Kültür Sanat Edebiyat Şiir

strateji sizce ne demek, strateji size neyi çağrıştırıyor?

strateji terimi Blue Send Me tarafından tarihinde eklendi

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  "Ne yapacağına değil, neyi yapmayacağına karar verme sanatı".

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  Fr. 'stratégie'den

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  demiş iken...çeşitli stratejilerimizi sizin ilen paylaşalım...
  efendim her bir şarkıya bir malumatı gömmek ziyadesiyle makbul bir usuldür...
  mislün
  'kalpten kalbe bir yol vardır görülmez'.......................................'sinus coronarius'
  'gökyüzünde uman duman bulutsun'.......................................'sorbitolden hasılı katarakt
  'yalnız benim için bak yeşil yeşil'.........................................'irido korneal açı daralmasından sebep glokom
  'baharı bekleyen kumrular gibi
  sen de beni bekle sakın unutma'.............................................'retrograd amnezi-demans
  vs vs...........faydası olacağını düşündüğümüz için paylaşalım efendim...malumunuz pragmatist insanlar nedirde hayli çok olduğundan ve bunu bana ziyadesiyle hissettirdiklerinden-özel msglarında belirtiyorlar-stratejilerimi hayranlarıma avama,havasül havasa ve dahi ulemaya açmış bulunmaktayım...
  devam edecek pek tabi
  şimdilik hafızamız bu kadarına yetti....elhamdüllah...
  zembillî hikmet efendi...

 • Fârûk El Furkan
  Fârûk El Furkan

  ALEVİBEKTAŞŞİİ FAKİH **SARI ÖKÜZ STRATEJİSİ**Nİ YORUMLUYOR...


  Gitme giden gitme sual sorayim
  Ya ne bu dünyanın üstünde durur
  Vallahi billahi ben onu gördüm
  Dünya Sarı Öküz'ün üstünde durur

  Yorum: Pir Sultan'ın burda sarı öküzden kasdettiği Türkiye'dir...Dünya'nın onun üzerinde durması semboliktir...Bilirsiniz tasavvufçular hep benzetme ve tasvirlerle bir şeyler anlatmaya çalışmıştır...Avrupa kıtası tarih bakımından gerek sömürü düzeni gerekse dünya savaşları açısından önemli bir merkez'dir...Biz o yüzden avrupayı burda dünya olarak kabul ediyoruz...Ve öküz boynuzunu avrupaya geçirmiş ucunda döndermektedir...Batılı strateji uzmanları dünyayı sekiz devletin kurtarabileceğini söylemiştir...Bunların içinde Türkiye'de yer almaktadır...Miloseviç işçi partililerin ve özellikle Doğu Perinçeğin verdiği habere göre şöyle demiştir...'Dünya'yı ancak Türkiye kurtarır...Türkiye'yi'de İşçi Partisi kurtarır...' bu kocaman plavra ama her espirinin bir gerçek payı vardır derler...Evet Türkiye jeopolitik ve jeostratejik olarak Dünya'yı kurtarma potansiyeline sahiptir...Hatta batılılar yine şöyle derler Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir stratejik bölgede durmaktadır...Vesaire vesaire....İşte Dünya Sarı Öküzün Stratejik Boynuzları üstünde durmaktadır...Hatayın alınmasıylada erkek bir öküz olmuştur hatırlatırız...Gerçeğe Hu! ..

  Gitme giden gitme bir dahi soram
  Ya bu ökuz neyin üstünde durur
  Vallahi billahi ben onu gördüm
  Öküz de bir salin üstünde durur

  Yorum: Sal burda Kıbrısı temsil etmektedir...Kıbrıs biliyorsunuz bir adadır ve sala benzemektedir...Türkiyenin dış politikası açısındanda önem taşımaktadır...Ve batılılar bizlere sürekli kıbrıs meselesini dayatmaktadırlar...Kıbrısı bir koz olarak kullanmaları'da bizim sarı öküzle alakalı olsa gerek biliyorsunuz biz orası için yavru vatan diyoruz yani sarı öküzün danası...Ve ilginç tir İşçi Partililer orasını vatan savunması olarak göstermekte farkında olmadan bizim sarı öküz stratejimizin aslını ortaya koymaktadırlar...Devam edin biz bildiğimizi yapmaya kararlıyız...

