Kültür Sanat Edebiyat Şiir

sembolizm sizce ne demek, sembolizm size neyi çağrıştırıyor?

sembolizm terimi Tarhan Tekelioglu tarafından tarihinde eklendi

 • Elif Ef
  Elif Ef

  Dış dünya olduğu gibi değil, algılandığı gibi yansıtılır.

  Şiirlerde alacakaranlık, ay ışığı, gün doğumu, gün batımı gibi belirsiz görüntüler yansıtılmıştır.

  Sembolistlere göre şiir sessiz bir şairdir.

  Şiir düşünceye değil, duygulara seslenmlidir.

  Şiirde anlam kapalı olmalı, şiiri herkes farklı yorumlamalıdır..

 • Emma Libertarian
  Emma Libertarian

  Simgelerle örülü bir edebiyat akımı.
  Türk edebiyatı ile tanıştıran Cenap Şehabettin
  olmakla birlikle,
  edebiyata ustalıkla uygulayan Ahmet Haşim
  olmuştur...

  Asıl öncüsü Charles Baudelarie.

 • Cengiz Tekin
  Cengiz Tekin

  Şiirdeki gerçekçiliğe (parnasizm) tepki olarak 1880′ li yıllarda Fransa’da doğmuştur. 1885 ve 1902 yılları arasında da en verimli dönemini yaşamıştır.
  Deneysel bilimlerin gelişmesi, doğayı ve insanı maddesel, somut gerçekçiliğiyle kavrama düşüncesi sanatta “gerçekçiliği” doğurmuştu. Gelinen bu aşa­manın toplumsal ve sanatsal boyutu, insanı mutlu etmeye yetmedi. Tersine, bunalıma sürekledi. Sanatta da “idealist felsefe”ye dayalı bir arayış başladı. Bu arayışın sembolizme yönelik İlk durağı Dekadizm (çöküşçülük) oldu. önderliğini Fransız ozan, Jules Laforque yaptı. Hareket, toplumsal ve sanatsal alanda başkaldırıyı, yerleşik beğenileri değiştirmeyi, karamsarlığa, hayal ve duyarlığa yer vermeyi amaçlar. Bu anlayışa sahip sanatçılar, sonradan sembolizm (simgecilik) akımı için de yer aldılar.
  Alman filozofu Schopenhaur’ın dünyayı “hayali ve gizemli olgular’* oiarak gören idealist felsefesi sembolizmin düşünsel kaynağını oluşturmuştur.  Sembolizmin Özellikleri:

  1. Sembolizm, şiire duygu ve hayali getirmesi yönüyle romantizmle benzerlik taşır. Diğer benzer yan her iki akımın da öznel oluşudur. Bu benzerlik­lere karşın sembolistler, kendilerinden önceki tüm şiir anlayışlarına karşı çıkmışlardır.
  2. Sembolistler, dış dünyanın görüntülerini so­mut nesnel gerçeklikleriyle değil de; bu görüntülerin sezgilerinden, izlenimlerinden yansıyan niteliklerini şiire aktardılar. Duyguların, dış dünyayı ancak oldu­ğu gibi değil, onu değiştirerek ulaştırabileceğini düşündüler.
  3. Sembolist ozanların doğa görüntülerini yarı aydınlık ortamlar oluşturur: sararmış yapraklar, akşamın alacakaranlığı, durgun göller, kızıl gün batımı, ayışıklı geceler.,,Bu görüntülerde net değil, neredeyse, tül bir perdenin ardından yansıyan biçimiyledir.
  4. Sembolistler, sembol ve mecazlarla dolu ka­palı bir anlatımı seçtiler. Herkesçe farklı algılanabi­lecek yorumlanabilecek şiiri hedeflediler.
  5. Sembolizmin şiir anlayışı: sözcüklerle yapılmış bir beste olarak gördüklerinden, şiirde müzikselliğe önem verdiler. Ölçü, uyak biçimsel özellikleri ikinci planda düşün­düler. Şiirdeki müziği özle biçim arasında bir uyum öğesi oiarak gördüler.
  6. Sembolistler “sanat için sanat” görüşüne bağlı kalarak toplumsal, siyasal sorunlara uzak durdular.
  7. Sembolizmin ilkelerini, kuramını. Stephen Mallarme oluşturmuş, bildirgeyi ise Jean Moreas yayımlamıştır. Sembolizmin öncüsü ise. bu akımın ortaya çıkışından önce ürünler veren Charles Boudelaire’dir.
  8. Sembolizm şiir akımlarından biridir.

