Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • alemdar27.04.2006 - 11:13

  Alemdar bana birtek ismi Hatırlatıyor oda Hz Hüseyin nin kardeşi Hz Abbas evet Abbas Hz.Hüseyinin Alemdarı idi oda kerbelada Şehid oldu.
  İmam Hüseyinin Kardeşi sadakat timsali Alemdar-ı Abbas’ı Hüseyin'e aşık bu genci gören çocuklar, Abbas'ın eteğinden tutarak günlerdir hasret kaldıkları Fırat'tan su getirmesini istiyorlardı:
  -Amcacığım! Susadık, su getir bize, su! ..
  Hüseynî ordunun Alemdâr'ı, kardeşinin yanına gelip başı eğik bir vaziyette karşısına geçti. Kardeşine olan hayâsından ötürü bir kelime dahi konuşmuyordu. Aralarında sessizlik hakimdi. Abbas, konuşmak için kardeşini bekliyordu. Hüseyin, Abbas'ın bir şeyler söylemek istediğini sezmişti:
  -Niçin suskunsun kardeşim? Konuş; bir sıkıntın mı var yoksa, söyle!
  Ses yoktu. Konuşamıyordu Abbas. Konuşmak istiyordu ama, bir türlü dili varmıyordu. Hüseyin mahzun haliyle yine seslendi:
  -Kardeşim! Başını kaldırır da bakarsan yaşlı gözlerimde parlamakta olan onlarca inci tanesi görürsün!
  Abbas, mahcup bir şekilde başını kaldırdı ve her zamanki gibi ihtiramla kardeşini dinledi:
  -Ey Alemdâr'ım! Çocuklar pek susamışlar, onlar için su getir!
  Getirirdi elbet çünkü o Hz.Ali nin oğluydu,Hz.Hüseyinin Alemdarıydı,Saki-yi Teşnekan dı(susuzları doyuran) ,Ebu Kırba idi,Sekka idi Ebu-l Fazl idi(Faziletler Babası) ,Bab’ul Hevaic idi(ihtiyaçlar gideren kapı) ,Kamer’i Beni Haşim idi(Beni Haşimin ayı) ,Şehid’i Kerbela idi.

  Yezidîlerin bir damla suyu onlara çok gördüğü o günlerde su almak ve susuzluğunu gidermek için oraya gidenler, yalın kılıçlar ve tiz mızraklarla karşılaşıyorlardı.Muharrem ayının yedinci günüydü. Fırat'a açılan tüm su yolları Yezidîlerce kapatılmıştı. Ubeydullah b. Ziyad'ın emriyle Kûfe ordusu Fırat nehrinin etrafında etten duvar örmüş, gece gündüz bekçilik ediliyordu.
  İşte o gün Hüseyin (a.s) , birkaç kişiyi de yanına vererek Fırat'a gitmesi ve kamplarındaki su ihtiyaçlarını giderecek derecede su getirmesi için canı gibi sevdiği kardeşi Alemdarı Abbas'ı görevlendirmişti.
  Abbas, imamının emrine uyarak arkadaşlarıyla yola koyuldu. Aralarında boş su tulumlarını eşit miktarda paylaşan Hüseyniler, bir müddet sonra Fırat önlerine kadar gelmişlerdi. Hedefleri Fırat'a varmak ve susuz dostlarına, eşlerine ve çocuklarına su götürmekti...

 • aleviler26.07.2005 - 16:40

  Hz Ali yi niçin severim;
  Ben Hz.Ali yi Allah emrettiği için severim,Peygamberim emrettiği için severim,Kuran emrettiği için severim,imam olduğu için severim,cennetle-cehennemi ayıran olduğu için severim,onbir imamın babası olduğu için severim,peygamberimin kardeşi olduğu için severim,kerbela şehidinin babası olduğu için severim,zamanın imamı imamı mehdinin dedesi olduğu için severim,hz.fatımanın eşi olduğu için severim,altı aylık ken öldürülen muhsinin babası olduğu için severim,kerbelada susuz oklanarak katledilen ali askerin dedesi olduğu için severim,peygambere çok benziyen kerbelada şehid edilen ali ekberin dedesi olduğu için severim,fazilet babası,beni haşimin kameri, sadakat timsali ebulfazlıl abbasın babası,imamı hasanı müctebanın babası olduğu için severim,Kerbela zulmünün şahidi olan Hz.Zeynebin babası olduğu için severim,Yezidilerin işkenceleri sonucu 9 yaşında şehid olan Rugayyenin dedesi olduğu için severim,Yezit ve yezit gibilerin zulümlerini dünyaya haykıran imamı Zeynelabidin in dedesi olduğu için severim,haydarı kerrar,şahı merdan,aliyyül mürteza olduğu için severim,zülfikar sahibi olduğu için severim hemde çok severim ve karşılığında cennet beklemeden severim yani menfaat icabı değil böyle bir insanı sevmemem için bir sebep gösterebilecek varmı? ............

