Kültür Sanat Edebiyat Şiir

bîkes sizce ne demek, bîkes size neyi çağrıştırıyor?

bîkes terimi Mâi Eflatun tarafından tarihinde eklendi

 • Burak Mert Oldaç
  Burak Mert Oldaç

  Kimsesiz, yalnız.

 • Bahattin Çakmak
  Bahattin Çakmak

  (Bi) olumlusluk ekidir (kes) ise kişi, kimse manasına gelir kelime olarak kimsesiz dir yetimlik yalnızlık manasında da kullanılır

 • Savt-ı Dicle
  Savt-ı Dicle

  Kimilerince Kürtçe, kimilerince de Farçadır.Nihyetinde her iki dilde kullanılıyor olmakla birlikte Osmanlıcaya da geçmiş bir kelimedir.Divan şiirinin umutsuz ve solgun kelmesidir.İçinde bulunduğu beyit veya mısraya yalnızlık kokusunu verir.
  Keliemyi kısaca tahlil edece olursak:Bî: olumsuzluk eki, Kes: kimse anlamındadır.Bî-kes:Kimsesiz anlamına karşılık gelir.

 • Blue Send Me
  Blue Send Me

  kürtçede kimsesiz anlamına gelir..

 • Nihade Sıfır
  Nihade Sıfır

  hali pür melalim.....:(

 • Nevi Gazel
  Nevi Gazel

  eski rumuzum.
  olmak istediğim..

  etimolojik yönden inceleyecek olursak;
  farsça bir kelimedir.
  'kes' kişi manasına gelir.
  'bî' ise farsça'da ön ektir, kelimelerin başına gelerek olumsuz sıfat yapar.
  kelimenin olumlusu 'her-kes'tir.
  bî-kes:kimsesiz...