Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • romantizm11.04.2005 - 12:01

  dünyada ki kötü şeylere karşı kendi duvarlarını örmüş bir akım, açlık, şavaş ve ölümden bahsetmez, nezih temellere sahip görünsede sanatçı eseri üzerinde çalışırken içinde bulunduğu sancılarını yansıtamaz. bu akımdan etkilenen insanlar sanırlar ki pembe gözlükleri takınca dünya gözlüklü diye bunlara vurmayacak..birde ellerinde kadehler 'parti nasıl! ? ' demeleri yokmu.. dünyaya bilinmeyen bi cisim yaklaşsa bunlar romantik romantik izler yani..elde kadeh...Peh!

 • sürrealizm11.04.2005 - 11:50

  gerçeküstücülük deniyo ama tamamen dadaizmden özenmişler, yeni bi fikir değil dadanın düşüncesini değil yanlızca tekniklerini almışlar, bu akıma üye sanatçılar, resimlerini yaparken kah boyaları duvara fışkırtırlar, kah alakasız objeleri birbirlerinin içine sokarlar, bunları tımaraneye kapatmak lazım aslında, bu akım için bir örnek vermem gerekirse benim çocukken duvara dışkımla yaptığım resim yüzünden annemim beni çok fena dövmesi sonucunda burnum dalinin çizdiği resimlere benziyo (yamuk) yani benim annemde bu akımdan etkilenmiştir. ben nerede sürrealist birini görsem hemen kaçarım sizde öyle yapın ne yapacakları belli olmaz üstünüze boya filan fışkırtırlar neme lazım..

 • dadaizm10.04.2005 - 21:30

  dadaizm başlangıçta teknolojiye ve savaşa muhalet bir düşünce ile yola çıkmıştır. Dada savaşa sebep verenin insan olması ve insanın güzel sanatlarla yüzünü örtmesi ve vicdan temizliği sağlaması düşüncesinden yola çıkarak sanatı suçlu bulur, dadaya göre sanat kirlidir, var olanı yansıtmak haricinde yapılan sanatlarda, sanatçı duygu yoğunluğu içinde eserini diğer insanlara sunar, bu diğer insanlar için değildir, sanatçı kendi hisleriyle oynamaktan zevk alır, aynı zevk diğer insanlara yansıdığında, histeri yayılır bu insani histeriye ortak olmaktan suçluluk duyarak kendini diğer insanlardan soyutlar ve kendini olmayan, bilinmeyen bir alana taşır.. bu yaşanılan dünyadan bir sürgündür.. onun kabül ettiği yerde mantık sınırları yoktur. insan mantık sınırları içine sıkışmış, zaman ve yer kavramları ile ampirik bir düşüncede yol alırken dada tam tersine insani olanı kabül etmez, insanda olan ampirik düşünceye (merak, algılama, çözümleme) asla sapmaz. varolmayan yer dadaizim kabüllenme ve mantığın bitiş noktasından başlar. bu kabüllenme mantığın sınırlarını aşan bir kabüllenmedir. yokluk ve sınırsızlık mümkündür.. bu dada düşüncesine sınırsız bir güç verir. dada bu gücü kullanmaz onunla yaşar. sanatın ve dolayısı ile insanın suçlarına ortak olmaz ve sanatın verdiği haz ile yüzünü saklamaz.. meraktan ve çözümlemeden uzak bir düşünce olarak ilerlemesi olanaksız görünen dadaizm tam tersine bir çok akım ve meslek gurubuna öncülük etmiş, bu fikirden esinlenen bir çok fikre temel olmuştur. reklamcılık, grafik tasarım gibi meslekler ve sürrealizm, karikatür gibi sanatlar örnek olarak gösterilebilir. örneğin reklamcılık üzerine düşünecek olursak, büyük bir ilaç kutusu ile yapılmış giyim mağazası vitrini, insanın çözümleme doğası gereği dikkat çekecek ve bilinç altında olan ve farkında olmadığımız öğrenme hissi ile mağazadan içeri girmeye meyil vermemizi sağlayacaktır. reklamcı bu fikir ile işini başarı ile tamamlamış olur.. fakat düşünce dada ile ortak paydayı paylaşsa bile bir amaç içerdiği için dadaizmden ayrılır, sürrealizm sanat akımında ise dadaizmin etkisi ile doğmuş olsa bile sanatsal histeri ile çalışması özelliği bu akımı dadaist düşünceden ayırır..
  dada fikrini en iyi kelimenin kendi anlamı anlatabilir. dada, henüz düşünme çağına gelmemiş bebeklerin çıkardığı sesten esinlenerek bu adı almıştır, herhangi bir anlam içermeyen bu kelime dadanın temel düşüncesini ortaya koymaktadır. yazılı sanatlarda ise gerçeklik ve anlam yotur, görsel sanatlarda aynı şekilde hiç bir anlam içermemektedir, fakat bu eserler yaratılırken insan mantık sınırlarından çıktığı için bilinçaltı kendisini tam olarak ifade eder.
  dadaizmin teknikleri ise çoğunlukla hür fikirlerdir. dadaist şiir yazmak için herhangi bir yerden alınan kelimeler (örn:gazeteler) veya o anda hiç bir anlam ifade etmeden akla gelen kelimeler herhangi bir sıralama yapılmadan şans eseri denilebilecek yöntemlerle sıralanır..ortaya çıkan yazı içinde ki birbirinden bağımsız kelimeler birbirleri ile çağrıştıracakları düşünceleri ortaya koyacaktır.. bu her insanda farklı angılanabilir, bitti.... serkan yılmaz