 • hz.ali26.07.2005 - 16:29

  Hz Ali yi niçin severim;
  Ben Hz.Ali yi Allah emrettiği için severim,Peygamberim emrettiği için severim,imam olduğu için severim,cennetle-cehennemi ayıran olduğu için severim,onbir imamın babası olduğu için severim,peygamberimin kardeşi olduğu için severim,kerbela şehidinin babası olduğu için severim,zamanın imamı imamı mehdinin dedesi olduğu için severim,hz.fatımanın eşi olduğu için severim,altı aylık ken öldürülen muhsinin babası olduğu için severim,kerbelada susuz oklanarak katledilen ali askerin dedesi olduğu için severim,peygambere çok benziyen kerbelada şehid edilen ali ekberin dedesi olduğu için severim,fazilet babası,beni haşimin kameri, sadakat timsali ebulfazlıl abbasın babası,imamı hasanı müctebanın babası olduğu için severim,Kerbela zulmünün şahidi olan Hz.Zeynebin babası olduğu için severim,Yezit ve yezit gibilerin zulümlerini dünyaya haykıran imamı Zeynelabidin in dedesi olduğu için severim,haydarı kerrar,şahı merdan,aliyyül mürteza olduğu için severim,zülfikar sahibi olduğu için severim hemde çok severim ve karşılığında cennet beklemeden severim yani menfaat icabı değil böyle bir insanı sevmemem için bir sebep gösterebilecek varmı? ............

 • hz.ali26.07.2005 - 15:54

  HZ.ALİ yi NEDEN SEVERİM?
  1-“De ki: Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter” (Ra’d Süresi 43.Ayet)

  a) Abdullah bin Selem dedi ki: Resulullah (saa) ’a Allah’ın bu buyruğunu “De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter.” hakkında sordum, buyurdu ki: Ali bin Ebi Talib’dir.

  (Süleyman el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.239)

  b) İbn-i Abbas dedi ki: “De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter.” O Ali (as) ’dir. Çünkü kendisi tefsirde, tevilde, nesih ve mensuhta alimdir.

  (Süleyman el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.104)

  c) Fudayl bin Yaser’den, İmam Bakır (as) şöyle buyurdu: “De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter.” ayeti Hz.Ali (as) hakkında indi. O, bu ümmetin alimidir.

  (Süleyman el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.102)

  d) İmam Musa bin Cafer (as) ’den, Zeyd bin Ali’den, Muhammed bin Hanefi’den, Selman-ı Farisi’den, Ebu Said el-Hudri’den, dediler ki: “De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter.” Ayeti Hz.Ali hakkında indi.

  (Süleyman el-Kunduzi' nin 'Yenabi' ul Mevedde' s.103)

  e) Muhammed bin Hanefi dedi ki: Babam Hz.Ali’nin yanında ilk ve son kitabın ilmi vardır.

  (Süleyman el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.104)


  2-“Mallarını gece, gündüz, gizli ve açıkta harcayanlar yok mu, onların ödülleri Rableri yanındadır, onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar” (Bakara Süresi 274. Ayet)

  İbn-i Abbas ve Mücahit dediler ki: Ali’nin dört dirhemi vardı, birini gece birini gündüz, birini gizli, birini de açık olarak infak etti. Sonra şu ayeti şerife indi: “Mallarını gece, gündüz, gizli ve açıkta harcayanlar yok mu, onların ödülleri Rableri yanındadır, onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar” (Bakara Süresi 274. Ayet)

