Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • şam01.04.2011 - 21:48

    Şam; arapçada, 'şame' -vücuttaki ben- in çoğulu olup 'benler' demektir. Farsçada; akşam manasındadır.Şam-ı muğber: dargın, gamlı akşam.(Ferit Devellioğlu. Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat)

  • sema04.05.2010 - 19:43

    Sema kelime olarak 'gökler', sema' ise 'işitmek demektir.
    Bilinen mevlevi ayini olarak sema; kuran-ı kerim'in manasının, aşk ve zevkle, görsel sunuma arz edilmiş halidir. Kuran-ı kerim'in 'ikiz kardeşi' olan, mana-i Muhammed sahibi İNSAN'ın doğuşunu ifade eder. Her bir ayrıntısı bir ayet-i kerime karşılığıdır.