Kültür Sanat Edebiyat Şiir

pertev naili boratav sizce ne demek, pertev naili boratav size neyi çağrıştırıyor?

pertev naili boratav terimi F tarafından 13.07.2004 tarihinde eklendi

 • F
  F 02.08.2004 - 10:16

  Bütün bu önemli çalışmalar da dahil olmak üzere ölümüne kadar 18 kitap ve 150’den fazla makaleye imzasını atan Boratav’a
  1972 yılında Fransa’nın en büyük bilim araştırma madalyası,
  1993 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “Türk Folkloruna Üstün Hizmet Onur Ödülü”, “Sedat Simavi Ödülü”,
  1993 yılında Truva Folklor Araştırmaları Derneği’nin Ödülü verilmiştir. Ayrıca Yazarlar Sendikası ve Truva Folklor Araştırmaları Derneğince “Pertev Naili Boratav’a Saygı Sempozyumu” düzenlenerek 16 bildiri sunulmuştur.

 • F
  F 02.08.2004 - 10:14

  Türkiye’de Türk Halkbilimi ve Türk Halk Edebiyatının bilimsel bir disiplin içerisinde incelenmesini, Türk Halk Kültürünün uluslararası bilim çevrelerine tanıtılmasını sağlayan Pertev Naili Boratav, 2 Eylül 1907’de bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Gümülcine’nin Darıdere ilçesinde doğdu.

  İlk öğrenimini İstanbul, Arapsun (Gülşehri) , Develi ve Mudurnu’da (1912-1919): orta öğrenimini Gelenbevi ve İstanbul Erkek Lisesi’nde (1924-1927) tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ve Yüksek Öğretmen Okulu’nda (1927-1930) yaptı. 1931-1932 yıllarında Türkiyat Enstitüsü’nde M. Fuad Köprülü’nün asistanı olarak çalıştı. 1932-1936 arasında Konya Lisesi ve Erkek Öğretmen Okulu’nda edebiyat öğretmeni olarak görevlendirildi. 1936-1937’de devlet bursu ile Almanya’ya araştırma yapmak üzere gönderildi.

  Almanya’da Adolf Hitler aleyhine konuşmalar yaptığı için bursu kesilen Boratav, Türkiye’ye döndü ve 1937-1938’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kütüphane memurluğu yaptı.

  1938’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne “Türk Halk Edebiyatı Doçenti” olarak atandı. 1946’da bu fakültede profesör oldu.

  1948’de başkanlığını yaptığı “Türk Halk Edebiyatı Kürsüsü” siyasî nedenlerle kapatılarak Boratav, Niyazi Berkes, Behice Boran ve Muzaffer Şerif Başoğlu ile birlikte, açığa alındı.

  1948-1952 arasında ABD’deki Stanford Üniversitesi, Hoover Enstitüsü Kütüphanesi’nin Türkiye Bölümü’nün kuruluşunu Türkiye’den yönetti. 1952’de Fransa’ya giderek Paris’e yerleşti.

  1952-1972 yıllarında Centre National de Recherche Scientifique’de (Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) uzman olarak çalıştı. 1976’ya kadar Ecole Pratique des Hautes Etudes’te “Türk Halk Edebiyatı Profesörü” olarak Türk folkloru seminerleri verdi. Daha sonra Centre National de Recherche Scientifique’de “Fahri Araştırma Uzmanı“ olarak çalıştı. Ayrıca uzun yıllar Ecole des Hautes Etudes Sciences Sociales’de Osmanlı arşiv belgeleri üzerine de seminerler verdi. Bütün bu akademik faaliyetlerini ölümünden kısa bir süre öncesine değin devam ettiren Pertev Naili Boratav 16 Mart 1998’de aramızdan ayrıldı.

  Pertev Naili Boratav’ın Türk halkbilimi ve Türk halk edebiyatı alanında pek çok önemli eseri vardır. Bunların başlıcaları:

  Köroğlu Destanı (1931) ,
  Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1945) ,
  Halk Edebiyatı Dersleri (1942) ,
  İzahlı Halk Şiiri Antolojisi (1943, Halil Vedat Fıratlı ile birlikte) ,
  Pir Sultan Abdal (1943, Abdülbaki Gölpınarlı ile birlikte) ,
  Folklor ve Edebiyat I (1939) ,
  Folklor ve Edebiyat II (1945) ,
  Typen Turkischer Volkmarchen (Türk Halk Masallarının Tipleri) , (1953, Prof. Wolfram Eberhard ile birlikte) ,
  Zaman Zaman İçinde (1958) ,
  Az Gittik Uz Gittik (1969) ,
  Le “Tekerleme” - Contribution à l’étude typologique du conte populaire turc (Tekerleme - Türk Halk Masallarının Stilistik ve Tipolojik İncelemesine Katkı) , (1963)
  100 Soruda Türk Halk Edebiyatı (1969) ,
  100 Soruda Türk Folkloru (1973) ,
  Nasreddin Hoca (1996) .

 • Senem Shamsili
  Senem Shamsili 01.08.2004 - 01:12

  neleri cagristirmiyor ki....