  (el-Suyuti'nin 'ed-Derr'ül Mensur' tefsiri c.1, s.363 / Menakıb-ı Harezmi s.198 / Menakıb-ı Meğazeli s.280 / el-Heysemi'nin 'Mecma'üz Zevaid' c.6, s.324 / el-Tabari'nin 'Zehair'ul Ukba' s.88 ve 'Riyaz'un Nezire' c.2, s.206 / Süleyman el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.92, 290)


  3-“Sizin veliniz ancak ve ancak Allah’tır, Resulüdür ve iman edip de namaz kılıp rüku halinde zekat veren müminlerdir.” (Maide Süresi 55. Ayet)

  Bu ayet Ali bin Ebu Talib hakkında indi. Mescitte namaz kılarken rüku halinde olduğu anda parmağındaki yüzüğünü dilenciye sadaka olarak vermişti.

  (Mealim’üt Tenzil c.2, s.67 / İbni Asakir'in 'Tarih-i Dimaşk' c.2, s.410 / İbn-i Kesir'in 'el-Bidayetü ven-Nihaye' c.7, s.357 /Medarik’üt Tenzil c.1, s.420 / Tefsir-i İbn-i Ebi Hatim c.2, s.61)

  BUNLAR GİBİ DAHA BİR ÇOK AYET VARDIR

 • ehlibeyt26.07.2005 - 15:49

  4-“Bilmediklerinizi Zikir Ehli’ne sorunuz” (Nahl Süresi 43.ayet – Enbiya Süresi 7.ayet)

  Cabir el-Cufi dedi ki: “Bilmediklerinizi Zikir Ehli’ne sorunuz” ayeti indiğinde Hz. Ali şöyle buyurdu: Zikir Ehli biziz.

  (Tefsir-i Tabari c.17, s.5 / Tefsir-i İbn-i Kesir c.2, s.571 / el-Haskani'nin 'Şevahid'üt Tenzil' c.1, s.436 / el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.119)


  5-“Yarattıklarımızdan hakka hidayet eden ve adaleti yerine getiren bir ümmet vardır” (Araf 181. Ayet)

  Hz. Ali şöyle buyurdu: Bu ümmet yetmiş üç fırkaya bölündü, yetmiş ikisi ateşin içinde ve biri -Ki Allah haklarında şöyle buyurmuştur: “Yarattıklarımızdan hakka hidayet eden ve adaleti yerine getiren bir ümmet vardır” (Araf 181. Ayet) - onlar ben ve benim tabilerim (benim yolumu takip edenler) 'dir.

  (el-Suyuti'nin 'ed-Derr'ül Mensur' tefsiri c.3, s.617 / Menakıb-ı Harezmi / el-Kunduzi el-Hanefi'nin 'Yenabi'ül Mevedde' s.109 / el-Haskani'nin 'Şevahid'üt Tenzil')

  6-'Ve aralarında bir müezzin (münadi) , Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun diye bağırır.' (Araf Süresi 44. Ayet)

  a) el-Hakim el-Haskani kendi senedinde Muhammed bin Hanefi’den, o da babası Hz. Ali şöyle buyurdu: “Ve aralarında bir müezzin (münadi) , Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun diye bağırır” ayetindeki müezzin (münadi) benim.

  (el-Haskani'nin 'Şevahid'üt Tenzil' c.1, s.202 / el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.101)

  b) el-Hakim el-Haskani senedinde Ebi Salih’ten, o da İbn-i Abbas’tan, Hz.Ali (as) şöyle buyurdu: Benim Allah’ın kitabında insanların bilmediği isimlerim vardır. Onlardan biri şudur: “Ve aralarında bir müezzin (münadi) , Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun diye bağırır.” Onlar (yalancılar) velayetimde yalanlama yapanlar ve hakkımı hafife alanlardır.

  (Süleyman el-Kunduzi' nin 'Yenabi' ul Mevedde' s.101)

  7-“Aralarında perde vardır, Araf’ın üzerinde onları yüzlerinden tanıyan adamlar vardır.” (Araf Süresi 46. Ayet)

  a) el-Menakıb senedinde Zadan’dan, o da Selman-ı Farisi’den, dedi ki: Resulullah’ın, Hz. Ali’ye on kereden fazla şöyle buyurduğunu duydum: Ey Ali, sen ve senden sonraki vasiler Cennet ve Cehennem arasındaki Araf’sınız. Cennete, sizi tanıyıp, sizin de kendisini tanıdığı kimseden başka kimse geçmeyecek. Cehenneme de sizi inkar eden ve sizin de kendisini inkar ettiği kimseden başka geçmeyecektir.

