Kültür Sanat Edebiyat Şiir

fetih sizce ne demek, fetih size neyi çağrıştırıyor?

fetih terimi İsmi Mahfuz tarafından 12.04.2007 tarihinde eklendi

 • Elif Şahin
  Elif Şahin 05.07.2009 - 11:49

  Kimden: Mehdî KIZILBAŞBUĞTÜRK
  Kime: Grup: Biat ALLAH İçindir
  Tarih: 5.7.2009 11:45 (GMT +2:00)


  Konu: İSTANBULUN İKİNCİ FETHİ MESELESİ:


  *İstanbul'un fethinin ancak Mehdi'ye nasip olacağını * ileri sürdüler...

  *Fatih Sultan Mehmed Han,padişahlığının birinci senesinde devrinin ünlü alimlerini ve devlet adamlarını Edirne'de topladı...Onlarla İstanbul'un fethini görüştü ve reylerini aldı...Hiçbiri fethe razı olmadı...Sebeb olarak da *İstanbul'un fethinin ancak Mehdi'ye nasip olacağını * ileri sürdüler...Nihayet Akşemseddin durumu öğrendi ve dedi ki: *İstanbul'u evvela Sultan Mehmed Han fethedecektir...Daha sonra frenkler alacaklar,Mehdi işte onlardan İstanbul'u kurtaracak,fetheyleyecektir...* Bu kanaatini kabul ettirebilmek için alimlerle münakaşa ve mübahase etti...Fatih de bunun üzerine sözüne itibar etti; inandı ve hazırlığa başladı...*

  Kaynak:(Menakıb-ı Akşemseddin,Varak,9a-10 b,Süleymaniye Kütüphanesi...)
  Kaynak: Mehdilik,Doç.Dr.Avni İLHAN; Shf.148,149...

  * * * * * * * * * * *(*) ! ...zuhuru yakındır?

  Mehdi Akşemseddin Fatih Ebu Eyyub el ENSARİ cevaplıyor:

  ...sultan mehmed hanın,edirnede,istanbulun fethini düşündüğünü açıkladığı meşveret meclisinde,**bir çok kereler teşebbüs edildiği halde fethin müywesser olmadığını,hadisler de neklederek,konstantiniyyenin fethi Mehdinin işidir** denildiğini duyduğu zaman akşemseddin:

  ...**konstantiniyyeyi evvela sultan mehmed han fetheyler,sonra ben-u asfar (rumlar ve haçlılar) ve ben-u asfar elinden yekrar Mehdi fetheyler? ** der?

  ...cigay kardeşim buna ne diyeceksiniz?

  ...bakın size bir hatırlatmada bulunayım:

  ...ingilizler istanbulu işgal ettikten sonra atatürk şu meşhur sözü söylemiştir:

  ...geldikleri gibi giderler?

  ...peki şimdi bu olay akşemseddinin haber verdiği gibi gerçekleş miyor mu?
  ...ve bizler bu durumda atatürkü mehdi mi? ilan etmeliyiz? yoksa akşemseddini mi? eleştirmeliyiz?

  ...ve ben size doğrusunu söyleyeyim? aslında akşemseddine murakabe yoluyla atatürk gösterilmiştir? dolayısıyla akşeyh ahirzaman mehdisini değil atatürkü görmüş olabilir?

  ...ama hakkı batıl batılı hak gösteren şu mesühüdde(cc) alin ikliminin hakim olduğu imansız vede amansız ahirzamanımız bizden başka bu gerçeği hiç kimseciklere yazdırmamıştır?

  ...çünki akşemseddinin şu tarifi atatürkü yücelttiği için vede işleri çıkılmaz hale getirdiği için bazı mutassıp din adamlarını korkutmuştur? ama mehdi hiç bir kınayıcının kınamasından korkmadan bu gerçeği nbize anlatm9ıştır?

  ...aslında biz kimseyi alçatmak yada yüceltmek çabası içinde değil? bilakis hikmetlerle mehdiye zemin hazırlamaktayız?

  ...işte sizin eleştiriniz emsal teşkil etti ve cevabını buldu?

  ...biz şimdi bu cevabımızı herkese ulaştıracağız ve herkesde gerçeği bizim aracılığımızla öğrenecek ve o gerçek bizleri özgür kılacaktır? gerçeğe hu?

  ...mehdinin zuhuru yakındır?

  ...imza:

  ...ayhanaytaç? ((tasavvufçu + nefsikolog))

  * * * * * * * * * * *(*) ! ...zuhuru yakındır?

