Kültür Sanat Edebiyat Şiir

şehname sizce ne demek, şehname size neyi çağrıştırıyor?

şehname terimi Erhan Aydemir tarafından tarihinde eklendi

 • Ayşe Demir
  Ayşe Demir

  İran'lı ünlü yazar Firdevsi'nin İran'lıların müslüman olmadan önceki 500 yıllık tarihini anlattığı destanı

 • Nevi Gazel
  Nevi Gazel

  Firdevsî'nin eseri.halk edebiyatı eserleri arasında büyük önemi vardır, zira İran halkında milli şuuru uyandırmıştır.

 • Mehmet İpçioğlu
  Mehmet İpçioğlu

  Kanuni döneminde tarihi olaylara dair eserlereşehname bu eserleri yazanlara da şehnamehan adı verilirdi. şehnamenüvis ya da şehnameguy adı da verilen bu şahısların maiyetinde katipler musavvirler ve müzehihpler bulunurdu.Eserleriini manzum olan yazan şehnameciler bunları müzehhiplere süslettirmişleridr.
  İlk şehnameci kanuni sultan Süleyman zamanında şehnamehan unvanıyla göreve getirilen Arifi fethulalh efendidi. İran'dan Elkas Mirza'nın şehnamceiliğini de yapmış olan Arifi Efendi İran'dan İstanbul'a gelerek yevmi 60akçe maaaşla şehnamcei olmuş 60 000 beyitten oluşan bir şehname kaleme almıştır.

  XVIII yy ortalarına kadar Arifi Çelebi, Şirvanlı Eflatun, Ta'likizade M. Suphi, Hükmi hasan Efendi, Ganizade M. nadiri ve Mülhemi ibrahim şehnamceilik görevinde bulunmuştur.