Kültür Sanat Edebiyat Şiir

takîyüddîn sizce ne demek, takîyüddîn size neyi çağrıştırıyor?

takîyüddîn terimi Cem Nizamoglu tarafından 12.05.2004 tarihinde eklendi

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 03.10.2011 - 23:47

  efenim gündüz itibaiylen öküz terimine dadanmış gece vaktiylen de takunyaya sarmışız idir, subhanallah ilen...

  efenim asıl namı takunyalı halil olup, muhterem dedem fizanlının lalezarda namaz kılar iken seccadenin kenarına başucuna gelen geçene duvar maksaiylen koyduğu, üstü nakışlı tahtası yakışlı,görenin bayıldığı takunyalaı görmüş,gaflete düşüp çalmış idir. takunyaları görüp de görünmez zincirler ilen esir olmamak mümkün değil idir,hoşgördük ilen...
  velhsıl-ı kelam bu takunyalar ilen alelacele koşturup hamama seyirttiği,göbek taşına yatıp kubbedeki şekli şemayili ay,yıldız,güneş zannettiği ilimi bilimi bırakıp zevke eğlenceye şişeye şaraba meyil verdiği akabinde muhterem dedemin elini eteğini öpüp geç de olsa takunyaların parasını ödediği cümle alemin malumu udur.ücretiylen ziyadesiylen zevke gelmiş paraya pula bel bağlamamış muhterem dedem fizanlı necipin takunyalı halile 'takuyiddin'lakabını taktığı kulağımıza gelmiş idir.
  mağfiret ilen...

 • Kayra Corvus
  Kayra Corvus 08.09.2011 - 22:39

  meleklerin bacaklarını dikizliyor diyerek itham edilmiş,
  dinin gericiliğine kurban gitmiş, bir akıl

 • Fuldan Baran
  Fuldan Baran 05.11.2004 - 20:02

  16. yüzyılın en önemli astronomlarından biridir. Devletten görev almak üzere Kahire'den İstanbul'a gelmiş, matematik bilimindeki ustalığı nedeniyle hoş karşılanıp Sultan'a tanıtılmış ve onun yüksek yardımlarıyla rasathane hazırlanmıştır. Kurduğu rasathane o zaman için dönemin en önemli astronomi aletleriyle donatılmıştır. Yapılan gözlem, kullanılan araçlar ve çalışan astronomları ile son derece önemli bir mekandır.

  Takiyüddin'in en önemli eseri Sidretü'l-Münteha'dır. Bu eserde güneş parametreleri üç gözlem noktası yöntemi uygulanarak hesaplanmıştır. Takiyüddin, Tycho Brahe ve Copernicus dışında dünyada bu yöntemi kullanan üçüncü kişidir. Benzer sonuçlara ulaşmalarına rağmen, Takiyüddin'in güneş parametreleri konusunda yaptığı hesaplamalar 16. yüzyılda en doğru hesaplamalar olarak tarihe geçmiştir.

  Takiyüddin, eserlerinde 'saatlerden' bir astronomik araç gibi bahsetmiştir. Bu saatlerin en önemli özelliği dakik olarak, dakika ve saniyeyi verebilmesidir. Avrupa'da dakika ve saniye bulunan bir saatin yapılma tarihi ile Takiyüddin'in bu mekanizmadan bahsetmesi aynı döneme rastlar.

  Takiyüddin, Haridetü'd-Dürer ve Feridetü'l-Fikr adlı küçük bir zic'inde ondalı kesirleri kullanmış ve bu konu hakkında bilgi vermiştir. Bir başka deyişle, ondalı kesirler Avrupa'da tanınmasından çok daha önce Takiyüddin tarafından sadece tanıtılmamış, kullanılmıştır da. Bütün bunlara bakarak, Takiyüddin'in, dünyada 'ilk'leri gerçekleştiren bilginlerden biri olduğu açıkça görülmektedir.