  (Süleyman el-Kunduzi' nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.102)

  b) el-Hakim senedinde Asbağ bin Nebate’den, dedi ki: Hz. Ali’nin yanındaydım, İbn’il Keva onun yanına geldi ve ona bu ayeti “Araf üzerinde onları yüzlerinden tanıyan adamlar vardır.” (Araf Süresi 46.Ayet) hakkında sordu. Hz. Ali ona şöyle buyurdu: Ey İbn’il Keva, Kıyamet gününde Cennet ve Cehennem arasında duracaklar biziz. Bizi seveni yüzünden tanıyıp onu Cennete geçireceğiz, bize buğzedeni de yüzünden tanıyacağız ve Cehenneme geçecek.

  (Süleyman el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.102)

 • ehlibeyt26.07.2005 - 15:48

  HZ.MUHAMMED(S.A.V) ve EHLİ BEYTİ SEVMEK;

  Üç Kurbanlığın sahibi Muhammed(s.a.v): birinci kurbanlık dedesi Hz.İsmail(a.s) ki Allah onun yerine koç kurbanını kabul buyurdu,ikincisi babası Hz.Abdullah ki Allah(c.c) onun yerine 70 deve kurbanlık kabul buyurdu,Üçüncü kurbanlık evladı ciğerparesi Hz.Hüseyin(a.s) ki 72 yareniyle kerbela da Allah yolunda Dedesi nin Dini yolunda Kurban kesildi o nun yerine diyet kabul edilmedi onun kanıyla Allahın Dini İslamiyet Hayat buldu.


  Asbağ bin Nebate’den; Hz..Ali (as) şöyle buyurdu: “Kuran dört çeyrek halinde indi: Bir çeyrek bizim (Ehl-i Beyt’in) hakkımızda, bir çeyrek düşmanlarımız hakkında, bir çeyrek sünen ve örnekler, bir çeyrek de farzlar ve hükümler hakkında inmiştir.”

  (el-Haskani' nin 'Şevahid'üt Tenzil' c. 1, s.43 Hadis No: 85 / el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.126 / Ebu Naim' in 'Nur'ül Müşteal' s.37)

  Kuranın çeyreği Ehl-i Beyt’i kapsamaktadır. Hz. Ali de Ehl-i Beyt’in reisi konumundadır. Yalnız Hz.Ali için özel olarak inen ayetler üç yüzün üstündedir.

  Abdullah bin Abbas dedi ki: “Ali hakkında 300 ayet indi.”

  (el-Künci'nin 'Kifayet'üt Talib' s.108 / el-Bağdadi'nin 'Tarih-i Bağdat' c. 6, s.221 Hadis No: 3275 / el-Suyuti'nin 'Tarih'ül Hulefa' s.172 / İbni Hacer el-Heytemi'nin 'Sevaik'ul Muhrika' s.125 / İbni Asakir'in 'Tarih-i Dimaşk' c.2, s.431 Hadis No: 941 / eş-Şeblenci'nin 'Nur'ül Absar' s.73 / Ebu Naim' in 'Nur'ül Müşteal' s.35 / Suyuti’nin “Leali” c.1, s.192 / İs’af’ür Rağibin s.176 / el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.286)

  Yine Abdullah bin Abbas dedi ki: “Allah’ın kitabında Ali hakkında indiği kadar hiç kimse hakkında (ayet) inmemiştir.”

  (İbni Hacer el-Heytemi' nin 'Sevaik'ul Muhrika' s.127 /eş-Şeblenci'nin 'Nur'ül Absar' s.73 / el-Suyuti'nin 'Tarih'ül Hulefa' s.171 / el-Haskani'nin 'Şevahid'üt Tenzil' c. 1, s.39 / el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.125 / İbni Asakir' in 'Tarih-i Dimaşk' c.2, s.430 Hadis No: 940)

  1-“Sen ancak ve ancak bir uyarıcı-korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eriştiricisi vardır” (Rad Süresi 7. Ayet)

  Hz. Ali (as) bu ayet için şöyle buyurdu: “Uyarıcı-korkutucu Resulullah (saa) ’dır, hidayete eriştiren de benim.”