  Gitme giden gitme bir dahi soram
  Ya bu sal da neyin üstünde durur
  Vallahi billahi ben onu gördüm
  Sal da bir balıgın üstünde durur

  Yorum: Salın balık üzerinde durmasını biz Rum kesiminin sürekli kıpraşmasından dolayı balığa benzetiyoruz...Sürekli dengeleri bozuyorlar bir türlü rahat bırakmıyorlar bizim halkımızı... Biliyorsunuz balık hiperaktif bir mahluktur...Rumlar'da hiperaktif bir toplumdur...Hep orda kargaşa çıkarıp salı sallıyorlar salı sallanır derler ya...

  Gitme giden gitme bir dahi soram
  Ya bu balık neyin üstünde durur
  Vallahi billahi ben onu gördüm
  Balik da deryanin ustunde durur

  Yorum:Balığın derya üzerinde durması biliyorsunuz Rumların bayrağında kıbrıs tam olarak alınmıştır ve derya üstündedir...Yani bu hiperaktif balıklar kendilerini adanın sahibi zanıyorlar...Ve o yüzden deryanın üzerindedir...

  Gitme giden gitme bir dahi soram
  Ya bu derya neyin üstünde durur
  Vallahi billahi ben onu gördüm
  Derya da ikrarın üstünde durur

  Yorum: İkrar söz demek ama nasıl söz ol emri olan söz...Biliyorsunuz Allah bir şeyi yaratmak istediği zaman ona Ol demesinden ibarettir...İşte burda ikrar üstünde durur sözünün manası Ol emrinin üstünde duruyor olmaktadır...

  Gitme giden gitme bir dahi soram
  Ya bu ikrar neyin üstünde durur
  PİR SULTAN'ım der ki ben onu gördüm
  İkrar da imanIn üstünde durur

  Yorum: İkrarın İman üstünde durmasına gelince Allah'ın 99 sıfatından biride Mü'min'dir; Allah, kıyamet günü azap gören mü'minleri cehennemden çıkardıktan sonra onlara derki: 'Mü'min benim, sizler de mü'minlersiniz' Allah, sözünün doğru olduğunu ispatlayandır, mü'min kullarını imanlarında yanıltmayan, onları doğru yola çıkarandır, kullarına va'dinde sâdık olandır, insan kalbini şüphe ve tereddütlerden kurtararak imana kavuşturan, kalplere iman bağışlayan; yaratıkların zulümden, muminleri azaptan emin kılan; onların şahitliklerini kabul ve tasdik eden; taahüdlerini mutlaka yerine getirendir.İşte İkrar'ın İman üstünde durması Allah'ın İman'ının üstünde olmasıdır...Yani Allah haşa bir güman getirecek olsa yer gök sarsılır ve yok olurdu...Ve zaten kıyametin de kopması Allah'ın ikrarının ve imanının o vakde kadar olmasındandır...İşte o kıyamet vakti İkrarın ve İmanın yok olmasındandır...

  Zikr-i hakikatimizdir...
  ______________________
  Baki Gerçekler Demine Hu Dost Allah Eyvallah...
  Gerçeğe Hu Mü'mine Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman...

 • Kenan Kara
  Kenan Kara

  ne anlama geldiğini bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum

 • Hakan Akbulak
  Hakan Akbulak

  Bütün hayvanların kendilerine göre bir stratejisi vardır.

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  Strateji üstadlarından birisi de bukalemunlardır.
  Kendilerini güvende hissetmedikleri zaman hemen renk değiştirerek ortamın rengini ve desenini alır ve ortamla bütünleşirler.
  Böylece hayatta kalmayı da başarırlar.

  Bir de erkek bukalemunlar dişilerine kendisini beğendirebilmek için renk değiştirirler. Bu da soyunun devamını sağlayabilmek için erkek bukalemunların izlediği bir stratejidir.

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  Hayvanlar içinde en stratejist olanlarından birisi kertenkeledir.
  Ne zaman başı zorda olsa hemen kuyruğunu bırakıp kaçar.
  Düşmanı kertenkelenin bedeninden ayrılmış ve hâlâ yerde hareket eden kuyrukla ilgilenirken
  Kertenkele çoktan sırra kadem basmış ve canını kurtarmıştır.

  Çok ilginç bir strateji değil mi?

 • Xxxxx
  Xxxxx

  taktiklerin cemidir.

 • Düşünmüyorum Yine De Varım
  Düşünmüyorum Yine De Varım

  Yol haritasını çıkarma

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Bir üniversiteli gibi konu hakkında her türlü bilgiyi inceleyip makale tarzında bir tez çıkarmak..

 • Blue Send Me
  Blue Send Me

  bir işi yaparken izlenecek yol..