Kültür Sanat Edebiyat Şiir

pomak sizce ne demek, pomak size neyi çağrıştırıyor?

pomak terimi Ahmet Öngül tarafından 28.01.2008 tarihinde eklendi

 • Mete Esin
  Mete Esin 01.02.2009 - 04:46

  Pomaklar kimdir? diye...
  Pomaklar, burada yazıldığı gibi Türk ırkı için karındaş olmayıp, gene burada yazıldığı gibi Türk milleti için tehlîkeli de değillerdir! Aksine... İçimizdekiler öylesine bir Türkleşmişlerdir ki, bu yüzden kendilerinin Türk ırkından olduklarını iddiâ edenleri bile vardır! Bu mâsum fakat temelsiz iddiâ ise, tam da Pomakça bir davranış biçimidir! Çünkü, böyle bir husûsun gerçekle en küçük bir ilgisi yoktur. Hiçbir bilgi kaynağı böyle bir şeyi yazmaz. Ne var ki... İnatçı Pomak kendini buna inandırmışsa, kafasını kesecek olsan dâvâsından vazgeçmeyecektir!
  Pomaklar, davranışlarında genel olarak kaba insanlardır. Ancak, bu onların ırkî ve samîmî bir özellikleridir, tabiatlarında yer etmiştir. Fakat sempatiktirler de. Meselâ Karadenizli Temel gibi bol sayıda fıkraları da vardır!
  Pomakların etnik kökenleri Traklara dayanmaktadır. Trakya’ya adlarını bırakan Trak unsurlar, organize bir siyâsî toplum oluşturamadıkları için, henüz Roma dönemiyle birlikte asimile olmaya başlamışlardır. Trakya’da Rum adıyla Yunan’a karışanlar bunlar olduğu gibi, Bulgar milletinin yarıya yakınını da gene bu Traklar teşkil etmişlerdir. Bulgar Trakları büyük oranda kendilerini unuturlarken... Yalnız, sonradan Pomak denecek çok küçük bir kısmı, ekonomik temelde ve kısmen aykırı bir davranış göstermişlerdir. Bu davranış ise, daha sonra “Bogomil” dînî inancıyla şekillenecektir.
  İşte bu Bogomil Pomaklar, Osmanlı devrinde ve iki-üç yüzyıl önce, büyük oranda İslâm’a girmişlerdir. Hıristiyan olarak kalanları ancak yüzde on-onbeş kadar olabilecekledir. Bununla birlikte, Bulgarya’da son zamanda tekrar Hıristiyanlığa dönenlerini de duymaktayızdır.
  Çoğu artık Türkiye’de yaşayan Pomakların, bizdeki nüfûsu güvenilir yabancı kaynaklarca üçyüzbin olarak verilmektedir. [Bizde, resmen Pomak ayrımı yapılmadığı için, nüfusları da bilinmemekte veyâ en azından bilgi verilmemektedir.] Bizim dışımızda, Balkanlarda yaşayanların sayısı yüzeli-ikiyüzbin kadar olabilecektir.
  Bir de... Balkanlarda ve biz de, bilerek veyâ bilmeyerek Pomaklarla karıştırılan Goralı, Makedon ve Torbeş gibi unsurlar vardır. Oysa... Onlar, Pomaklarla aynı kültür öbeğinden ve aynı dili konuşan daha başka etnik unsurlar olmaktadırlar.
  Mete Esin

 • Yılmaz Derin
  Yılmaz Derin 17.06.2008 - 18:48

  çok tehlikeli olurlar.. :) geneli abazadr özellikle kimileri zvanadan çıkmış drumda olurlar. bi ata sözü der ki 'tarlaya kabak eve pomak solma ' bilginize ShobnacK AHP..

 • İsmil Demir
  İsmil Demir 29.02.2008 - 00:00

  pomaklar balkanlarda yasayan karındaşlarımız olur.

 • Mesut Çelik
  Mesut Çelik 30.01.2008 - 15:40

  Bulgaristan, Makedonya.....

 • Mesut Çelik
  Mesut Çelik 30.01.2008 - 10:17

  Tayfur, Değirmendüzü, Yeniköy......

 • Asuva Dans Pistinde
  Asuva Dans Pistinde 30.01.2008 - 00:09

  kıvırcık kızıl saçları olan bi çocuğa taktığımız lakab, anlamını hiç bilmedim, sadece güzel duruyodu