Adem Kaçar Şiirleri - Şair Adem Kaçar

Mersin/Tarsus - 1979 doğumlu olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir hukukçudur. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Fakültesinde okurken yarım bırakmıştır. 10/03/2017'den itibaren ki şiirlerinde 'Âşık Tarsusi' mahlasını kullanmıştır. Evli ve Azra Nur Kaçar isimli kız babasıdır. Yaşadığı fâni bir Aşk firâkından ötürü gönlünü "AŞK, şiddetli bir muhâbbettir; fâni mahbûblara müteveccih olduğu vakit ya o Aşk kendi sahibini dâimî bir azâb ve elemde bırakır veyahut o mecâzi mahbûb, o şiddetli muhâbbetin fiâtına değmediği için ...

Adem Kaçar

Ey fâni sevgili!

Sende günden güne gayba gark olan,
Damlanda ummâna dalan ben miyim?
Gönülden gönüle Aşka ark olan,
Bâki Aşktan katre salan ben miyim?

Devamını Oku
Adem Kaçar

Ey fâni sevgili!

Değil bedenimi, ruhumu sarmış,
Kendimin kendimle cengidir Aşkın;
Anladım nihâyet hikmeti varmış,
Dünyadan ahrete bengidir Aşkın..

Devamını Oku
Adem Kaçar

Ey Gönüldaş!

Şu benlik hissini kendinden atıp,
Özde insan olmak değil mi gâye?
Nefsini Allah'ın yolunda satıp,
Gözde insan olmak değil mi gâye?

Devamını Oku
Adem Kaçar

Ey Gönül!

Kur'an kıssâları sanma hikâye,
Yakub'u dağlatan Yusuf mudur ki?
Nefsine ders çıkar hissedir gâye,
Züleyhâ çağlatan Yusuf mudur ki?

Devamını Oku
Adem Kaçar

Ey mağfireti çok ve yüce Allah!
Günâhlarla geldim affet kapına;
Satın alamadım nefsimi eyvah!
Günâhlarla geldim affet kapına..

Firâvun'u tenkid etsem beri mi?

Devamını Oku
Adem Kaçar

Ey Sevgili!

Mecâzi mahbûbla Aşkı yaşarken,
Bilmezler, kullarda aradım Seni;
Mahlûkta Esmâ'nı görüp şaşarken,
Lâl olmuş hâllarda aradım Seni..

Devamını Oku
Adem Kaçar

Ey Sevgili!

Çıktım yücesine seyrân eyledim,
Karbeyaz dağlarda aradım Seni;
Kısacık yaşadım devrân eyledim,
Ömürde, çağlarda aradım Seni..

Devamını Oku
Adem Kaçar

Ey Gönül!

Fâni yârlar lâyık değil,
Azâmetli hassedir AŞK;
Âşık gördün varıp eğil,
Kerâmetli hassedir AŞK..

Devamını Oku
Adem Kaçar

Ey Gönül!

Elest'teydi bildim O'nu,
Âyet ile göründü AŞK;
Sınanmaktı, âhid konu,
'Evet' ile göründü AŞK..

Devamını Oku
Adem Kaçar

Ey Gönül!

Sultan Süleyman'a kalmadı dünya,
Sana mı kalacak divâne Gönül?
Mecâzi mahbûbla yaşadın hülya,
Vefâ yok değil mi virâne Gönül?

Devamını Oku