Kültür Sanat Edebiyat Şiir

entropi sizce ne demek, entropi size neyi çağrıştırıyor?

entropi terimi Renan Re tarafından tarihinde eklendi

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  'İnsanlığın büyük icadı demokrasi, aynı zamanda siyasal sistemlerin kaçınılmaz sonunu geciktirmek içindir. Adil ve serbest seçimler, demokratik siyasi partiler, basın ve ifade özgürlüğü ve hepsinin güvencesi olan hukuk devleti sayesinde demokratik değişim her düzeyde sağlanır, sorunlar tedricen de olsa çözülür ve siyasal entropi seviyesi düşer.'
  Kadri Gürsel

 • Önder Tosun
  Önder Tosun

  TERMODINAMIK ENTROPI:YER KUREDE ENTROPİ TOPLAM ENERJININ BIR GÖRÜNÜMÜ OLAN ISI NIN BULUNDUĞU ÇEVRE İLE DENGEYE ULAŞMA ÇABASI.DENGE DURUMU.EVRENSEL ENTROPİ: EVRENDE BULUNAN GALAXILER MERKEZİNDEKI KARA DELİKLER TARAFINDAN YAYINAN GAMA ALTI ENERJI IŞIMANIN (SUPER IŞIK) MADDE VE ENERJIYE DÖNÜŞÜP BU ENERJININ TEKRAR İŞ YAPARAK MADDE ANTI MADDE ÜZERİNDEN KARA DELİKLERE DÖNÜŞME ÇEVRİMİ,SONSUZ ÇEVRİM DEVİNİM....ref: ELİZABETH KLARER..Beyond The Light Barrier........

 • Yusuf Ucak
  Yusuf Ucak

  entropi hayat enerjisinin tukenmesi, hayattan lezzet alamama durumu, gecici de oldugu gibi, kalici da olabilir, mutlaka, cozum bulunmasi lazim

 • Murat Qwlaser
  Murat Qwlaser

  ‘Entropi’ hemen her ders kitabında ve öğreticiler tarafından ‘düzensizliğin bir ölçüsüdür’ diye tarif edilir. Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki ‘düzensizlik’ terimini termodinamikte kastedilen anlamından farklı olarak rastgelelik, başıboşluk, keşmekeşlik veya kaos olarak algılamaktadırlar. Buna ilaveten termodinamik manada kullanılan ‘düzensizlik’ terimini ‘görsel düzensizlik’ le eşanlamlı olarak algılamakta ve kullanmaktadırlar. Bunun bir sonucu olarakda entropinin değişim olaylarında itici güç olduğunu varsaymaktadırlar. Halbuki termodinamikte düzensizlikten kastedilen şey ‘sistemin toplam enerjisinin mevcut tanecikler arasındaki dağılımı’ dır.

  Entropinin düzensizlik kavramıyla birlikte verilmesinin başlangıçta belli olayları kavramaya yardımcı olabileceği düşünülse bile ‘düzen’ ya da ‘düzensizlik’
  kavramlarıyla entropi kavramına yüklenen mananın hepsinin verilemediği ya da yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği bilinen bir gerçektir. Düzensizlik kelimesinin günlük hayattaki anlamıyla karıştırılıyor olduğu gerçeğini de gözönünde bulundurarak, entropinin düzensizlikten ziyade; makro düzeyde
  tanımlamak gerektiğinde sistemin toplam enerjisinin mevcut tanecikler arasındaki dağılımının bir ifadesi olarak, mikro düzeyde (moleküler düzeyde) ki tanımlamalarda ise mikro hallerin sayısındaki artışla tanımlanmasının daha yararlı olacağı düşünülmektedir.

 • Adnan Serbest
  Adnan Serbest

  Kainatın düzenli bir şekilde yaratılışından düzensizliğe doğru gidişine oranıdır entropi. bir başka deyişle sistemdeki düzensiliğin oranına entropi denir. bir sistemde düzensizlik ne kadar çok ise o kadar entropisi fazladır.

 • Özgür Erkaya
  Özgür Erkaya

  walla pek bi bilgim yoq ama

 • Seu Kuyt
  Seu Kuyt

  newtoncu dünya görüşü evrenin bedeni iken; entropi evrenin ruhudur

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Olgular tarafindan sistemli bir sekilde yönlendirilen haber iceriklerinin orani..