Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • allah (c.c)16.09.2005 - 21:50

  Gel gercekleri konusalim...Seni kim yaratmiş? Allah mi yoksa kendiliğinden mi meydana geldin? eğer Allah değil, ben kendiliğimden meydana geldim diyorsan...o zaman sen bir sandelye kadar dahi olamayacak bir hicsin.Cünkü sandelyenin dahi bir ustasi-yapıcısı varsa,senin yapicin-yaraticin olmaz mi? İşte en büyük gerçek şudur ki: Sen Allahın yarattığı bir kulsun.Bu kesin bir gerçektir.Güneş balçıkla sıvanmaz,aklını kullan.

 • allah (c.c)16.09.2005 - 21:41

  Turandursun ogle igrenc bir isim ki, bu katagoriye yakışmaz.

 • allah (c.c)03.09.2005 - 08:29

  Yarabbi, seni tesbih etmektedir,herşey...
  Herşey,senin varliğını göstermekterir.
  Sana bütün benliğimle inaniyor ve seni tesbih ediyorum.
  Yüce rahmetine sığındım.

 • allah (c.c)23.07.2005 - 11:23

  Allah (c.c.) yerlerin ve göklerin yaratıcısıdır.Onların sahibidir.Basit bir kalem kendiliginden yaratılmadığına göre,bu dünya ve muteşem evren kendiliginden olabilir mi? Asla kendiliğinden olamaz. O zaman kesinlikle bir yaratan olmadir. İşte o yaratıcının adı Allahtır

 • mustafa islamoğlu22.05.2005 - 10:36

  137. “Kur’an; kozmik takdirin kelama yansıyan tezahürüdür.Güneş sisteminden bir gezegeni yerinden etmeye gücünüz yeterse,bir ayeti yerinden etmeye de gücünüz yeter.” Yokluğunda düşülmüş notlar s.136
  138. “Kur’ansız bir hayat,Allahsız bir hayat demektir.” Tavsiyeler.1 s.:18
  139. “Kuran’ı kendinize nazil oluyormuş gibi okuyunuz.” Tavsiyeler.1 s.19
  140. “İslam’ın son vahyinin “oku” diye başlaması bir bakıma insanin ezeli anlama sorununa bir dikkat çekişti. Oku emrinin ayni anda “anla” ve “anlamlandır”i da içerdiği müsellem bir hakikattir.” Üç Muhammed s.22
  141. “Kur’an seçiciliğe,cahiliyye toptancılığa çağırır.” Üç Muhammed s.40
  142. “İlahi mesajı saptırmaya yönelik en tehlikeli çabalar, onu anlaşılır ve yaşanır olmaktan uzaklaştıran çabalardır.” Üç Muhammed s.43
  143. “Tarihte ve bugün her dini grup ve zümre içerisinden,Kur’an ‘dan kendi görüşlerini destekleyen ayet parçalarini cimbizla çekerek, Kur’an’in bütünü içersindeki yerine onun Resulullah ‘in Nasil tefsir edip yasadığına bakmaksizin tefsir ve tevil adı altında tahrif edenler çikmiştir.” Üç Muhammed s.194
  144. “Vahy aç ruhlara inzal edilmiş bir gök sofrası,bir ilahi ziyafettir.” Üç Muhammed s.231
  145. “Kur’an da anlatılan Yahudileşme temayülü,Ümmet-i Muhammed [asm] için de geçerlidir.Ve bu ümmeti bekleyen en büyük tehlikedir.” Yahudileşme Temayülü s.52
  146. “Işık ne doğudan ne batidan gelir,ışık vahiyden gelir”.” Dağarcık-1 s.81
  147. “Baharın elinde çiçeğe,ağacın elinde meyveye,hayatın elinde olaya,arının elinde bala,Peygamberin elinde mutluluğa dönüşen vahy,tevhidi öğretiyor.”İman s.110

 • allah (c.c)22.05.2005 - 09:50

  Allah'ı tesbih etmek isteyenlere Peyğamber efendimiz (sav) 'den çok güzel bir dua...........' Allahumme ya lailahe illa entel mennan.Bediuz semavati vel ard.Ya zulcelali vel ikram. '

