Kültür Sanat Edebiyat Şiir

akika kurbanı sizce ne demek, akika kurbanı size neyi çağrıştırıyor?

akika kurbanı terimi Abdulkadir Köseoğlu tarafından tarihinde eklendi

 • Melih Giray Ekem
  Melih Giray Ekem

  Akika çok önemlidir..sadece bir sünnet olmayıp Allahın (c.c.) verdiği nimete bir şükürdür..Birde o çocuğun salih bir kimse olması açısından çok önemlidir. Allah dostları demişler ki: çocuk doğdugunda kuran, mevlüt okutmayan, yemekler yedirmeyen, bir horoz olsun kan akıtmayan o çocuktan manevi olarak fazla birşey beklemesin. Yani, elden geldiğince şükrane olarak Allaha hoş gelecek şeyler yapmaya çalışmalı..ve o çocuk gerçekten farklı oluyor..tecrübe ile sabittir.

 • Adem Uysal
  Adem Uysal

  Yeni doğan çocuğun başındaki tüylere AKİKA denir.Kesilen şükür kurbanı da AKİKA KURBANI dır. Çocuğun doğumundan ergenlik çağına girinceye kadar istenilen bir günde kesilir.Doğumunun 7. gününde saçı kesilir, ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilir. Yoksa zaten böyle bir mecburiyet de yok.

 • Sevim Gitar
  Sevim Gitar

  saçından bir tutam versen bana
  kurban keserim seni veren yaradanıma

 • Size Ne
  Size Ne

  Çocuk nimetine şükür içilen kurban demek.

 • Ela Mihrace
  Ela Mihrace

  peki neden erkek çocuğa iki kız çocuğa bir kurban kesilir bir bunu anlamdım yıllardır

 • Soner Ardıç
  Soner Ardıç

  yeni doğmuş bebek için kesilen kurban

 • Şeyda Yiğit
  Şeyda Yiğit

  Doğum sonrası dünyaya iştirak etmiş canlının sadakası olarak ebeveynler tarafından kesilen kurbana verilen addır.ancak günümüzde yaptırım durumu azalmış,bu güzel hadise hemen hemen unutulmaya yüz tutmuştur...

 • Sabır
  Sabır

  AKİKA KURBANI

  Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün sonra başındaki tüyleri kısmen veya tamamen traş edip adını koyduktan sonra Allah'u Teâlâ'ya şükür için kesilen kurbana akîka kurbanı denir. Hz. Aişe (r.a.) 'den şöyle rivâyet edilmektedir.

  'Resul-i Ekrem (s.a.s.} bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun 'akîka' olarak kurban etmemizi emretti.' (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih, no: 1515) .

  Yine Hz. Âişe validemizin rivâyetine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) , torunları Hasan ile Hüseyin'in doğumlarının yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 401)

  İslâm'dan önceki câhilî Arap toplumunda sadece erkek çocuklar için kurban* kesilirdi. Kız çocukları için böyle bir merâsim söz konusu değildi. İslâm bu değişikliği yaparak kız çocuklarına da değer verilmesini sağlamıştır.

  Akîka kurbanında aranan şartlar

  Kurban edilecek hayvan tek veya iki gözünden kör olmamalı; dişlerinin ekserisi düşmüş olmamalı; kulakları kesik olmamalı; boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırılmış olmamalı; kulağı veya kuyruğunun yarısından çoğu, memelerinin uçları kesik olmamalı; yahut yaratılıştan kulak ve kuyruğu olmayan bir hayvan olmamalıdır. Akîka kurbanı Hanefi mezhebine göre mübah ve dolayısıyla menduptur. Diğer üç büyük imâma göre sünnet, Zahiri mezhebine göre ise farzdır.

  Hz. Peygamber bu kurbanın kesilmesi sırasında bir örf olarak başa kan sürülmesi âdetini yasaklamış, (Ebu Dâvud, Edahî, 20) kesilen saçların ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilmesini emretmiştir. Akîka kelimesi anne-babaya isyân anlamına geldiği için Resulullah bu kurbanın adını 'itaat ve ibadet' anlamına gelen 'Nesike' kelimesi ile değiştirmiştir. (İbn Hanbel, II, 182)

  Bu kurban çocuğun doğduğu günden bâlîğ olacağı güne kadar kesilebilir. Ancak doğumun yedinci gününde kesilmesi daha çok sevap kazanmaya sebeptir. Kesilen kurbanın kemikleri çocuğun sıhhatli olmasına sebep olsun niyetiyle kırılmayıp eklem yerlerinden sıyrılır ve öylece pişirilir. Sonra bu kemikler bir yere gömülür. Akîka kurbanının etinden bunu tasadduk eden kimsenin yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifâde eder. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.