 • Ampirik09.04.2005 - 18:45

  ampirik bir bilim dalı olarak görülsede, teorisel açıdan algılamak ile algılananı açıklamaktır..bunu yanlızca bir bilim dalı olarak görmek yeterli değildir.. sanat yönünden bakıldığında sanatın varolanı yansıtması fikrine yakın bir şekilde sanatın duyguları ve bilinmeyeni farklı yollarla açıklaması olarak görebiliriz... dadaizmin ve sürrealizmin tersine ampirik gerçekte olan şeyleri algılama ve sonrasında oluş biçimleriyle açıklamasıdır.
  Ben, senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum.
  yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini..
  dizelerinde görüldüğü gibi var olan duygunun oluş biçimi ile yaşanışı arasında görülmeyen bir bağ kurarak açıklar.. görsel sanatlarda ise bu açıklama duyguların algılayabileceği bir metadla açıklanır, çoğunlukla resmi yapan ressam bu fikri düşünmeden içinde olan duyguları resme nakleder, ve aynı duygular başka insanlar tarafından yorumlanır, fakat ampirik bilim dalı olarakta tam olarak tamalanmadığı için bir çok yönden eksik kalır, örnek: evrenin sınırlarının bilinmemesi..
  sanattada ampirik düşünce tabiyatı gereği algılama ve açıklamada yetersiz kalır, bu yüzden benzetme metodlarına başvurur,
  böyle zamansız güneşli,
  umulmadık mavi günlerde
  bir bekleme salonu yalnızlığına
  bürünüyorum
  dizelerinde görüldüğü gibi var olanı açıklamak için yakın bir duygu uyandıracak başka bir duygu ile algılamayı destekler..sonrasında varolan duygudan yola çıkarak okur, bu duygunun oluş biçimi hakkında yakın bulunan hissin oluş biçimini hatırlayarak, diğeri hakkında fikir sahibi olur, ampirik asla tam olarak tamamlanmayacak, bir görev üstlenerek var olanı açıklama çabasıdır, insanın doğasında olan bu fikir sanatta çoğunlukla gözden kaçmakla beraber. bir bilim dalından çok merak ile ateşlenen çözümleme düşüncesidir...
  örnek: benim ampirik üzerine yazdığım bu yazı ampirik düşünceye örnek gösterilebilir. serkan yılmaz