Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ampirik sizce ne demek, Ampirik size neyi çağrıştırıyor?

Ampirik terimi Naile Duman tarafından 28.03.2005 tarihinde eklendi

 • Modus Operandi
  Modus Operandi 07.01.2014 - 17:55

  Deneyci Locke'un Tabula Rasa iştihasıdır. Büyük bir vadiyi dolduracak kadar yoğun bir karanlığımız olsun ister. Zihin kendine ve gerçeğe ilk kez dokunsun, kendi ritminden bihaber kalp gibi kendi varlığından yoksun olsun..... lakin açıklayamaz. 'Ben seni tanıyor gibiyim' ne demek?

 • Sedef Sedef
  Sedef Sedef 12.12.2013 - 14:35

  cinpiriğin kardeşi olabilir

 • Sami Bayoğlu
  Sami Bayoğlu 20.05.2013 - 14:41

  Gündelik hayata dayalı bilgi

 • Serkan Özgücü
  Serkan Özgücü 01.03.2013 - 21:09

  deneye dayalı, ölçülebilen, nesnel verilerle açıklanabilen, beş duyu ile algılanabilen.

 • Ebru Akay
  Ebru Akay 12.01.2013 - 19:30

  uygulamalı demek

 • Zennure Yilginc
  Zennure Yilginc 18.01.2008 - 15:52

  Amprik: Akil yürütmeyle elde edilen bilgi.

 • Sema Erdoğan
  Sema Erdoğan 12.10.2006 - 11:10

  Ampirik tam olarak ' deneme yanılma yoluyla ' demektir. Bir işin ampirik olarak yapılması bilimsel araştırma yapmadan sadece sezilere güvenerek ve deneyerek sonuca ulaşmak olarak da anlaşılabilir. Dolayısıyla ampiriklik herzaman bilimsellik değildir.

 • Bay Grey
  Bay Grey 10.09.2006 - 22:45

  anlam olarak deneye dayalı demekken daha sonra bazı dimağlarda anlam kaymasına uğrayarak yampirik bir anlama ulaşmış bölece deneysel olmayan hiç bişeyin kabul göremeyeceği gibi enteresan bir yargı oluşmuştur...

 • Selma Doğan
  Selma Doğan 28.05.2006 - 01:52

  Basit yada yapay anlamında kullanılır bu kelime

 • Serkan Yılmaz
  Serkan Yılmaz 09.04.2005 - 18:45

  ampirik bir bilim dalı olarak görülsede, teorisel açıdan algılamak ile algılananı açıklamaktır..bunu yanlızca bir bilim dalı olarak görmek yeterli değildir.. sanat yönünden bakıldığında sanatın varolanı yansıtması fikrine yakın bir şekilde sanatın duyguları ve bilinmeyeni farklı yollarla açıklaması olarak görebiliriz... dadaizmin ve sürrealizmin tersine ampirik gerçekte olan şeyleri algılama ve sonrasında oluş biçimleriyle açıklamasıdır.
  Ben, senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum.
  yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini..
  dizelerinde görüldüğü gibi var olan duygunun oluş biçimi ile yaşanışı arasında görülmeyen bir bağ kurarak açıklar.. görsel sanatlarda ise bu açıklama duyguların algılayabileceği bir metadla açıklanır, çoğunlukla resmi yapan ressam bu fikri düşünmeden içinde olan duyguları resme nakleder, ve aynı duygular başka insanlar tarafından yorumlanır, fakat ampirik bilim dalı olarakta tam olarak tamalanmadığı için bir çok yönden eksik kalır, örnek: evrenin sınırlarının bilinmemesi..
  sanattada ampirik düşünce tabiyatı gereği algılama ve açıklamada yetersiz kalır, bu yüzden benzetme metodlarına başvurur,
  böyle zamansız güneşli,
  umulmadık mavi günlerde
  bir bekleme salonu yalnızlığına
  bürünüyorum
  dizelerinde görüldüğü gibi var olanı açıklamak için yakın bir duygu uyandıracak başka bir duygu ile algılamayı destekler..sonrasında varolan duygudan yola çıkarak okur, bu duygunun oluş biçimi hakkında yakın bulunan hissin oluş biçimini hatırlayarak, diğeri hakkında fikir sahibi olur, ampirik asla tam olarak tamamlanmayacak, bir görev üstlenerek var olanı açıklama çabasıdır, insanın doğasında olan bu fikir sanatta çoğunlukla gözden kaçmakla beraber. bir bilim dalından çok merak ile ateşlenen çözümleme düşüncesidir...
  örnek: benim ampirik üzerine yazdığım bu yazı ampirik düşünceye örnek gösterilebilir. serkan yılmaz

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz 29.03.2005 - 01:21

  deneysel...
  tecrübeye dayanan...