Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ...yahudi...04.07.2009 - 18:48

  YÜCE ALLAH insanları cinslere ve kavimlere ayırmıştır. Bu kavimlerin biriside Yahudilerdir. Bir zaman yahudiler üstün bir ahlaka ulaşmışlar ve bunun mükafatı olarak seçilmiş kavim olmuşlardır. Yahudiler bu makamı uzun süre sürdüremediler ve biz böyle bir hayata tahammül edemeyiz diyerek yine bozuk yollarına geri döndüler. Hiç bir kavme elimizde kesin deliller olmadan bir şey söylemek doğru değildir. Biz kendimiz üstün ahlaka erişelim, düştüğümüz bidat ve hurafe çukurundan kurtulalım. Muhakkaki onların dini onlara bizim dinimiz bize.

 • dabbe'tül arz04.07.2009 - 15:59

  Karanlık kuyulara taş atmayın. bu dünyaya DOĞRU BİLGİYİ bulmaya ve onu uygulayarak kaybettiğiniz insanlığınızı geri kazanmaya geldiniz. Bu bilgide KURAN I KERİM de bulunmaktadır. Her ne kadar üstü yanlışla örtülmeye çalışılsada artık bu yanlışlık örtüsü üzerinden atılacaktır. Yapacağımız tek şey KURAN a sımsıkı sarılmaktır.

 • sevgi04.07.2009 - 15:41

  AŞK enerji sevgi ise NUR yapısındandır. sevgiyi anlatanı görmedim anlarılanlar hep aşk.

 • ölüm30.06.2009 - 15:32

  İnsanlar nasıl yaşarlersa öyle ölürler. Hayatı yanlışlarla dolu olanlar ancak zor ölümle ölürler.

 • ölüm30.06.2009 - 09:46

  İnsanlara kendilerini iyileştirmek için verilen sürenin dolmasıdır. İnsanların en zararda olanı DOĞRULARI ölüm anında gören, kabullenenleridir.

 • adalet11.06.2009 - 08:54

  ADALET SEVGİNİN TEMELİDİR işte bu dünya üzerinde hakim olmadıkça huzur barış mutluluk elde edilemez.

 • insan22.05.2009 - 10:35

  Yüce ALLAH’ın varlığının, Peygamberleri aracılığıyla gönderdiği BİLGİ’lerin doğruluğunun ispatı, İnsan ve evrenin gerçekleri.

  Bu yazı dizisi dünya insanlarını yönetenlere, dünya insanlarını yönlendirenlere (özellikle din adına veya din hakkında konuşanlara) ve BİLİM alanında çalışanlara UYARIDIR.


  Bilgi ilimi  İNSAN

  Evrende bulunan varlıkların tarifini O varlıkta bulunan fakat başka hiçbir varlıkta olmayan özellikleri oluşturuyor.
  Mesela nar ile elmanın kendini yansıtan farklı özellikleri bulunmaktadır. Yani nar dendiğinde aklımıza gelen özelliklerle elma dendiğinde aklımıza gelen özellikler değişik olmaktadır.

  Peki İnsanı tarif etmek için insanda bulunupta diğer hiçbir varlıkta bulunmayan özellik nedir? İnsanları dikkatle inceliyecek olursak bu özelliğin BİLGİ ÜRETMEK olduğunu görürüz. Ayrıca insan MUTLU olma özelliğine sahiptir öyleyse İNSANI:

  İnsan BİLGİ üreten ve ürettiği bilgiden MUTLU olan varlıktır. Diye tarif edebiliriz.

  Bilgi üretmede, biz bilgi üretmenin özel hali olan İCAD etmeyi biliyoruz icad bir bilginin dünya üzerinde ilk kez üretilmesi olmasına karşılık bütün insanlar yaşamları boyunca kapasiteleri dahilinde bilgi üretirler.
  Mutluluk ta insanların belirli şartlarda oluşturduğu bir ortam olup insanın hedef gayelerinden biridir.


  İNSAN HASTALANDI
  İnsanın hastalığı

  İnsanlarda bulunan hastalıkları inceliyecek olursak, hissettiğimiz fakat bir türlü ortaya koyamadığımız GERÇEK HASTALIĞIMIZIN olduhunu görürüz. Peki İnsanın gerçek hastalığı nedir?
  İnsanın gerçek hastalığını
  1- YANLIŞ bilgi üretmek
  2- BOŞ bilgi üretmek
  3- Bilgiyi aktarırken bozmak şeklinde belirtebiliriz.

  1-YANLIŞ BİLGİ
  Daha önceden mevcut olan ve insanlar tarafından bu bilgilere uyumlu olarak üretilen bilgilerin varlığını zorlayan, özelliklerinin yok olması yönünde etkide bulunan hatta bu bilgilerin ortadan kalkmasına sebep olan bilgilerdir.

  2- Ne zararlı bir etkisi nede faydalı bir etkisi olmayan bilgilerdir. Bu bilgilerin üretilmeside KAYNAK israfına neden olmaktadır.

  3-Bilgiyi aktarırken bozmak
  Bu bölümde yalan, iftira vs gibi olguları içermektedir.


  Üç ana renkten onlarca renk oluşması gibi bu üç olgudanda Dünyada bulunan bütün insanların KİŞİLİKLERİ oluşmaktadır.
  Yine İnsanda beliren pisikolojik ve biyolojik rahatsızlıklar da bu üç olgudan kaynaklanmaktadır.


