Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • mason17.05.2019 - 20:40

  Masonluk yakın tarihli bir cemiyet yahut kuruluş değildir.Hele ki 19. yüzyılda oluşmuş hiç değildir.
  Başlangıcı orta çağın başlarına dayanır ve masonluk temel olarak duvar ustalığı niteliğindeki meslek kuruluşudur.
  Mezkur zamanda duvar ustalığının müstesna bir meslek olması ve dolayısıyla çok çeşitli imtiyazlar ile ülke sınırlarını aşmaları masonların olağanüstü ve çeşitli tecrübeler edinmeleri ve bilgiler öğrenmeleri sonucunu doğurmuştur.
  Daha sonraları duvar ustaları bir araya gelerek bilgilerini ve tecrübelerini paylaşmış, sahip oldukları bilgileri ortak amaçları için tesis etmişlerdir.Ortak amaçları ise Tanrıları olmuştur.
  Oysa masonluğun cemiyet halini alması ve daha sonraları resmiyete dökülmesi çok sonraları olmuştur.

 • gaipten sesler duymak17.05.2019 - 05:06

  Keşke ben de duysam : "...Bu adam ,gezdirsin boşluğu ense kökünde..."

 • ifa17.05.2019 - 05:04

  İfa ,Türk Borçlar Kanununda borcu sona erdiren sebeplerden biri olarak düzenlenmiş olup borçlanılan edimin borçlu tarafından yerime getirilmesini ifade eder.Bu açıdan ifa yalnızca para borçlarını değil herhangi bir fiili borcu yahut yapmama borçlarını içeren durumdur/eylemdir.

 • dost16.05.2019 - 16:46

  Şu gebergâhda dostun yoktur Tanrıdan gayrı
  Kesret içinde doğrudan yana talep mi kaldı