Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ıslahat fermanı sizce ne demek, ıslahat fermanı size neyi çağrıştırıyor?

ıslahat fermanı terimi Göktürk Kutluhan tarafından tarihinde eklendi

 • Tuna Ceylan
  Tuna Ceylan 25.05.2023 - 17:25

 • Ben Efleck
  Ben Efleck

  Islahat fermanı 1856 yılında yayımlanmış bir haklar bildirgesidir.Osmanlı devleti 1839 yılındaki Tanzimat fermanını kendi insiyatifiyle ilan ederken Islahat fermanını Osmanlıya kırım savaşında yardım eden devletlerin baskısıyla ilan etti.Nitekim birçok İngiliz ve Fransız bu savaş sırasında Osmanlı yada bir müslüman devlet için ölmüştü.Bunu bir şekilde İngilizlerin anlatması lazımdı bunun içinde osmanlı ülkesinde hristiyanlar için haklar kazandık vatandaşlarımız boşa ölmedi diyebilmek için Osmanlıya ilan ettirmişler ve Paris barış antlaşmasına madde olarak koymuşlardı.Bu fermandan sonra giderek gayri müslim vatandaşlar önem kazanmağa başlarken müsliman halk zor durumlara düşmeye başladı.Bunu bırakın buna en çok kızan yine imtiyazlı azınlıklar olan Ermenilerdı çünkü artık bütün azınlıklar imtiyaz kazanmıştı.Onlarla eşit hale gelmişlerdi.Ferman aynı zamanda Osmanlıcılık politikasının bir gereği idi yani halkı Osmanlı adı altında birleştirmek ve azınlık yada osmanlı deyimi ile ekalliyet denen zümreleri bir araya getirecek alt yapı hazırlamak.Bunun en önemli ayağı bu fermandır.Bu ferman gereği gayri müslim halk da asker olacaktı ama onlar bedeli askeriye ödemeyi tercih ettiler çünkü ufak bir bedelle hayatlarına devam ediyorlar ve varsa dükkanı,ticari işleri bırakmıyorlar zenginleşiyorlardı.Müslüman halk ise savaşlarda yok oluyor ve neyi varsa bırakıp savaşa gittiğinden bir türlü ticarete giremiyorlardı.Müslüman halk bedel ödeyemezdi.Bu yüzden bütün ticari etkinlik zaman içnde gayri müslimlerin eline geçti ve müslümanlarda sanki onların askeri gibiydiler bu durum İttihat terraki tarafından ele alınmış ve gereken tedbirler alınmıştır.

 • Kara Dut
  Kara Dut

  1876 ıslahat fermanı ile gayrimüslüm vatandaşlara cok sayıda hak verilmiştir.buna ragmen bu haklardan memnun kalmamışlardır

 • Gunseli Atik
  Gunseli Atik

  müslüman olmayan halka verilen haklar

 • Tuba Doğukut
  Tuba Doğukut

  osmanlı devletinin yıkılmasını yavaşlatmak ve avrupalı devletlere yaranmak amacı ile yapılmış bir fermandır
  gayrimüslimlerin hakları artmıştır ve bence iyi olmamıştır

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  Avrupalıların sürekli iç işlerimize karışmasına sebep olan iki fermandan biri diğeri Tanzimat Fermanıydı.

 • Turgut Can Demiral
  Turgut Can Demiral

  bugünkü avrupa uyum yasalarından hiç ama hiçbir farkı yok...

 • Tuğba Tiryaki
  Tuğba Tiryaki

  kırım savaşı sırasında İngiltere ve Fransa,Osmanlı Devletine yardım etmişti.Bu devletler,yaptıkları yardıma karşılık,Osmanlı devletinden Hristiyan halka bazı haklar daha verilmesini istediler.Osmanlı devletide Paris antlaşmasına,Hristiyanların koruyucu herhangi bir madde konulmasını engellemek için Islahat Fermanını (1856) yılında yayınladı.Islahat fermanının yayınlanmasının bir diyer nedeni ise avrupa devletlerinin osmanlının iç işlerine karışmasını önlemektir.

 • Akman Demir
  Akman Demir

  yenilik

 • Selcen Yalçınkaya
  Selcen Yalçınkaya

  Tanzimat fermanının veledi zinasıdır..çok bağışlayın bence öyle yani....

 • Mehmet Ali Semenoğlu
  Mehmet Ali Semenoğlu

  Sultan Abdülmecit Han zamanında, Sadrazam Musatafa Reşit Paşa tarafından hazırlanarak, 3 Kasım 1839’da Topkapı sarayının Gülhane bahçesinde okunup ilan edilip ve Islahat programını bildiren belgedir.
  Amacı Avrupadaki teknik ilerleme Osmanlıyı çaresiz bırakmaya başlamıştı. Yeniçerilerdeki bozulma ve devlet memurlarının şahsi çekişmeleri, hıristiyan azınlıkların kışkırtılması ve bir çok olumsuzlukların sonucu olarak iyileştirme kararı alındı. Tanzimat Fermanı’ndan çok önce Osmanlı Sultanları tarafından fark edilerek çeşitli ıslahat hareketleri planlandı ve uygulandı. Yeni çeri ocağının kaldırılması, kılık kıyafetin düzenlenmesi, eğitim müesseselerindeki ıslahatlar, teknolojik gelişmeleri devlete sokmak gayretleri bunlardan bazılarıdır.

 • Murat Turap
  Murat Turap

  ISLAHAT FERMANI

 • Mustafa Akyol
  Mustafa Akyol

  değişim

 • Oktay Karaca
  Oktay Karaca

  bozuk gittiği düşünülenleri düzeltmek için çıkarılan padişah sözü.