Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • adolf hitler 27.07.2006 - 04:32

  Adolf Hitler, yirminci yüzyılın en büyük demagogu...

 • sibel30.11.2005 - 16:13

  Sibel Hititçe bir kelime olan
  KYBELA'dan geliyor...
  KUBALA olarak söylendiği de olur. Aslında kelimenin türkçedeki evrimi bu işte... Kybela-Kubala-Sibel...
  Hititler küçük kadın heykelcikleri yaparlarmış ve onlara tanrıça olarak bakarlarmış.. Bu tanrıçalardan birinin ismi de Kybela'dır. Kybela, Ana Tanrıça'nın adı...
  Doğurganlığı ve bereketi simgeliyor...
  Hatay Devrim

 • mustafa kemal atatürk24.11.2005 - 19:40

  O gerçek bir ÖNDER'dir...