Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • emek15.10.2003 - 20:47

  en yüce değer...

 • özlem15.10.2003 - 20:44

  tanıdığım en kötü, en adi, en salak....en'ler saymakla bitmez.... bi varlık insan da değil!

 • bedava15.10.2003 - 20:38

  bedava sirke baldan tatlıdır... :)

 • anarşizm15.10.2003 - 20:34

  Anarşistler hem kendileri için hem de diğerleri için özgürlüğe en yüksek önceliği verirler. Aynı zamanda bireyselliğin -yani her bir insanı biricik yapan niteliğin- insanlığın en önemli yanı olduğunu düşünürler. Fakat aynı zamanda bireyselliğin bir boşlukta varolmadığının, toplumsal bir fenomen olduğunun da farkındadırlar. Toplumun dışında bireysellik mümkün değildir, çünkü bir kimsenin onu yaymak, geliştirmek ve büyütmek için diğer insanlara gereksinimi vardır.

 • anarşizm15.10.2003 - 20:32

  Anarşizm, anarşiyi yani 'efendinin, hükümdarın olmamasını' (P.J. Proudhon, What Is Property) amaçlayan politik bir kuramdır. Diğer bir deyişle, anarşizm bireylerin birbirleriyle eşitler olarak özgürce işbirliği içinde olabileceği bir toplum yaratmayı amaçlayan politik bir kuramdır. Böylece, anarşizm gerekli olmadıkları gibi, bireye ve onların bireyselliğine zararlı olan tüm hiyerarşik kontrol biçimlerine de -ister devletin isterse kapitalist olsun- karşı çıkar.

 • allah (c.c)15.10.2003 - 20:19

  yok