  İNSANIN HAREKET ETMESİ

  buradada İnsanın ikinci ÖNEMLİ özelliğinden bahsedeceğiz. İnsanın tarifinde insanda bulunupta başka hiçbir varlıkta olmayan özelliğinden bahsetmiştik. Şimdide bütün canlı(hareket edebilen) varlıklarda bulunupta İnsanda bulunmayan bir özellikten bahsedeceğiz. Bu özellik BİLGİ dir.
  Evrende bulunan bütün canlılar varlıklarını koruyabilmeleri için gerekli olan EŞYA ve HAREKET bilgisiyle yüklenmiş olarak gelirler. İnsan ise dünyaya hiç bır eşya ve hareket bilgisi yüklenmemiş olarak gelirler.

  Böyle bir durumda insanın hareket edbilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değildir. İnsanın hareket edbilmesi için hareket bilgisi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi içinde eşya bilgisinin önceden beyin ve beyinciğe yüklenmesi GEREKİR Biz bu ilk yüklenen bilgilere kılavuz bilgiler diyoruz çünkü insan gördüğü eşya ve hareketleri bu kılavuz bilgilerle değerlendirmektedir.
  Daha sonra bilgiyle temas edildikçe insanın kişiliği doğrultusunda kılavuz bilgiler değişikliğe uğrayabilir. İnsanların kendi cabalarıyla eşya üzerinden çıkarttıkları kılavuz bilgiler tam gerçeği yansıtmayabilir.
  İşte İnsanın evreni anlayıp değerlendirebilmesi ve kendisine gerekli eşya ve hareket bilgisine haiz KILAVUZ BİLGİLER’ in önemini anlayan bazı kötü niyetli kişiler kendi amaçlarına insanları hizmet ettirebilmek için YANLIŞ bilgi üreterek bu bilgileri klavuz bilgi şeklinde insanlara yüklemektedirler.
  Bu üretilen yanlış bilgi ile yüklü insanlar bu insanların çıkarları doğrultusunda hareket etmekte ve bunu büyük bir zevk, iştah, azim ve kararlılıkla seve seve yapmaktadırlar
  Bu sebepten bize yüklenmiş olan kılavuz bilgileri ve diğer insanlarda bulunan kılavuz bilgileri denetimden geçirmeliyiz.
  ,

  DÜNYANIN AMACI

  Dünya boydan boya bir hastanedir. İnsanda beliren Yanlış bilgi üretme, boş bilgi üretme ve bilgileri aktarırıken bozma hastalıklarının iyileştilmesi için kurulmuştur.
  İnsanın kendisi ve çevresi için olması gerekeni yapabilmesi için bu hastalıklardan kurtulmuş olması gerekir.
  Bir ceza mı diyelim bir tercih özgürlüğümü diyelim insan dünyaya beyin ve beyinciği boş olarak geliyor. Burada kendisinin varlığını mükemmelleştirecek, kendi vucudunu ve çevresini en uygun şekilde kullanacak bilgiler edinecek ve varlığını olması gerektiği gibi değerlendirecektir.
  İnsan kendine yararlı bilgileri nasıl elde edecektir? Kendisi dünyaya hasta olarak geldiği gibi milyarlarca kendisi gibi hastanın arasındadır.
  İşte bu şartlar altında insan doğru bilgiye ulaşmaya çalışacaktır.


  MATAMATİKSEL ALAN

  Evren matamatiksel alandan oluşmaktadır. Galaksiler, güneş sistemleri, dünyamız, yörüngesi, dünya üzerindeki varlıklar bir matamatksel(POZİTİF) alan içerisinde seyretmektedirler.

  İnsanlar yanlış bilgi üretmek, boş bilgi üretmek ve bilgiyi aktarırken bozmak suretiyle Matamatiksel alanın dışına ÇIKTILAR.
  Matamatiksel alan içi düzenin olması gerektiği gibi sürmesı, uyumlu huzurlu, ve insana yakışan bir alandır.
  Matamatiksel alanın dışına çıkış; zorlanma, deforme olma, özelliklerini yitirme ve bozulma yani ortadan kalkma demektir.

  Bu bilgiler doğrultusunda insanın yapması gereken her yaptığı yanlışı anlayıp kabüllenen insan gibi ÖZÜR dileyip MATAMATİKSEL ALANA GERİ DÖNMEKTİR.

  Fakat insanların hastalıklarının çok ileri gitmiş olmalarından dolayı bunu yapamamamışlardır.

  Şimdi insan TERCİH dönemindedir
  Ya matamatiksel alan dışında kalmayı tercih edecekler
  Yada özür dileyip matamatiksel alana geri döneceklerdir.

  Matamatiksel alan dışında kalmak isteyenlere uygun uyarılar, yaptıkları yanlışlıklar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

  Matamatiksel alana dönmek isteyenler ise yüklendikleri bilgiler ve uygulamaları takip edilip test edilecektir. Bu tespit ve deneme uygulamalarından sonra doğru bilgi üreten boş bilgi uretmeyen bilgiyi aktarırken bozmadığı tesbit edilip kesinleşen insanlar gercek yaşam alanlarına dönmüş olacaklardır.

  Yazışma adresi
  tciray@msn.com