Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • aşk12.01.2006 - 02:38

  Aşk,sevginin büyük kardeşidir.Gönül evinde en çok onun sözü geçer.

  Savaş Dinçbaş

 • çocuk12.01.2006 - 02:34

  Bir çocuğun bir erişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır:Nedensiz yere mutlu olmak,her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak ve elde etmek istediği şeyi var gücüyle dayatmak.

  Paulo Coelho

 • şair10.01.2006 - 22:10

  Şair.
  Şiirsel eylemin ilk izlerini çocukta arayabiliriz.Çocuğun en sevdiği,en çok uğraştığı şey oyundur.Kendine özgü bir dünya yarattığına,içinde yaşadığı dünyanın eşyalarını kendine en uygun şekilde yeni bir düzene soktuğuna göre,oynayan her çocuk,şair gibi davranıyor demektir.Şair de çocuğun yaptığını yapar.Düşsel bir dünya yaratır kendine.Yalnızca doyumsuz insan düş kurar,doyumsuz sözünü maddi anlamda anlamayınız,çok çok isteme anlamında değildir bu doyumsuzluk.Doyuma ulaşmamış arzular,hayallerin öncüleridir; her hayal bir arzunun gerçekleşmesidir.

  Sigmund Freud

 • varoluş11.12.2005 - 13:51

  Ben ne bir ayrıcalık ne de günahım,yeterli ya da kusursuz olmayabilirim,ama ben varım.

  Michelle

 • dindar11.12.2005 - 11:42

  Ancak birbirimizden nefret edecek kadar dindarız; birbirimizi sevecek kadar dindar değiliz.

  Jonathan Swift

 • aşk11.12.2005 - 11:38

  Aşk her zaman yenidir.Yaşamımızda bir kez,iki kez,on kez sevmiş olmamızın önemi yok,kendimizi her zaman bir bilinmezle karşı karşıya buluruz.Aşk bizi cennete de,cehenneme de götürebilir,ama her zaman bir yere götürür.Onu kabullenmemiz gerekir,çünkü varlığımızı besleyen odur.Ondan kaçarsak,gözümüzün önünde meyva dolu dallarıyla duran o ağaca baka baka,elimizi uzatıp istediğimiz meyvayı koparmaya cesaret edemeden açlıktan ölürüz.Nerede olursa olsun,aşkı arayıp bulmamız gerekir,bu bize saatlerce,günlerce,haftalarca süren düş kırıklıklarına,üzüntülere mal olsa da.Çünkü biz aşkın peşine düştüğümüz anda,o da bizi karşılamaya çıkacaktır.Ve bizi kurtaracaktır.

  Paulo Coelho

 • akıl08.12.2005 - 12:25

  İnsan aklıyla değil,zenginliğiyle göz kamaştırmaya çalışırsa sonu kötüdür.

  Cengiz Aytmatov

 • çocuk08.12.2005 - 01:34

  İçimizde yaşamayı sürdüren çocuğa kulak vermeliyiz.O çocuk,büyülü anın hangi an olduğunu bilir.Onun gözyaşlarını kolayca bastırabiliriz,ama sesini boğamayız.
  Yeniden doğmayı bilmezsek,yaşama,çocuk gözlerimizin saflığıyla ve heyecanıyla yeniden bakmayı başaramazsak,yaşamımızın bir anlamı kalmaz.
  Ruhumuzda barınan o çocuğa kulak verirsek,gözlerimiz yeniden parlayacaktır.O çocukla temasımızı yitirmezsek,yaşamla yakınlığımızı da yitirmeyiz.

  Paulo Coelho

 • seven06.12.2005 - 14:03

  Seven kişi,neyi olursa olsun yitirme korkusuna kapılmadan,dünyayı yenmiştir.Gerçek sevgi,kendini tümüyle vermektir.

  Paulo Coelho

 • sevgi05.12.2005 - 11:27

  Ruhani yaşam,sevgiden başka birşey değildir.İnsan,iyilik yapmak,yardım etmek ya da birini korumak istediği için sevmez.Böyle davranırsak,gelecek için basit bir şeyi hedeflemiş oluruz ve kendimizi eli açık ve bilge kişi olarak görürüz.Bu davranışın sevgiyle hiç ilgisi yoktur.Sevmek,başkasıyla birleşmek onda Tanrı'nın kıvılcımını keşfetmektir.

  Thomas Merton