Kültür Sanat Edebiyat Şiir

hz. hasan sizce ne demek, hz. hasan size neyi çağrıştırıyor?

hz. hasan terimi Hikmet Turan tarafından 12.05.2005 tarihinde eklendi

 • Ali Çamlı
  Ali Çamlı 09.02.2007 - 17:48

  arap sosyetesindendir.
  altına halifeliği satmış ama ne hikmetse aleviler gerçeği bilmeden sevmektedir.

 • Hasanözhan
  Hasanözhan 04.10.2006 - 17:14

  sevgili peygamber efendimizin. torunudur

 • Hikmet Turan
  Hikmet Turan 26.05.2005 - 11:04

  İKİNCİ İMAM ve SERiFLERiN BABASI
  Imam Hasan bin Ali (as) = (Hasan-ül Mücteba)
  Hz. İmam Hasan Mücteba (ve kardeşi İmam Hüseyin) , Hz. Emir-ül Mü'minin'in oğlu olup, Peygamberin kızı Hz. Fatıma'dan (a.s) dünyaya geldiler. Peygamber defalarca 'Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır.' buyurmuştur. Bu buyruğa göre, Ali (a.s) diğer çocuklarına 'Siz benim oğullarımsınız. Hasan ve Hüseyin de Peygamberin oğullarıdır.' demiştir.
  Hz. İmam Hasan (a.s) hicretin üçüncü yılında Medine'de dünyaya geldi. Yedi yıl kadar değerli büyük babası Peygamberin yanında onun muhabbetli kucağında geçirdi. Önce Peygamberi ve ondan üç ay ya da altı ay sonra vefat eden annesini kaybedince, babasının terbiyesi altında büyüdü.
  Babası Hz. Ali (a.s) şehit olunca, onun vasiyeti ve Allah'ın emriyle imamet makamına ulaşıp zahiri hilafeti de üstlendi, altı ay kadar Müslümanların işlerini idare etti. Bu müddette Ali (a.s) ve evladına aşırı düşmanlık güden ve yıllarca hilafet için savaşan Muaviye, (ilk olarak Hz.Osman'ın kanı için daha sonra apaçık bir şekilde halife olmak için savaştı) İmam Hasan'ın hilafet merkezine karşı ordu düzenleyip savaş açtı. Aynı zamanda İmam Hasan'ın (a.s) ordu komutanlarını yüklü paralarla satın alıp, O Hazretin aleyhine kışkırttı.
  Bilahare İmam Hasan (a.s) barışı mecburen kabul edip zahiri halifeti bazı şartlar altında (Muaviye hilafeti kendisinden sonra kimseye bırakmak hakkı olmayıp, hilafetin tekrar İmamın kendisine verilme ve taraftarlarina taarruz edilmeme şartıyla) Muaviye'ye bıraktı.
  Böylece Muaviye hilafeti ele geçirdi. Daha sonra Irak'a gelip umumi bir konuşmasında barış şartlarını çiğnedi. Bütün yollara başvurarak Ehl-i Beyt'i çok zor durumlara maruz bıraktı.
  İmam Hasan (a.s) on yıl süren imamet müddetini çeşitli baskılar altında geçirdi. Hatta evinde bile can güvenliği yoktu ve bilahare hicretin ellinci yılında Muaviye'nin hilelerine uyan karısı vesilesiyle zehirlenerek şehit edildi.
  İmam Hasan insani değerlerde babasının hatırası ve ceddi Peygamberin aynasıydı. Peygamber hayattayken Hasan ve kardeşi Hüseyin, devamlı Peygamberin yanındaydılar ve bazen de Peygamber onları omuzlarına çıkarırdı.
  Şia ve Sünni, Peygamber'den (s.a.a) İmam Hasan ve Hüseyin (a.s) hakkında şöyle rivayet ederler: 'Bu ikisi benim oğullarımdırlar ister otursunlar, ister kıyam etsinler.' (Zahiri hilafeti üstlenip üstlenmemekle ilgili kinayeli bir açıklamadır.) Hz. Peygamber ve Hz. Ali'den o hazretin imameti hakkında bir çok rivayet nakledilmiştir