Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • müzik05.11.2004 - 08:33

  müzik ateşin keşfi yada yazının keşfi kadar önemli bir dönüm noktasıdır.
  müziği ilkel atalarımızın doğayı taklit etme dürtüsüne borçluyuz. ritmin keşfi ve insan toplulukları arasındaki iletişimde oynadığı rol dinsel kimliğinden dahada eski olabilir. ancak ritm melodi ve armoni diye nitelendirilen gelişim süreçleri boyunca dinlerle iç içedir. şunuda söylemek gerekirki dinsiz toplumlar varolabilmiştir ancak müziksiz toplum yok gibidir. çünkü müzik karşılıklı anlaşma ve iletişim dilidirde
  ve o yüzden evrenseldir.

 • bilim05.11.2004 - 07:31

  herhangi bir konuda araştırma gözlem gibi bilimsel esaslara dayanarak elde edilmiş olan düzenli ve sistemli bilgiler topluluğudur.
  o halde bu tanıma göre astroloji denilen şey bilim değildir. çünkü astrolojinin iddia ettiği şeyler gözlem ve araştırmaya dayalı istatistiki analize tabi tutulmuş sistemli bilgiler değildir.
  bkz. şarlatanlık

 • din05.11.2004 - 07:19

  insanoğlunun tabiat karşısındaki çaresizliği sonucu oluşturduğu değerler bütünüdür. temelinde tabulaştırma, kutsallaştırma ve korku vardır. kutsallaştırmanın nedeni insan ihtiyaclarını giderme özelliği bulunan herhangi bir şeyin kıt bulunma ve elde edilmesi için epey çaba sarfedilmesi gerekliliğidir. örneğin buğday ve arpa yada tarım yapılabilecek verimli bir arazi bir nehir vs...
  tabulaştırma ise ulaşılması güç olan örneğin ay güneş yada ne bileyim bir kayanın ucu gibi...
  korku şüphesizki arenaya sonraları girmiş bir faktördür. ilkel dönemlerde bir takım doğa olayları örneğin güneş tutulması, ay tutulması, gök gürültüsü, şimşek yada deprem daha çok ender görülür olmaları nedeniyle insan topluluklarını etkilemiş olabilir. bu günkü dinlerin yapıları içinde varlıklarını hala sürdüren ilkel dinlere ait bir takım kültlerde göstermektedirki insanlığın ozaman yaratmış olduğu tamamen doğayı anlamak maksatlı bu olgu köleci dönemle birlikte toplulukları yönetmek için anayasa görevide gördü ve giderek gelişen insan zihni bir takım korkularıda bu bütüne ekledi ve gelişe gelişe bugünkü hallerini alan ve muhakkak birbirinden etkilenmiş olan bir çok sistemli dine dönüştü.

 • ateist05.11.2004 - 06:26

  tanrı tanımaz olarak kısaca açıklayabiliriz.
  genellikle dürüst ve erdem sahibi insanlardır. aydınlanmışlardır ve bütün dertleri karanlıklara karşı bir mum ışığı olabilmektir. yaratıcı bir varlığa olan inancın toplumun bütün dinamiklerini körelttiğine kanaat getirmişlerdir.