Kültür Sanat Edebiyat Şiir

mecelle sizce ne demek, mecelle size neyi çağrıştırıyor?

mecelle terimi Tarhan Tekelioglu tarafından 29.09.2003 tarihinde eklendi

 • İlhan Nezor
  İlhan Nezor 30.01.2011 - 23:28

  Hukukun temel kaidesi olan'Bir masumu cezalandırmaktansa bin suçluyu azad etmek daha evladır' hükmünü koyarak hukukun ne derece ince bir çizgide yürüdüğünü belirten ve Ahmet Cevdet Paşa tarafından 1551 madde ile özetlenen müthiş bir hukuk kaidesidir.Mecelle kelime olarak 'Büyük Hukuk Kitabı' anlamına gelir.Bütün dillerde genel kabul gördüğü için en temel hukuk kaideleri olarak dünyada kabul görmüştür.bugünkü medeni kanunların zorlandığı hususlarda mecelle hukukuna müracat edilir.
  Birkaç tane örnek verelim:
  1) Beraat-ı zimmet asıldır(Borçlu olmamak asıldır.Borç ileri süren ispata mükelleftir.)
  2) Def-i mefasit celb-i menafiden evladır(Zararın defi,faydanın celbinden evladır)
  3) Ezmanın tağayyürü ahkam tağayyür eder(Zaman değişince hükümlerde değişir)
  4) Ukadda itibar makasıt ve maaniyedir,elfaz ve mebaniye deyildir(Sözleşmenin amaç ve anlamı göz önüne alınır.,söz ve yazılışı deyil)
  5) Şeek ile yakin zail olmaz(Kuşku kesin bilgiyi gidermez)
  6) İçtihat ile içtihat nakzolunmaz(İçtihat içtihatla bozulmaz)
  7) Zarar-ı ammı def için zararı hass ihtiyar olunur(Alması hukuka aykırı olnın vermeside hukuka aykırıdır)
  8) Beynel tüccar maruf olan şey beynlerinde meşrut gibidir(ticari öçrf ve adetler ticari sözleşmelerin şartı gibidir.

 • Mumine Clc
  Mumine Clc 04.12.2005 - 21:36

  Tanzimattan sonra telif edilmiş ünlü eser; Osmanlı Devleti'nin medeni kanunu...

 • Sabit Dongu
  Sabit Dongu 06.01.2005 - 11:47

  İslam hukukunu sistematikleştirme çabası. Ahmet Cevdet Paşa derli toplu bir külliyat oluşturmuştur arkadaşlarıyla. En baştaki formülüzasyon kısmı iyidir.

 • Tarhan Tekelioglu
  Tarhan Tekelioglu 29.09.2003 - 23:41

  bakz. mecelle-i ahkam-ı adliye