 • mustafa islamoğlu06.04.2005 - 09:37

  Mustafa İslamoğlu'nun eserlerinden seçmeler - 10
  ---------

  130. “Yürek ülkenizde iman ile şeytanın ebedi savaşında imana salih
  amellerden lojistik destek sağlayınız.” Tavsiyeler.1 s.28
  131. “Abdestli dolaşmanın,ruhunuz üzerindeki olumlu ve rahatlatıcı
  etkisini hemen fark edeceksiniz” Tavsiyeler.1. s.34
  132. “Gözyaşını tanımayan tuzu kuru bir insanın kalbiyle gözü
  arasındaki bağlantı kopmuş demektir.” Tavsiyeler.1. s.41
  133. “Hissetmeyen,ürpermeyen, yanmayan, hüzünlenmeyen kalple taş
  arasında ne fark var? ” Yürek devleti s.49
  134. “Takva,irfan,ihsan gibi çeşitli kavramlarda ifadesini bulan iç
  zenginliginin elde edilmesi fertteki tevhidi derinligin bir tezahürüdür.”
  Yürek devleti s.56
  135. “Melali bilmeyen nesle aşina değiliz.’ diyordu Haşim.Biz aşina
  olduk ey şair,hem de öylesine aşina olduk ki,bu İslam irfaninin
  nebevi yöntemini ‘romantizm’ sayanlar bile çıktı içimizden.”
  Yürek devleti s.88
  136. “İçimizdeki devletten habersiz yasayan bizlerin dahası yürek
  devletini olumsuz davranışlarla kıyasıya tarumar eden bizlerin
  devletten söz etmesi,şov yapmaktır.” Yürek devleti s.134

 • mustafa islamoğlu18.03.2005 - 22:02

  Mustafa İslamoğlu'nun eserlerinden seçmeler -9
  ----------

  İSLAM

  116. “İslam; tüm zamanların ve mekanların ‘doğru yoluna’ Kur’anın
  verdiği ortak isimdir.” Yahudileşme Temayülü s.19
  117. “İslam’ın cazibesi taşıdığı insani ve fıtri özden kaynaklanmakta.”
  Yokluğunda düşülmüş notlar s.36
  118. “Batı medeniyeti akşamcıdır.İnsanları gece yarısı yatırıp,kuşluk
  vakti kaldırır.İslam medeniyeti ise,sabahçıdır, seher medeniyetidir.”
  Tavsiyeler.1. s.75
  119. “İslam’da ne kutsal kavim vardır,ne de lanetli kavim.
  Yahudileşme Temayülü” s.48
  120. “Bir toprağa yapılacak en büyük ikram onu İslam’a açmaktır.”
  Yürek Fethi - s.53
  121. “Ben Müslümanım ama şeriatı reddediyorum” demek harikulade bir
  saçmalık ve zifiri bir cehaletin belgesidir.” Dağarcık-1 s.104

  İSLAMİ İLİMLER

  122. “Bizce usul-u fıkhın dahi yenilenmesi yeterli değildir.
  Asıl yenilenmesi gereken usul-i tefakkuhtur”
  Yokluğunda düşülmüş notlar- s.248
  123. “Fıkhı,düşünmeyi ögrenmek için okuyunuz.” Tavsiyeler-1 s.30
  124. “İbadet fıkhını bilmek gibi,meslek ve iş fıkhını da bilmek,boynunuza
  borçtur.” Tavsiyeler-1 s.30
  125. “Nakille aklın yeniden kucaklaşması,ümmetin dirilişinde nefha-i sur
  işlevi görecektir.” Yahudileşme Temayülü” s.330
  126. “Muhammedi davetin hemen ardından ortaya çıkan siyasi ve
  kelami okullarının çoğu özünde indirgemeci bir mantığa
  dayanıyordu.” Üç Muhammed s.128
  127. “İslam medeniyeti fıkıh medeniyetidir. Üç Muhammed s.199
  128. “İslam medeniyetinde fıkıh entellektüel bir bilgi sahası olmaktan
  daha çok işlevsel bir alandır.Ve müslümanca bir hayatı inşa için
  kullanılan bir numaralı enstrümandır.' Üç Muhammed s.199
  129. “İslam toplumu için fıkıhsızlık sadece hukuksuzluk değil aynı
  zamanda hayatsızlıktır.' Üç Muhammed s.199