  (el-Hakim Nişaburi’nin “el-Müstedreku ala Sahihayn” c.3, s.129 el-Hakim burada diyor ki: Bu hadisin isnadı sahihtir. Ama şeyheyn ihraç etmemişler (Buhari ve Müslim) /el-Heysemi’nin 'Mecma'üz Zevaid' c.7, s.41 / el- Müttaki el-Hindi'nin 'Kenz'ul Ummal' c.1, s.251 / el-Tabari’nin “Cami’ul Beyan” tefsiri c.8, s.108 / İbn-i Asakir’in 'Tarih-i Dimaşk' c.2, s.416 / Suyuti’nin “ed-Derr’ül Mensur” tefsiri c.4, s.608 / İbn-i Arabi’ nin “Mucem eş-Şuyuh” c.2, s.120)


  2-“Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” (Yasin Süresi 12. Ayet)

  Hz. Hüseyin (as) buyurdu ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde Resulullah (saa) ’a sordular ki: Ey Resulullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah (saa) : Hayır, dedi. O anda babam (Hz.Ali) Resulullah (saa) ’ın huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah (saa) şöyle buyurdu: İşte, Allah’ın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur.

  (Süleyman el-Kunduzi'nin 'Yenabi'ul Mevedde' s.77)

  3-“Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat Süresi 24. Ayet)

  a) Resulullah (saa) bu ayet için şöyle buyurdu: “Onlar, Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir”

  (el-Haskani’ nin “Şevahid’ut Tenzil” c.2, s.106 / Yenabi’ul Mevedde s.238, 296 / İbni Hacer’in “es-Sevaik’ul Muhrika” s.89)

  b) “Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat Süresi 24. Ayet) bu ayet için Ebu İshak dedi ki: Onlar, Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir, Sırat köprüsünden ancak Ali bin Ebi Talib’in velayetini kabul edenler geçebilecek.

  (el-Menakib-i Harezmi s.195)

 • ehlibeyt26.07.2005 - 15:46

  Allah Alemleri, Ehlibeytin yüzüsuyu hürmetine yarattı.bizede ehlibeyti sevmeyi emretti.

 • aleviler26.07.2005 - 15:03

  HZ.ALİ'Yİ NİÇİN SEVERİM;

  Hadis No: 4391
  Ravi: Enes İbnu Malik
  Tanım: Resulullah (sav) pazartesi günü gönderildi. Hz. Ali (ra) da salı günü namaz kıldı.

  Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3730)

  Gönder | Yazdır ]  Hadis No: 4392
  Ravi: İbnu Ömer
  Tanım: Resulullah (sav) Ashabının arasını kardeşlemişti. Hz. Ali (ra) yanına geldi ve: 'Ashabmızın arasını birbirleriyle kardeşlediniz, ama beni kimseyle kardeşlemediniz! ' dedi. Bunun üzerine (sav) : 'Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin' buyudular.

  Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3722)

  Gönder | Yazdır ]  Hadis No: 4393
  Ravi: Zeyd İbnu Erkam
  Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: 'Ben kimin dostu (mevlası) isem, Ali de onun dostudur.'

  Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3714)

  Gönder | Yazdır ]  Hadis No: 4394
  Ravi: Sa'd İbnu Ebi Vakkas
  Tanım: Resulullah (sav) Tebük seferine çıkınca Hz. Ali'yi geride (Medine'de) bırakmıştı. 'Ey Allah'ın Resulü, siz beni çocukların ve kadınların arasında mı bırakıyorsunuz? ' dedi (kalmak istemedi) . Bunun üzerine Resulullah (sav) : 'Sen, Hz. Harun'un Hz. Musa yanında aldığı yeri, benim yanımda almaktan razı değil misin? Şu farkla ki benden sonra peygamber yok! ' buyurdular.

