Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Paleontoloji sizce ne demek, Paleontoloji size neyi çağrıştırıyor?

Paleontoloji terimi Ayhan Karadağ tarafından tarihinde eklendi

 • Sen SEN
  Sen SEN

  Ne için girdim ne yapıyorum

 • Mehmet Sevban Toklu
  Mehmet Sevban Toklu

  sadece geçmişte yaşayan canlılar için değil hatta şuan bile sedimantasyon olabiliyordur canlıların hayvan bitki, eşya, vb.. canlıların kayaçlarla sedimantasyonunu inceleyen bilim dalıdır..

 • Mehmet Sevban Toklu
  Mehmet Sevban Toklu

  paleontoloji jeoloji mühendisliğinin ana bilim dallarından biridir.geçmiştekii canlıların hayvan,bitki vb canlıların kayaçlarla sedimantasyonunu inceleyen bilim dalıdır.. bu bölümde okuyorum gayet zevkli bir bölüm ama zor..

 • Essential_
  Essential_

  Taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalıdır. Arkeolojinin bir dalı.

 • Zeynep Tokat
  Zeynep Tokat

  paleontologluk hakkında her şeyi öğrenmek istiyorummm
  lütfen bana yardım edin hangi lise hangi üniversite gerekiyo en az kaç puan vb. hemen şimdi yollayın nolur

 • Ali Özsoy
  Ali Özsoy

  Arkeobiyolojinin bir dalı olan paleontoloji, çeşitli jeolojik devirlerde yaşamış olan insan, hayvan ve bitki türlerine ait fosiller üzerinde araştırmalar yapar ve jeolojik devirlerde yaşayan canlılar hakkında bilgi sahibi olunmasına yardımcı olur. Paleontoloji, fosil bilim ya da taşıl bilim olarak da bilinir. Bir başka tanımlamayla, soyu tükenmiş organizmaların fosillerini ve biyolojisini inceleyen bilim dalıdır. İlk paleontoloji araştırmaları 19. yüzyılda yapılmaya başlanmıştır.

  Paelontolojide günümüzdeki büyük kaya parçalarının içerdiği bitki ve hayvan fosilleri incelenir, bu yolla jeolojik geçmişte egemen olan yaşam biçimleri belirlenir. Bu bilim dalı eski canlı türlerini bütün yönleriyle (biçimleri, yapıları, günümüzdeki canlı türleriyle taksonomik ilişkileri, coğrafi dağılımları ve çevreyle ilişkileri) inceler. Yer katmanlarının jeolojik tarihinin açığa çıkartılmasında da paleontoloji çalışmalarından elde edilen verilerden yararlanılır.

  Evrim teorisi günümüzde en çok paleontoloji alanındaki çalışmalarla gündeme gelir. Çünkü fosil bulguları evrimciler açısından çarpıtmaya, taraflı yorumlara ve sahtekarlıklara son derece uygun bir alan oluşturmuştur. Nitekim bilim tarihi evrim teorisine sözde delil bulma arayışlarıyla yapılmış çok sayıda sahtekarlık örneğiyle doludur.
  Paleontolojinin evrim teorisini desteklediği yönündeki yanlış imaj, Science dergisindeki bir makalede şöyle açıklanır:

  Evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanlarının dışında kalan çok sayıda iyi eğitimli bilim adamı, ne yazık ki, fosil kayıtlarının Darwinizm'e çok uygun olduğu gibi bir yanlış fikre kapılmıştır. Bu büyük olasılıkla ikincil kaynaklardaki olağanüstü basitleştirmeden kaynaklanmaktadır; alt seviye ders kitapları, yarı-popüler makaleler vs... Öte yandan büyük olasılıkla biraz taraflı düşünce de devreye girmektedir. Darwin'den sonraki yıllarda, onun taraftarları bu yönde (fosiller alanında) gelişmeler elde etmeyi ummuşlardır. Bu gelişmeler elde edilememiş, ama yine de iyimser bir bekleyiş devam etmiş ve bir kısım hayal ürünü fanteziler de ders kitaplarına kadar girmiştir.

  Önde gelen evrimcilerden, N. Eldredge ve I. Tattersall ise bu konuda şu önemli yorumu yaparlar:

  Ayrı türlere ait fosillerin, fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri, Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Darwin ise gelecek nesillerin bu boşlukları dolduracak yeni fosil bulguları elde edecekleri kehanetinde bulunmuştur... Aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda, fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Bu, fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir.

  Türlerin şaşırtıcı bir biçimde sabit oldukları ve uzun zaman dilimleri boyunca hep bu şekilde kaldıkları yönündeki gözlem, 'kral çıplak' hikayesindeki tüm özellikleri barındırmaktadır: Herkes bunu görmüş, ama görmezlikten gelmeyi tercih etmiştir. Darwin'in öngördüğü tabloyu ısrarla reddeden bir fosil kaydı ile karşı karşıya kalan paleontologlar, bu gerçeğe açıkça yüz çevirmişlerdir.

  Amerikalı paleontolog S. M. Stanley, fosil kayıtlarının ortaya koyduğu bu gerçeğin bilim dünyasına hakim olan Darwinist dogma tarafından nasıl göz ardı edildiğini ve ettirildiğini şöyle anlatır:
  Bilinen fosil kayıtları kademeli evrimle uyumlu değildir ve hiçbir zaman da uyumlu olmamıştır. İlgi çekici olan, bir takım tarihsel koşullar aracılığıyla, bu konudaki muhalefetin gizlenmiş oluşudur... Çoğu paleontolog, ellerindeki kanıtların Darwin'in küçük, yavaş ve kademeli değişikliklerin yeni tür oluşumunu sağladığı yönündeki vurgusuyla çeliştiğini hissetmiştir... ama onların bu düşüncesi susturulmuştur.

 • Şaban Göcen
  Şaban Göcen

  paleontoloji ne demek

 • Meral Dağkıran
  Meral Dağkıran

  'jeolojinin yan bilim dallarından birisi.. eski (jeolojik) çağlarda yaşamış hayvan veya bitkilerin fosillerini inceleyen ve onlar hakkında fizyolojik ve anatomik bilgi edinmeyi amaçlayan bilim dalı..'
  denilmiş ekşi sözlükte)))

 • Suat Öz
  Suat Öz

  PALEONTOLOJİ HAKKINDA BİLGİ

 • Fatih
  Fatih

  lisede bizim sınıftan bi çocuk paleontolog olacam falan diyordu şuan belediyede zabıta memuru oldu ne alaka dimi,,

 • Hasan Uzuneyüpoğlu
  Hasan Uzuneyüpoğlu

  paleontoloji milyonlarca yıl önce yani nesli tükenmiş canlıların fosilleri üzerinde bilimsel araştırmalar yapan bir dal olarak yorumlayabilirim.
  paleontoloji bence milyonlarca yıl önceki yaşamın sırlarla dolu ve şaşırtıcı yaşam alanlarını çağrıştırıyor

 • Berna
  Berna

  paleontoloji

 • Feyza Yüksel
  Feyza Yüksel

  Fosil bilimi