 • mustafa islamoğlu18.03.2005 - 21:57

  Mustafa İslamoğlu'nu eserlerinden seçmeler - 8
  -----------
  95. “İman pazarlık götürmez.Kimse ‘bir kazan balın içine bir kaşık pislik
  karışsa ne olur diyemez.Şirk te zaten budur; imanda hak-batıl şirketi
  kurmak”. Yokluğunda düşülmüş notlar s.136
  96. “İmanı ilgilendirmeyen meseleleri iman konusu etmeyiniz ki,akide
  sulandırılmış olmasın.” Tavsiyeler-1. s.23
  97. “İbrahimi imana sahip olmak, Allah’a fatura
  çıkarmamaktır.”Yahudileşme Temayülü- s.169
  98. “İmanda pazarlık olmaz.” Yahudileşme Temayülü- s.175
  99. “Müslüman şahsiyetin hayatı eyleme dönüşmüş imanın ta
  kendisidir.” Yürek Fethi- s.117
  100. “İktidarı elinden alınmiş bir iman sadece bir yürek
  aksesuarıdır.”Yürek devleti- s.48
  101. “Şeytanın dostlarının şeytanın iktidarı için gösterdiği
  fedakarlık,gayret ve kararlılığı imanın dostları iman için
  göstermiyorlarsa şeytanın iktidarı nasil yıkılır? ” Dağarcık- s.102
  102. “İmanın tarihi insanın da tarihidir.”İman- s.15
  103. “Tevhid imanın özetidir.”İman- s.123

  İNSAN

  104. “Ruh acıkır.İnsanlar acıkan ruhlarını doyurmak için sahici gıdalar
  bulamazlarsa,sahte emziklere sarılır.”
  Yokluğunda düşülmüş notlar s.233
  105. “Gayesiz olmak ot olmaktır.” Tavsiyeler-1- s.9
  106. “İnsanları sevinçler değil,kederler eğitir.”Tavsiyeler.1- s.71
  107. “İnsanın mutluluğu için dökülen 3 damla kutsaldır:Kan, gözyaşi ve
  alın teri” Yürek Fethi s.38
  108. “Dünyada söylenecek sözü olmayanlar, yaşıyor olmanın hakkını
  vermeyenlerdir Yürek Fethi s.101
  109. “Davasız insan,hedefsiz, gayesiz insandır.Hayatının bir gayesi ve
  hedefi olmayan kimsenin bir kişiliği ve kimliği de olmaz.”
  Yürek Fethi s.101
  110. “İnsanın düşüncesi haysiyetidir.Düşünceyi yasaklayan her kanun
  eşkiya kanunudur.” Dağarcık-1. s.119
  111. “İnsan haklarının ihlali insan olan herkesi ilgilendirir.”
  Dağarcık-1. s.241
  112. “İnsanlar pirince benzer.Kitaplar da öyle.Hiç kimsenin baştan sona
  tüm yaptıkları iyi ve doğru degildir.yine vahy müstesna hiç
  kimsenin tüm yazdıkları baştan sona iyi ve doğru değildir.Bazen
  pirincin taşını,bazen de taşın pirincini ayıklayınız.Ne bu pirinç taşlı
  diye kaldırıp çöpe atınız.Ne de taşıyla birlikte pişiriniz.İkisi de
  adaletsizliktir.İfrat ve tefrittir.” Dağarcık-1. s.275
  113. “Çok iş yapan çok hata yapar.Aslolan kasıtlı yapmamak,hata da
  ısrar etmemek ve hain olmamaktır.” Dagarcik-1. s.275
  114. “Mahlukatın en şereflisi olan insanın,kendisine kul olacağı tek
  varlık,mevcudatın en şereflisi olan Allah’tır.” Dağarcık-1. s.125
  115. “Bizler İslam’ın hayranıyız,dahası kurbanıyız.Fakat İslam’ın insanı
  olamadık henüz.Çünkü Allah’ın insanı üzerinde yarattığı altın
  dengeyi bulamadık” Yürek devleti-s.28

 • hz.muhammed06.03.2005 - 19:04

  Şair ne güzel anlatmış....

  ' Muhammet (sav) bir insandı.Lakin O, sıradan bir insan değildi.Onun insanlar içindeki yeri,Yakut'un sıradan taşlar içindeki misali gibidir.'