Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ali Küçük
Ali Küçük

'MEVZUUNU BULAMAZKİ BEN DİYEBİLSİN'

 • dabbe'tül arz08.09.2006 - 18:18

  12) KURAN' nın 27.ci suresi olan NEML suresinin 82.ci ayetinde geçen; Kıyamet sırasında ortaya çıkacağı anlatılan ve Çeşitli şekillerde yorumlanan DABBE (Dabbetül Arz) kelimesinin gerçek anlamını biliyormusunuz?
  *Neml Suresinin 82.ci ayetinin Türkçe çevirisi şöyledir. 'O söz, başlarına geldiği zaman onlara yerden bir DABBE çıkarırız. O onlara, İnsanların ayetlerimize inanmadıklarını söyler.' (Prof.Dr. Süleyman ATEŞ) Bu ayette geçen DABBE kelimesi: Canlı demektir. Orjinal kelime DABBETÜL ARZ olarak geçer. Yani 'Arz'dan-Yerden-Yeryüzünden çıkacak Canlı' anlamındadır.
  *İslami çevrelerde DABBETÜL ARZ; Kıyamet zamanı ortaya çıkacağına inanılan korkunç bir yaratık-hayvan-canavar olarak tasvir edilir. Bazı anlatımlarda, Kıyametin öncüsü olarak ortaya çıkacak bu Hayvanın, 30 metre boyunda olacağı, Arapça konuşacagı, Bir elinde Hz.Süleyman' ın mührü, diğer elinde Hz.Musa' nın asası'nın bulunacağı, Hz.Süleyman' ın mührü ile inananların alnına 'Mümin' inanmıyanların alnına da 'Kafir' damgasını vuracağı, Müminlerin damgasının Ak, Kafirlerin damgasının Kara olacağı anlatılır. Bazı Yorumcular ise DABBE' nin Tank, Uçak, Denizaltı, Kamyon olabileceğini yazmışlar, Bu nedenle şu anda Dünya'nın 'Kıyamet zamanı' içinde bulunduğunu açıklamışlardır.
  *Tevrat' ta Ezra adıyla geçen ve Tevrat' ı derleyen kişi olarak bilinen 'Üzeyr Aleyhisselam' ında, Kıyamet zamanı yer altından bir hayvanın çıkacağını ve İnsanlarla konuşacağını anlattığı rivayet edilmektedir. Yani Kıyamet zamanı yerden 'canlı hayvan' çıkacağı inancı ve beklentisi Musevi Toplumunda da bulunmaktadır.
  *Bugünkü Bilgilerimize göre, Dinsel Bilgilerde İnsanlığın sonu olarak tarif edilen KIYAMET; aslında Dünya Mektebi'nin (26.000 yıllık Siklus devreleri sonunda) kapanırken, Dünya İnsanlarının uyandırılması, İnsani Bilinçlerin ayağa kaldırılması demektir. Ancak çok nadir olmakla birlikte 26.000 yıllık devrenin bitmesine rağmen, İnsanların uyanamaması, Gerçekleri idrak edememesi veya istenmeyen yönlere sapması halinde de, O neslin yok edilmesi için (Dinsel Bilgilerde anlatılan) Fiziksel Kıyametlerin de Dünyada yaşandığı bilinmektedir.

  Ruhsal Bilgilerin açıkladığına göre; Son 26.000 yıllık devrenin, son yüzyılı olan 1900 yılından itibaren Kozmik Enerjilerle uyandırılmaya başlanan İnsanlık gerekli 'Kritik Kütle' bilinçlenmesini sağlamıştır. Dolayısıyle Dünyamızda kesinlikle 'Fiziksel Kıyamet' yaşanmayacaktır. Dünyamız Fiziksel Kıyametle değil, İnsanların uykuda olan Bilinçlerinin, uyanmasıyla ayağa kalkacaktır. İnsani Bilinçlerin uyanmaya başladığı bu devre (Yani içinde bulundugumuz zaman) KIYAMET zamanıdır. Bilinçlenen Dünya İnsanları da, Dünya ile birlikte Boyut değiştirecektir. Dünyamız halen 3.cü Boyuttadır. Dünya ve İnsanlık 2300 yılında fiilen 4.cü Boyuta geçmiş olacaktır. Aslında bu süreç 2000 yılından itibaren başlamış olup arttırılmakta olan yüksek kozmik enerjilerle, Dünya ve İnsanlık kademe kademe 4.cü Boyuta taşınmaktadır.
  *Akaşa Yayınlarından 'GALAKTİK İNSAN' adlı Kitabın yazarı olan Sheldan Niddle, Merkezi SİRİUS' ta bulunan FEDERASYON isimli merkez'den aldığı 15.Ocak.2000 tarihli bildiride 'Alice Harikalar Diyarında, isimli çocuk romanında anlatıldığı gibi Yer Kürenin içinde kat kat (Soğan Kabuğu gibi) realiteler-yaşamlar-medeniyetler olduğunu' açıklamaktadır.

 • ülkücülük ve faşizm02.08.2004 - 18:31

  Böyle bir karşılaştırmayı neden yapıyorsunuz. Ülkücülük=davacılıktır Davası olan demektir,

  Faşist, kominist, ateist, vs vs. Bunların hepsinin bir ülküsü vardır. Bunların ülkü sahibi olmalrı onların faşist olduğunu göstermez. Gelelim karnınızın ağrısına, ÜLKÜCLÜĞÜN yakın dan uzaktan Faşizmle alakası yoktur. Bu gün 'ülkücülük' ün var olduğu ülkemizde kim kalkıpta türk olmadığı için brini yok etmek istmiştir.

 • ülke25.04.2002 - 22:13

  varımız yokumuz her şeyimiz olmassa olmazımız aslında. biz biz olalım başkalaşarak varımızı elimizden kaybetmeyelim.

 • aşk25.04.2002 - 22:10

  dikilen bir fidan gibi; güneş ister su ister