Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ölüm16.02.2005 - 01:14

  Ne yazyk ki günümüzde 'ÖLÜM' olayy gerçe?ine uygun bir biçimde bilinmemekte, genelde ÖLÜM'ün bir 'son' oldu?u zannedilmektedir! ..

  Oysa, 'ÖLÜM, bir son' olmayyp; madde âlemden, maddeötesi âleme geçi?ten ba?ka bir ?ey de?ildir! .. Yani bir dönü?ümdür! ..

  Ynsan, ÖLÜM denen olayla, madde bedeni terkederek, 'RUH' denilen 'halogramik dalga' yapyly bedeniyle ya mezarda, ya da mezar dy?ynda ya?amyna devam eder!

  Yani ÖLÜM, Madde bedenle ya?amyn sona erip, RUH bedenle devam etmesidir.

  Yslâm Dininin esaslaryny bildiren KUR'AN-I KERYM, ölüm olayyna ?öyle açyklama getirir:

  'Her NEFS ölümü TADACAKTIR! ..'

  ÖLÜM denen olay, biyolojik madde bedenin terkedilerek, RUH bedenle dalga alem ya?amyna geçilmesidir...

  Beynin durmasyyla birlikte, vücuda yayylan bioelektrik enerji kesildi?i için; beden, ruhu kendisine ba?ly tutan elektroma?netizmasyny yitirir ve böylece, RUH, bedende ba?ymsyz ya?am biçimine geçer. Y?te bu olay ÖLÜM kelimesiyle anlatylyr.

  Ya?am boyunca ki?inin beyninden geçen tüm faâliyetler, ses ve görüntü dalgalaryyla yüklenmi? televizyon dalgalary gibi, RUH'a, yani halogramik dalga bedene yüklenmi? oldu?u için, kendisinde hiç bir de?i?iklik hissetmeden, ruh boyutunda ya?ama geçiliverir... Ve ki?i, RUH olarak, aynen bedende oldu?u gibi ya?amyna devam eder! ..

  Ancak bir farkla... O bedende, tamamiyle canly ve ?uurlu olmasyna kar?yn, madde bedenini kullanamaz! . Sanki bitkisel hayata girmi?, canly, ?uurlu bir ki?i gibi! ..

  Dy?aryda olup- biten her?eyi görür, duyar, algylar fakat kendisinden dy?arydakilere hiç bir mesaj ula?tyramaz! .

  Nitekim büyük Yslâm Âlimi Erzurumlu Ybrahim Hakky, 'Marifetnâme' isimli eserinde, Hazreti Muhammedin a?zyndan ölüm olayyny ?öyle nakleder:

  'Meyyit (ölümü tadmy? ki?i) , bedenini kimin yykady?yny, kimin kefenledi?ini, namazyny kimlerin kyldy?yny, ardyndan kimlerin geldi?ini, lahde kimlerin indirdi?ini ve kimlerin telkin verdi?ini bilir.'

  * * *

  '

 • allah (c.c)16.02.2005 - 01:02

  Umarım, Kendi için seçtiklerinden olmuş olalım... Umarım, Kendi için seçtikleriyle beraber bulundurulmuş olanlardan olalım... Ama, her şey olmuş bitmiş! . Bize düşen, kolaylaştırılmış olanı yaşamak! .
  Ahmed Hulûsi

 • ahmed hulusi05.02.2005 - 00:44

  Ahmed Hulusi,bence çağımıza RAHMET demek.Zat'ının değil,Hz.ResulAllah'tan aldığı ilmin değerlendirilmesini isteyen,ALLAH adıyla işaret edileni idrakımıza kapı aralayan,uyanışıma,yeniden doğuşuma vesile olan bu güzel İNSAN,Hakikat davetçisi,gerçek DOST'a,sonsuz sevgi ve selamlar,ALLAH O'ndan RAZI olsun