  AHMED MUHSİN MERİÇ


  Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'i İstanbul'un fethi meselesinde en ziyade teşvik eden ve 'Fatih' ünvanına layık bir kisveye bürünmesinde ihtimam ve himmetini esirgemeyen kişi elbette ki 'Akşeyh' namıyla ma'ruf Akşemseddin Hazretleri (1390-1459) idi. Akşeyh, fethin hem maddi hem manevi, iki yüzü olduğunun farkındaydı.

  Çünkü Fahr-ı Alem (asm) 'dan rivayet edilen hadis-i şerifler hem komutan ve askerlerden müteşekkil bir ordunun İstanbul'u fethinden, hem de silahsız, kan dökmeden; tevhid, tesbih, tahmidlerle, vukubulacak; Al-i Beyt'ten bir mübarek zatın kumandasındaki manevi bir ordunun İstanbul'u fethinden haber veriyordu. Buna binaen Akşeyh; İstanbul'un, geleceği hadislerle sabit olan Mehdi eliyle ikinci kez fethedileceğini gayet iyi biliyordu.

  Devrin ulemasının hadislerin ifadesinden yola çıkarak Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedemeyeceğini söylemelerine mukabil, Akşeyh bir değil, 'iki fetih' vukubulacağından hareketle, ulemanın bu yöndeki itirazlarına karşı çıkıyor ve mütemadiyen Sultan Mehmed'e fetihname denebilecek müjdeli mektuplar yazıyordu.

  'İstanbul'u önce Mehmed fethedecek, sonra İstanbul ehl-i salibin eline geçecek, daha sonra da Mehdi İstanbul'u tekrar fethedecek' diye devrin ulemasına cevap veriyordu. (Risaletü'n- Nuriye, Akşemseddin, A. İhsan Yurd, İstanbul, 1972) .

  İşte hadislerle sabit olan ve Akşeyh'in de müjdelediği ikinci fethin kumandanı Mehdi ve yine hadisin ifadesi ile 'hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen' kahraman askerlerden müteşekkil nurani ordusu, evvelemirde kalplerdeki Ayasofya'nın kapılarını açacak ve fethin sembolünün ibadete açılması ile ikinci fetih gerçekleşecek. ('Akşeyh'in Nurlu Müjdesi Ve İkinci Fetih', 25. 05. 2000)

  * * * * * * * * * * *(*) ! ...zuhuru yakındır?

  Hazreti Ali'nin devri yürüye
  Ali Kim olduğu bilinmelidir.
  Alay,alay gelen gaziler ile
  Şehitlerin öcü alınmalıdır

  Kendin teslim eyle bi serçeşmeye
  Er odur ki yarın senden şaşmaya
  Bir munafık bin gaziye düşmeye
  Hak aşkına Kılıç çalınmalıdır

  Yer yüzünü kızıl taçlar bürüye
  Münafık olanın bağrı eriye
  Sahib-i zaman emri yürüye
  Mehdi kim olduğun bilinmelidir.

  Pir sultanım ey dur Dede Dehman
  Kendine cevretme andan gel heman
  İstanbul şehrinde ol Sahib-i zaman
  Tac-ı devlet ile sallanmalıdır.


  Zikr-i Hakikatimizdir...
  ______________________
  Baki Gerçekler Demine Hu Dost Allah Eyvallah...
  Gerçeğe Hu Mü'mine Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman...

 • Leyla
  Leyla 09.09.2007 - 00:53

  FETİH! ! ! bana neleri anımsatmıyor ki...sevmeyi,özlemi,acıyı,tutkuyu,ağlamayı,gülmeyi,aşkı bir insanın hissedebileceği ne kadar anlamlı duygu varsa hepsını onunla tanıdım, onu severek tanıdım o bunu hiç bir zaman anlayamasada...Fetih:senelerdir aşık olduğum insanın adı fetheden anlamına gelmekte ayrıca kuran-ı kerimde de Fetih suresi yer almaktadır.

 • Stagustinus
  Stagustinus 13.04.2007 - 21:29

  Kuran'da bir sure.

 • Asuva Dans Pistinde
  Asuva Dans Pistinde 13.04.2007 - 15:44

  sanki dünyada fethededilen tek yer istanbul.. çünkü benimde aklıma ilk orası ve fatih sultan mehmed geliyor. okulda kelimeyi cümle içinde bu şekilde kullanmaktan, anlamını söyleyemeyen sürekli her kelimeyi cümle içinde kullanan yetenekler geliştirdik...helal valla!

 • Eftelya
  Eftelya 13.04.2007 - 11:17

  Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın?
  Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!