  Sembolizmin Önemli Temsilcileri:

  Charles Baudelaire - şiir
  Stephane Mallerme - şiir
  Paul Verlaine - şiir
  Arthur Rimbaud - şiir
  Paul Valery - şiir
  Maunce Maeterlinck - tiyatro

  Sembolizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:

  Cenap Şehabettin - şiir
  Ahmet Haşim - şiir

  Önemli Not:

  Ahmet Hamdı Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı.. gibi şairlerde de yer yer sembolist akımdan etkilenmeler görülür. Bu akımın ortaya çıkışından önce, Divan şiirinde Şeyh Galip (1757-1799) in yazdığı kimi şiirlerin simgeciliğe uygun düştüğü söylenebilir.

  Sembolist Şiir Örnekleri

  İÇE KAPANIŞ

  Derdim, yeter, sakin ol, dinlen biraz artık; Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam; Siyah örtülere sardı şehri karanlık; Kimine huzur iner gökten, kimine gam.
  Bırak, şehrin iğrenç kalabalığı gitsin, Yesin kamçısını hazzın sefil cümbüşte. Toplasın acı meyvesini nedametin, Sen gel, derdim, ver elini bana, gel şöyle.
  Bak göğün balkonlarından, geçmişler seneler Eski zaman esvaplarıyle eğilmişler Hüzün yükseliyor, güler yüzle, sulardan
  Seyret bir kemerde yorgun ölen güneşi Ve uzun bir kefen gibi doğuyu saran Geceyi dinle, yürüyen tatlı geceyi.

 • Busra Korkmaz
  Busra Korkmaz

  Güzel bir edebiyat akımı...
  Ne güzeldir sembolizmin olduğu şiirler...

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  hımm....

  her doğrunun heryerde aşikarâne söylenmiyeceğine en güzel misaldir bu akım...

  kişinin idrakine,anlayışına,iz'anına bırakılır çoğu zaman...ki böyle de olmalıdır...
  sembolizmin en güzel uygulamaları bana soracak olursanız naçizane ''tasavvuf eserlerindedir'' derim hiç düşünmeden...

  misâl; Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk ı...baştan sona sembolizmdir....


  gerçi Şeyh Galip bu eserinde yeni semboller kullanmamıştır evet,Feriddüdinn Attar ve daha bir çoklarının teşbihlerine benzetmelerine bu muhteşem eserde de rastlanır...

  Aynı gün doğmuş Hüsn ve Aşk isimli iki çocuğun aşk hikayesi üzerine kuruludur eser...
  Hüsn ki; güzelliktir bu eserde Allah'ı sembolize eder...

  Aşk ki; bu yolda Allah'a kavuşmaya çalışan garîbi,yolcuyu,sâliki temsil eder....

  mekteb-i edeb de Molla Cünun adlı hocanın rahle-i tedrisine verilirler....Hüsn ve Aşk birbirlerine meyl ederler fakat Hayat adından bir başka arkadaşları,ikisini ayırmak için durmadan çalışır...

  velhâsılı gerçekten sembolizmin en muhteşemlerinden olmasının yanında ruha dokunanlardandır eser....

  ...............

  bir soluklanıp Ahmet Hâşim'i de demeden geçmiyelim...

  kendileri de Sembolizmin sevdiğimiz kalemlerindendir...
  akşamların,gecelerin Şairi....

 • Gulsahnur
  Gulsahnur

  Cenap Şahabettin

 • Serkan Akkoç
  Serkan Akkoç

  simgecilik

 • Özkan Özvurmaz
  Özkan Özvurmaz

  bence şudur

 • Feriba Ayadi Karakoç
  Feriba Ayadi Karakoç

  Franz Kafka,David Lynch,Isidore Ducasse....