Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Şiir Yarışması
 • devrim04.01.2005 - 00:32

  üretim araçlarının ve bir bütün olarak üretim güçlerinin gelişmesinin düzeyi ile mülkiyetin özel biçimi yani üretim lişkileri arasındaki çelişki devrimin doğmasına yol açar.üretici güçlerin gelişme düzeyiyle uyumlu üretimilişkilerinin kurulmasına devrim denir...
  lenine göre devrimin olgunlaşmış sayılabilmesi için:öncelikle bize karşı olan bütün sınıfl güçlerinin,kendi güçleri üstünde olan bir mücadeleyle yeteri kadar zor durumda yeteri kadar birbirleriyle dolaşmış ve zayıflamış durumda olup olup olmadıkları
  ara unsurların duraksayan ve sallanan tutarsız unsurların halkın gözünde itibarlarını yeteri kadar kaybedip kaybetmedikleri
  ploriteryanın saflarındaburjuvaziye karşı en keskin eylemdenyana güçlü bir bilincin ortaya çıkıp çıkmadığını bilmemiz gerekmektedir.....

 • mahir çayan04.01.2005 - 00:15

  mahir çayan bence marksizm ve leninizmi tamamen yalnış anlamış biridir.o marksizm ve leninizmi günümüz koşullarına göre geçerli olan ve olmayan olarak ayırmış ve birbirinden tamamen farklı kavramlar olarak bibirlerinin karşısında yer aldıklarını savunmuştur.mahir çayan marksizim leninizmi kendi düşüncelerini sağlamlaştırmak için yalnış yorumlamıştır...marksın ve leninin savaş hakkındaki düşüncelerini yalnış yorumlamıştır.fakat o günkü şartlarda halkı silahlı mücadeleye götürmek için yapabileceği başka bir şey yoktu fakat marksizm leninizmin yalnış yorumlandiğı kesin bir kanıttır....

 • emek03.01.2005 - 23:03

  EN YÜCE KAVRAM EMEKTİR VE EMEK EVRENSELDİR! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 • sevgi03.01.2005 - 23:02

  sevgi güzellik ister güzellik EMEK ister.güzelliktende değil yürekte ateş ister.......