına karşı savunmuş ve kurtarmış, İsmet paşa'nın Sakarya savaşı'nda hatalı davranması sebebiyle TBMM'de yapılan bir konuşmada İsmet İnönü'yü yüce divan'a vermeye, hatta idama göndermeye bile çalışmışlar ve yine bunu Fevzi Çakmak Paşa önlemiştir.

 • F
  F 07.07.2004 - 15:16

  1876'da İstanbul'da doğdu. 28 Ocak 1896'da Harp Okulundan Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olarak kurmay sınıfına ayrıldı. 25 Aralık 1898'de Harp Akademisini bitirerek Genelkurmay 4'üncü Şubesine atandı.

  11 Nisan 1899'da 3'üncü Ordunun Metroviçe'deki 18'inci Tümen Kurmayında görevlendirildi. 6 Şubat 1901'de Kıdemli Yüzbaşı, 18 Nisan 1902'de Binbaşı, 19 Temmuz 1906'da Yarbay ve 17 Aralık 1907'de Albay oldu. 29 Aralık 1908'de Taşlıca Mutasarrıflığı ve 35'inci Tugay Komutanlığına getirildi. 27 Temmuz 1910'da Kosova Kolordu Kurmay Başkanlığına atandı.

  15 Ocak 1911'de Genelkurmay 5'inci Şube Müdürü oldu. 18 Nisanda İşkodra Kolordusu Kurmay Başkanlığına atandı. 2 Ekim 1911'de Batı Ordusu Kurmay Başkanı olarak görevlendirildi. 3 Temmuz 1912'de Yakova Tümen Komutan Vekilliğine, 6 Ağustosta Kosova Genel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, 29 Eylülde Vardar Ordusu Komutanlığı 1'inci Şube Müdürlüğüne tayin edilerek Balkan Savaşı'na katıldı. 2 Ağustos 1913'te Ankara Redif Tümeni, 6 Kasım 1913'te 2'nci Tümen Komutanı oldu. 24 Kasımda Albaylığa ve 2 Mart 1914'te de Tümgeneralliğe yükseltildi.

  Birinci Dünya Savaşında; 2'nci Kafkas Kolordusu Komutanı, Diyarbakır 2'nci Ordu Komutanı, Filistin Cephesinde 7'nci Ordu Komutanı olarak görev yaptı. 28 Temmuz 1918'de Korgeneralliğe terfi ettirildi. 24 Aralık 1918'de Genelkurmay Başkanlığına getirildi. 14 Mayıs 1919'da 1'inci Ordu Müfettişliğine atandı. 3 Şubat 1920'de Ali Rıza Paşa Kabinesinde Harbiye Nazırlığına getirildi. 8 Nisanda İstanbul'un işgal edilmesi üzerine Anadolu'ya geçmek üzere 17 Nisanda İstanbul'dan gizlice ayrıldı. 27 Nisanda Ankara'ya geldi. TBMM Genel Kuruluna Kozan Milletvekili olarak takdim edildi. 3 Mayısta Milli Müdafaa Vekili oldu. 24 Ocak 1921'de İcra Vekilliği Heyeti Reisliğine ve tekrar Milli Müdafaa Vekilliğine seçildi. 2 Nisan 1921'de Orgeneralliğe yükseltildi. 16 Mayısta İcra Vekilliği Heyeti Reisliği ve Milli Müdafaa Vekilliğinden istifa etti ise de 19 Mayısta aynı görevlere yeniden seçildi. 5 Ağustosta Genelkurmay Vekilliğine seçildi. Büyük Taarruz için 25 Ağustosta Kocatepe'deki Çadırlı Ordugâha intikal etti. 3 Eylül 1922'de Mareşalliğe yükseltildi. 27 Ekim 1922'de Genelkurmay Vekilliğini koruyarak Batı Cephesi Komutanlığına atandı.

  II. Dönemde (11.08.1923 - 26.06.1927) İstanbul'dan Milletvekili seçildi. 14 Ağustos 1923'te bir kez daha Genelkurmay Vekilliğine getirildi. 30 Ekim 1924'te milletvekilliğinden çekildi. 23 yıl Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 12 Ocak 1944'te emekliye ayrıldı. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden Bağımsız İstanbul Milletvekili seçilerek Meclise girdi. 1948'de Millet Partisini kurdu.

  10 Nisan 1950'de vefat etti.