  Kaynak: Buhari, Megazi 78, Fezailu'l-Ashab 9; Müslim, Fezailu'l-Ashab, 31, (2404): Tirmizi, Menakıb, (3731)

  Gönder | Yazdır ]  Hadis No: 4395
  Ravi:
  Tanım: Müslim ve Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: 'Resulullah (sav) Hayber günü buyurdular ki: 'Yarın sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki, O, Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever.' Ravi devamla der ki: 'Bu söz üzerine (beni mi seçer ümidiyle, Resulullah (sav) 'a görünmek için) boyunlarını uzattılar. Ama o: 'Bana Ali (ra) 'yi çağırın! ' buyurdular. Ali getirildi ama gözlerinden rahatsız idi. Hemen gözlerine tükürdü ve sancağı ona verdi. Allah Teala Hazretleri onun eliyle fethi müyesser kıldı.' Ravi devamla der ki: Şu ayet indiği zaman 'Gelin, oğullarınızı ve oğullarımızı çağıralım...' (Al-i İmran 61) Resulullah (sav) hemen Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan ve Hüseyin'i (ra) çağırdı ve: 'Allahım, bunlar benim ailemdir' buyurdu.

  Kaynak: Müslim, Fezailu'l-Ashab 32, (2404): Tirmizi, Menakıb, (3726)

  Gönder | Yazdır ]  Hadis No: 4396
  Ravi: Zirr İbnu Hubeyş
  Tanım: Hz. Ali (ra) 'nin şöyle söylediğini işittim. 'Daneyi açan, canlılan yaratan Zat-ı Zülcelal'e yeminle söylüyorum: Ümmi peygamberim (sav) , bana şu hususu garantiledi: 'Beni mü'min olan sevecek, münafık olan da bana buğzedecektir.'

  Kaynak: Müslim, İman 131, (78): Tirmizi, Menakıb, (3737): Nesai, İman 20, (8,117)

  Gönder | Yazdır ]  Hadis No: 4397
  Ravi: Cabir
  Tanım: Resulullah (sav) Taif günü Hz. Ali (ra) 'ı çağırdı ve onunla hususi konuşma yaptı. (Bu görüşme o kadar uzadı ki) halk: 'Resulullah (sav) amcasının oğluyla görüşmesini uzattı' dedi. (Resulullah bunu işitince) : 'Onunla hususi görüşmeyi ben (kendi arzumla) yapmadım. Allah(ın arzusu ve emri ile Resulü) yaptı' açıklamasmda bulundu.

  Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3728)

  Gönder | Yazdır ]  Hadis No: 4398
  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) Beraet (Tevbe) süresini, (Arafat'ta haçlılara tebliğ edilmek üzere) Hz. Ebu Bekir (ra) 'i göndermişti. Sonra onu çağırarak: 'Bunun, ehlimden olmayan bir kimse ile tebliğ edilmesi muvafık değil! ' buyurdu. Hz. Ali (ra) 'yi çağırarak sureyi, (Arafat'ta okuması için) ona verdi.

  Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Tevbe, (3089)

 • hz.muhammed26.07.2005 - 14:48

  ÜÇ KURBANLIK SAHiBi HZ.MUHAMMED(S.A.A)

  Üç Kurbanlığın sahibi Muhammed(s.a.v): birinci kurbanlık dedesi Hz.İsmail(a.s) ki Allah onun yerine koç kurbanını kabul buyurdu,ikincisi babası Hz.Abdullah ki Allah(c.c) onun yerine 70 deve kurbanlık kabul buyurdu,Üçüncü kurbanlık evladı ciğerparesi Hz.Hüseyin(a.s) ki 72 yareniyle kerbela da Allah yolunda Dedesi nin Dini yolunda Kurban kesildi o nun yerine diyet kabul edilmedi onun kanıyla Allahın Dini İslamiyet Hayat buldu.

 • allah (c.c)10.06.2005 - 11:39

  DUAMiZ OLSUN
  'Rabbena inneke men tudhil'in-nâre fegad ehzeyte, ve ma li'z-zalimîne min ensâr.'
  Ey Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu cezalandırırsın. Zalimler için yardımcı yoktur.(Al-i İmran, 192)
  'Rabbena fağfir lenâ zunûbena ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ mea'l-ebrâr. Rabbena ve atinâ ma veadtenâ alâ rusulike vela tuhzinâ yevm'el-giyameh. İnneke lâ tuhlif'ul-miâd.'
  Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.
  Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin.(Al-i İmran, 193-194)