Kültür Sanat Edebiyat Şiir

abiyogenez sizce ne demek, abiyogenez size neyi çağrıştırıyor?

abiyogenez terimi Onur Çağlar tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan İşsevenler
  Gökhan İşsevenler

  Canlıların cansızdan oluşası görüşü sacma bir görüş değildir..hayvan leşlerinden bakteriler tüf ve mantarlar oluşur bunlar bir canlıdır.Binlerce yılda uğradıkları mutasyon sonucu bunlarda gelişmiş ve çeşitli kollara ayrılmışlardır..Abiyogenez gerek mantıklı gerek mantıksız bir çok kuramı içerisinde barındıran bir biyolojik fikir topluluğudur.

 • Nuray Çelik
  Nuray Çelik

  CANLININ CANSIZDAN OLUŞTUĞUNU SAVUNAN BİR GÖRÜŞ...TAMAMIYLA ÇOK SAÇMA BENCE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA POPÜLER OLMA AMACIYLA YAPILMIŞTIR. ÇÜNKÜ OZAMANDA HİPOTEZLER ÇOKTU HERKEZ BİR ARAYIŞ İÇİNDEYDİ. İŞTE ALLAHI BİLMEMENİN SONUÇLARI....

 • Özge Derici
  Özge Derici

  varligin birdenbire bi nedene dayanmadan oluştuğunu savunan görüştü sanırım

 • Elif Güneş
  Elif Güneş

  kirli çamaşırlar+buğday taneleri+21gün=fare.........(aristo)

 • Yunus Onurlu
  Yunus Onurlu

  Abiyogenez Aristo'nun ortaya attığı bir kavramdır ve anlamı şudur: 'Cansız bir madde bellli bir süre belli şartlarda bekletildiğinde canlıya dönüşür! ' Aristo bu teorisini ispatlamak için kirli çamaşırları kullanmış ve belli bir süre açık havada bekletilen çamaşırların içinden sinekler ürediğini gözlemleyerek teorisini ispata çalışmıştır. Demiştir ki 'bu sinekler çamaşırdaki kirden meydana geldi! ' Halbuki bu düşünce yanlıştı ve bu yanlışlığı Pasteur bir deneyle ispatladı. kapalı bir kaba koydu çamaşırları ve bakteri girişine izin vermeyen eğri bir hava borusuyla da hava almasını sağladı. Ve sonuçta sinek oluşmadı. İşte biyogenez teorisi yani canlıdan canlı oluşması teorisi böylece ortaya çıktı.

 • Damla Güneş
  Damla Güneş

  çürütülmüşlük..

 • Hande Doganay
  Hande Doganay

  abiyogenez bilindiği gibi canlı varlıkların cansız varlıklardan oluştuğunu öne süren görüştür. ben buna inanıyorum çünkü biz kalsiyum, fosfor vs. maddelerden meydana gelmekteyiz. bu maddelerde cansız maddelerdir. bize yaşam veren sadece ruhumuzdur.

 • Melis Kabay
  Melis Kabay

  Biyogenez teorisinin (canlı varlıklardan her
  birinin bir başka canlıdan doğduğunu öne süren kuram) tersi

 • Nilhan Cihan
  Nilhan Cihan

  saçmalık

 • Var Mısın?
  Var Mısın?

  Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  Abiyogenez teorisi bilimadamlarını bu çağda ancak güldürebilir, evrimle ilgisi yoktur.
  İlkin hücrenin oluşumundaki karmaşık durumun da bununla bi ilgisi yoktur.
  Hücreler biyomoleküllerden yani cansız maddelerden oluşur, ama bunun abiyogenezle alakası yoktur.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Abiyogenez (Abiogenesis) teorisi

  Cansız maddelerin tesadüfen bir araya gelerek canlı bir organizma oluşturacağına inanan görüştür. Ortaçağdan beri süregelen batıl bir inanıştır ve spontane jenerasyon teorisi olarak da bilinir. (bkz. Spontane jenerasyon)

  Ortaçağ'da, böceklerin yemek artıklarından, güvelerin yünden, farelerin buğdaydan oluştuğuna yaygın olarak inanılıyordu. Hatta, bunu ispatlamak için ilginç deneyler dahi yapılmıştı. 17. yüzyılda yaşayan Belçikalı bir fizikçi olan J. B. Van Helmont, kirli insan gömleğiyle buğday tanelerini biraraya koyduğunda, farelerin oluşacağını sanmıştı.1 Etlerin bir süre sonra kurtlanmasının da, hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir delil olduğu zannediliyordu. Oysa daha sonraları, etlerin üzerindeki kurtların kendi kendilerine oluşmadıkları; sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen yumurtalardan çıktıkları anlaşıldı.

  Bu teori 19. yüzyılda, ünlü Fransız bilim adamı Louis Pasteur'ün yaptığı deneylerle tamamen çürütüldü. Pasteur, vardığı sonucu şu cümle ile özetledi:

  'Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür.'2

  Bugün bilimsel olarak, 'abiyogenez' değil; 'hayat ancak hayattan gelir' görüşünü savunan biyogenez teorisi (bkz. Biyogenez teorisi) geçerlidir. Ama evrim teorisini savunan çevreler, halen canlılığın cansız maddelerin tesadüfler sonucunda biraraya gelmelerinden oluşabileceğini iddia etmektedirler. Ne var ki bu iddialarını ispatlamak için hiçbir bilimsel kanıt ortaya koyamadıkları gibi bu bilim dışı iddialarını ispatlamaya çalıştıkları tüm deneyler de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. (bkz. Miller Deneyi, Fox Deneyi)

  http://www.harunyahya.org/evrim/evrim_acmazi_1/evrimacmazi1.html.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Louis Pasteur'ün söylediği ''omne vivum ex vivo (hayat ancak hayattan gelir - only life can produce life) '' sözün tersini savunan teoride diyebiliriz

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  her canlının başka bir canlıdan ürediğini savunan biyogenez teorisinin tersi: canlıların cansız varlıklardan üreyebileceğini savunan teori...