Kültür Sanat Edebiyat Şiir

liberal felsefe sizce ne demek, liberal felsefe size neyi çağrıştırıyor?

liberal felsefe terimi Sermet Sait tarafından tarihinde eklendi

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Gerçek anlamda felsefe yapmaktır.. Yani öz be öz felsefenin ta kendisidir..

 • Bekir Tekir
  Bekir Tekir

  liberal felsefe bana kısaca kapitalist solculuk gibi geliyor.

 • Bahadır Ay
  Bahadır Ay

  her şey serbest hesabı

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  İktisaden geri kalmış ülkelerde uygulanması mümkün olmayan ve o ülkeleri zengin ülkeler karşısında çıkmazlara sürükleyecek düşünce tarzı.Ama maalesef dünyamızı etkisi altına sokan bu neo-liberalizm felsefe büyük insanlığın felaketi olmuş durumdadır.Dünyadaki tüm üretimin % 60'ı %2 gibi bir global çeteleşmenin kontrolu altındadır.

 • Fuat Aydemir
  Fuat Aydemir

  Soru: liberal nedir liberal ne demektir liberal in anlamı: Cevap: liberal sağ duyulu herkesle ve de her görüşe mensup insanla uzlaşabilen kimselere denir radikal kelimesinin zıt anlamı diye de tarif edilebilir.

 • F
  F

  -(Laissez faire) Bırakınız yapsınlar...!
  -Zengin çok şey yapabilir, peki ama fakir ne yapabilirki?

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Liberal serbest ekonomiden yana olan kimseye denir. Libral felsefe yani serbestlik yanlısı felsefe fransadan çıkan 'Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler' felsefesine dayanır. Yani devletin serbest piyasaya karışmaması 'laissez faire' (bırakın yapsınlar) felsefesini güder. Bu açıdan kapitalizm'in törpülenmiş hali diyebiliriz.

  John Locke gibi isimlerin temelini attığı bu felsefe insanların doğuştan bilgilere sahip olmadığını, ancak kötüden iyeye rehber olan duyguların doğuştan geldiğine inanılırdı. İnsan kendi zevklerine önem verir, doğası gereği rekabetçi ve çıkarcıdır, bunlar milli çıkar olarak topluma yansır, işte bunun akışını sağlamak ya da doğallığına bırakmak ancak serbestlikle olur, belli tarihsel süreçlerden sonra da insanı refaha ulaştırlacağına inanılır. Tabi belki yanlış anlamışta olabilirim...

  'Liberal felsefe bireye güvenir, bireye inanır, bireyi özgür kılar, bireyi kayıt altına almaz, bireyden kuşkulanmaz, bireyden korkmaz! Dolayısıyla, öngörülen sistemde birey siyasi, idari, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda doğrudan söz sahibi olacak, inisiyatifini kullanabilecektir.' - Liberal Demokrat Parti

  Prof.Dr.Coşkun Can Aktan'ın Liberal Felsefe ve Demokrasi Üzerine Yazıları:
  www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/liberal-demokrasi.htm