Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • görmek02.01.2009 - 19:28

  evvel görürdüm vechinde bir hal
  bir nur-ı muşa'şaa bir nur-ı cevval
  insan değildi san ruh-ı seyyal
  herbir nazarda bir türlü ikbal
  her söyleyişte bir tatlı minval
  bulmuşdu alem zatımda icmal
  bilmem ne oldu. bilmem ki ahval

  eylerse şeytan bir ferdi idlal
  şekden şekke etmez mi isal

  her bir nazarda sevda görürdüm
  her yerde Hakkı peyda görürdüm
  nakş-ı cihanı ziba görürdüm
  meczub değil ben tuba görürdüm
  maşuk yüzünde mevla görürdüm
  ah pek tatlı rüya görürdüm
  bilmem ne oldu bilmem ki ahval.


  münzevi:
  almaz bu hali, idrak-i insan
  hem abd-i ahkar hem uzv-ı sultan
  vahdette kesret, müşkil tezat bu

  şeyh:
  kesretde vahdet, hak böyle ya Hu!

  aşkıyla fıtrat yeksan mıı bilmem
  farkıyla hayret bir an mı bilmem
  bugün devvar bî-can mı bilmem
  behmûd mu, taş mı, hayvan mı bilmem
  hassas mı, his mi, vicdan mı bilmem
  mahluk mu, yoksa sübhan mı bilmem
  bilmem kimim ben, ey müzlim-i esrar

  ...
  muvafakat ediyorum

 • sual02.01.2009 - 19:21

  gözler, o gözler dildar nerde
  gözler mi olmuş envara perde
  fecr-i ümidi sanki sipihrde
  hurşid gezerdi güya yerde
  valih nigahı şöyle süzer de
  derman olurdu bin türlü derde
  bilmem ne oldu. bilmem ki ahval.

 • meczup02.01.2009 - 19:18

  enharda yok su, ne oldu derya hiç oldu
  evsaf söndü, esma hiç oldu
  alem hiç oldu, mana hiç oldu
  mecnun gitti, leyla hiç oldu
  kul oldu azad, hiç oldu
  hatim oldu akval dava hiç oldu
  bilmem kimim ben, ey müzlim-i esrar
  vardır iken yok, yoktur iken var

 • farkındalık02.01.2009 - 15:54

  farîk ve mümeyyiz olma hali...

 • Beşir Ayvazoğlu17.01.2007 - 22:07

  beşir hocam hakkında sadece bir arkadaşın yazmış olduğuna inanamadım...onun 'var olanı' okumaları,bizlere tefsir etmesi,dili damıtarak yavaş yavaş dimağlarımıza vermesi...ne diyeyim ki daha...hocam Allah uzun ömür versin size..

 • tel17.01.2007 - 20:56

  'Şi're aksettirebilseydin eğer, dinlerdim,
  Yüz fetih şi'ri, okundukça çelik tellerden.
  Resme aksettirebilseydin eğer, ömrümce,
  Ebedi cedleri karşında görürdün, canlı.
  Gönlüm isterdi ki mazîni dirilten san'at,
  Sana târîhini her lâhza hayâl ettirsin.'  'eve dönen adam' yahya kemalin ilk şiirlerinden ama o zamanlar bile ne kadar usta imiş...5 sene oldu galiba okuyalı bu şiirini..unutmuşum ama bulup yazdım...

 • rabıta16.01.2007 - 23:41

  rabıta,merbut,revabıt,rapt ü zapt,raptiye...

 • kâlû belâ16.01.2007 - 21:37

  kalu belî olarak da ifadelerde geçer...evet dediler...sen bizim Rabbimizsin...sual: Elesti bi rabbikum? ...ben sizin rabbiniz değil miyim? çerağ-ı elest söndü...ve bizler ehl-i gurbet olarak geldik...eşref-i mahlukat tuğunu takarak...ve sonra esfel-i safiline düştük...ve sonra...'Ben kulumun hüsn-ü zannı üzereyim'

  üç nokta...
  üç nokta ne söylerse...

 • dolu düşün boş konuş11.01.2007 - 09:22

  düşünecmize bir hacim ve bir istikamet vermeye çalışıyoruz bu doğrudur...ama söze, suhene veremedik bunu...bir insan hep boş konuşur mu? ve hep çok? bunu yapan biri var...aciz ü hakir ü fakir ben

 • Madem ki26.12.2006 - 21:26

  hoca(m) madem ki okumuyorsun sınav kağıtlarını bize de eziyet çektirme olmaz mı? hakkımıza giriyorsun...belki farkında değilsin...