Kültür Sanat Edebiyat Şiir

kutadgu bilig sizce ne demek, kutadgu bilig size neyi çağrıştırıyor?

kutadgu bilig terimi Yusuf Bozan tarafından tarihinde eklendi

 • rabia
  rabia

  yusuf has hacibin yazdığı eserdir .uygur havzasında ortaya çıkan ve islam esasları,ilim değerlerini harmanladığı türk dilindekaleme alınmış siyasetname

 • Senem Se
  Senem Se

  Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar.

  Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer.

  Kutadgu Bilig'den

 • Zarina Can
  Zarina Can

  Kutadgu Bilig, 11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan) 'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eser.
  Eserin Genel Özellikleri:
  1. 11. yüzyılda yazılmıştır.
  2. Yusuf Has Hacib yazmıştır.
  3. Mesnevi tarzında yazılmıştır.
  4. Siyasetname türünün ilk eseridir.
  5. Eserde kullanılan bazı sözcükler günümüzde de kullanılıyor.
  6. Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır.
  7. Nazım birimi beyittir. (Redif ve kafiye kullanılmıştır.)
  8. İslamiyet'in Türklerce kabulünden sonraki ilk yazılı eserdir.
  9. Allegorik ve didaktiktir.
  10. Bazı bölümlerinde ansiklopedik bilgiler içerir.
  11. 'Kutlu Olma Bilgisi' veya 'Mutluluk Veren Bilgi' olarak Türkiye Türkçesine aktarılabilir.
  Kitabın İçeriği:
  Eser, 4 ana unsur ve bu 4 unsuru temsil eden sembolik şahsiyetler üzerine kurulmuştur.

  İsim Anlamı Meslek Sembolü
  Kün-Togdı 'Gün Doğdu' Hükümdar Adalet
  Ay-Toldı 'Ay Doldu' Vezir Mutluluk
  Ögdülmiş 'Övülmüş' Bilge:vezirin oğlu Akıl (ya da Bilgi)
  Odgurmış 'Uyanmış' Derviş Akıbet (Yaşamın sonu)

  Kitap, baştan sona bu 4 sembolik şahsiyetin karşılıklı konuşma ve münarazalarından oluşmuşmaktadır. Eserde Tanrı, Muhammed Peygamber, Dört Halîfe ve Kara Buğra Hân methedilikten sonra; iyilik etmenin faydaları; bilgi ile aklın meziyet ve faydaları; devletin sıfatı; adalet vasfı; hükümdarın vasıfları; vezirin, kumandanın, ulu hâcibin, kapıcıbaşının, elçilerin, kâtibin, hazinedârın, aşçıbaşının, içkicibaşının, hizmetkârların vasıfları; dünyanın kusurları; ahiretin kazanılması; beylere hizmet etmenin usûl ve nizâmı, hizmetkârlarla nasıl geçinileceği, avâm ile nasıl münâsebet kurulacağı, Ali evlâdı, âlimler, tabipler, efsûncular, rüya tâbircileri, müneccimler, şâirler, çiftçiler, satıcılar, hayvan yetiştirenler, zenâat erbâbı, fakirler ile münâsebet; evlilik; çocuk terbiyesi; hizmetçilere nasıl muâmele edileceği; ziyafete gitme âdabı; ziyafete davet usûlü; memleketi tanzim etme usûlü; doğruluğa karşı doğruluk, insanlığa karşı insanlık gösterilmesi; zamanın bozukluğu ve dostların cefası konuları işlenmiştir.
  Eser, 6645 beyit, 85 bâbdan oluşmaktadır.

  P.S.: Hadi, kolay gelsin ;)

 • Tenni Terenne
  Tenni Terenne

  İnsanın süsü yüzdür, yüzün süsü göz!
  Aklın süsü dildir, dilin süsü söz!

 • Emma Libertarian
  Emma Libertarian

  -Mutluluk veren bilgi-

  Yusuf Hac Hacib, aruz vezni başlangıcı, İslami Devir Türk edebiyatı, Hakaniye
  lehçesi, mesnevi vs vs.

 • Hüzün Yalçın
  Hüzün Yalçın

  Recep Tayyip Erdogan' in uygulamasi gereken Siyaset anlayisidir... Kutadgu Bilig, Türk-Islam-Aleminin devletinin huzurlu bir yasam yasamasina sebeb olabilecek uygulanmasi gereken hukuk ve nizam rehberidir... Yusuf Has Hacip' in ruhu sad olsun...

  Kutadgu Bilig' den bir demet özdeyis:

  'Halkin yükünü hafifleten kimse insanlarin iyisidir.'
  'Adalete dayanan yasa, bu gögün diregidir.'
  'Menfaat sandalyeye benzer; basinda tasirsan seni kücültür, ayaginin altina alirsan seni yükseltir.'

 • Deniz Yanık
  Deniz Yanık

  kelime anlamı mutluluk veren bilgi
  1070 de yazılmış
  geçiş dönemi eseri
  Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış
  İlk siyasetname
  Türk edebiyatında mesnevi nazım geleneğini başlatmış
  Sembolik bir anlatım kullanılmış
  Karahan Hükümdarı Tabgaç Buğra Han a sunulmuş
  Hakaniye Lehçesiyle yazılmış
  eserde akıl bilgi dil iyilik mutluluk doğrulur üzerinde durulmuş

 • Menderes Yıldırım
  Menderes Yıldırım

  Mutluluğun resmini yapan kitap Kutadgu Bilig.Nazım'a hatırlatırım.O yaptıramamıştı Dino'ya. Yusuf Has Hacip yapmış 1000 yıl önce.

 • Selman Demir
  Selman Demir

  saadet veren bilgi anlamdadır yusuf has hacip tarafından yazılmıştır ahlak ve sosyal konuları içerir 600 beyit 173 dörtlükten oluşmaktadır.

 • Ertuğrul Osman
  Ertuğrul Osman

  saadet veren bilgi.1070 yılında yusuf has hacip tarafından yazıldı.

 • Ümit Özdemir
  Ümit Özdemir

  kutadgu bilig şeklinde düzeltilmeli.